Sonderbetreuungszeit w Austrii: Kiedy można skorzystać z nadzwyczajnego czasu na opiekę?

Sonderbetreuungszeit w Austrii

W dobie koronawirusa rodzice oraz opiekunowie mają przed sobą nie lada wyzwanie. Szczególnie jeśli zamknięto przedszkole lub szkołę, do którego maluch uczęszczał, a rodzice muszą do pracy. Co w takiej sytuacji zrobić?

Na pomoc przychodzi tzw. Sonderbetreuungszeit, czyli nadzwyczajny czas na opiekę. Rodzice oraz opiekunowie mogą pozostać w domu i dalej otrzymywać wynagrodzenie. Zgoda pracodawcy na to nie nie jest wymagana, bowiem rząd federalny zwraca mu poniesione koszty.

Dla rodziców dzieci poniżej 14 roku życia

Kiedy mam prawo do Sonderbetreuungszeit?

Nadzwyczajny czas na opiekę można wykorzystać jeśli:

  • Przedszkole lub szkoła zostaje zamknięta,
  • Cała klasa lub grupa przedszkolna zostaje odesłana do domu z powodu koronawirusa i placówka nie zapewnia opieki,
  • Dziecko musi być poddane kwarantannie, ponieważ zostało zarażone lub miało kontakt z osobą zarażoną.

Ponadto, aby móc skorzystać z Sonderbetreuungszeit, dziecko musi mieć mniej niż 14 lat. Jeśli jest osoba, która mogłaby zająć się dzieckiem, świadczenie nie przysługuje.

Ważne!

Pracując zdalnie i opiekując się dzieckiem, rodzic również ma prawo do nadzwyczajnego czasu pracy. Podczas pracy trzeba być całkowicie skoncentrowanym na zadaniach, a opiekując się dzieckiem, trzeba całkowicie poświęcić uwagę maluchowi. Zatem nie ma możliwości, aby skupić się na obu zadaniach równocześnie.

Czy pracodawca musi wyrazić zgodę?

Nie. Rodzic ma prawo do Sonderbetreuungszeit. Należy jednak niezwłocznie poinformować o tym pracodawcę. Pracodawcy otrzymują od rządu federalnego zwrot 100% kosztów.

Jak długo mogę skorzystać z Sonderbetreuungszeit?

Z nadzwyczajnego czasu na opiekę można korzystać do 4 tygodni do końca bieżącego roku szkolnego (9 lipca 2021). Nie trzeba go wykorzystać w całości, bowiem można go podzielić również. Każde z rodziców ma prawo do tych 4 tygodni. Wspólne miejsce zamieszkania z dzieckiem nie jest warunkiem koniecznym.

Ile pieniędzy otrzymam podczas opieki?

Rodzic otrzyma nadal tyle pieniędzy, ile by otrzymał, pracując.

Dla opiekujących się krewnymi

W sytuacji jeśli masz w rodzinie krewnego wymagającego opieki, a zatrudniony opiekun zrezygnował z pracy, przez co opieka i pielęgnacja nie jest już zapewniona, masz do dyspozycji dodatkowe 4 tygodnie nadzwyczajnego czasu na opiekę.

Sondebetreuungszeit dla osób niepełnosprawnych

Opiekujesz się osobą niepełnosprawną w domu, albo z własnej woli, albo dlatego, że szkoła lub placówka opiekuńcza musiała ograniczyć swoje usługi, lub całkowicie je zamknąć? Wtedy masz również prawo do 4 tygodni Sonderbetreuungszeit. W tym wypadku wiek osoby niepełnosprawnej nie ma znaczenia.

Można również skorzystać z nadzwyczajnego czasu na opiekę, jeśli z powodu koronawirusa osobisty asystent, który zwykle towarzyszy niepełnosprawnemu bliskiemu krewnemu, jest niedostępny. Wspólne gospodarstwo domowe nie jest tu warunkiem koniecznym.

Źródło: arbeiterkammer