Reklama

Problemy w firmie: Co, gdy szef chce mnie zwolnić lub wysłać na przymusowy urlop?

Praca w Austrii

Gdy sytuacja finansowa zaczyna się pogarszać, część przedsiębiorców wysyła swoich pracowników na przymusowy urlop lub stara się o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, a później chce ponownie zatrudnić pracowników. Czy to jednak dozwolone? Co mówi austriackie prawo?

Mój pracodawca chce rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron, a później mnie znowu zatrudnić. Czy mam to zaakceptować?

Zakończenie stosunku pracy jest prawnie możliwe w każdym momencie, jeśli utrzymane zostaną odpowiednie terminy i okresy wypowiedzenia. W przypadku zakończenia stosunku pracy za porozumieniem stron obie strony, czyli pracodawca i zatrudniony, muszą udzielić jednoznacznej zgody. Istnieją jednak mniej drastyczne środki walki z sytuacją kryzysową.

Warto zaproponować pracodawcy przejście na Kurzarbeit. W tym czasie pracownik ma bowiem prawo do 90% swojego dotychczasowego wynagrodzenia, które jest jednak wypłacane przez AMS. W tym czasie pracodawca może obniżyć swoje koszty płacowe do zera. Zasiłek dla bezrobotnych wynosi natomiast jedynie 55% dotychczasowego wynagrodzenia.

Jak mogę bronić się przed takim zakończeniem stosunku pracy?

Pracownik może zostać zwolniony w każdym momencie, w którym nie ma specjalnej ochrony przed wypowiedzeniem umowy (jak Kurzarbeit). Dotyczy to także przebywania na zwolnieniu chorobowym. Pracodawca może zwolnić pracownika w trybie natychmiastowym tylko, gdy ma miejsce poważne uchybienie, jak np. kradzież. 

Co zrobić jednak w przypadku zwolnienia bez powodu? W takiej sytuacji najlepiej zwrócić się do Arbeiterkammer lub związku zawodowego o pomoc.

UWAGA! Bezpodstawne zwolnienie można zgłosić w urzędzie pracy i spraw społecznych tylko w ciągu 14 dni od wypowiedzenia umowy! Zgłoszenie nie musi być składane pisemnie.

Czy mogę zostać wysłany na przymusowy urlop lub zmuszony do wykorzystania nadgodzin nazbieranych na koncie czasu pracy?

Urlop to sprawa, którą ustalić powinien pracownik razem z pracodawcą. Obie strony muszą więc wyrazić zgodę na wolne. Między 15.03.2020 a 31.12.2020 obowiązywał jednak wyjątek: Pracodawca mógł w tym czasie zażądać od pracownika wykorzystania zaległego urlopu, 2 tygodni tegorocznego urlopu oraz nadgodzin nazbieranych na koncie czasu pracy, jeśli nieprzekroczony został limit 8 tygodni i istniały pandemiczne powody ograniczenia działalności zakładu. Ta opcja nie jest od 2021 roku już możliwa.