Czy zwolnienie w czasie Kurzarbeit jest skuteczne?

zwolnienie a kurzarbeit

Co jeśli pracodawca postanowi zakończyć stosunek pracy z zatrudnionym, który przebywa na Kurzarbeit? Okazuje się, że sprawa ta nie jest łatwa.

Kurzarbeit jest od początku pandemii środkiem zapobiegającym zwolnieniom i rosnącemu bezrobociu. Jednak nie wszystkim pracodawcom udaje się utrzymać miejsca pracy nawet tych zatrudnionych, przebywających na skróconym czasie pracy. Czy od strony prawnej zakończenie stosunku pracy jest w tym wypadku jednak dozwolone? Na to pytanie nie da się odpowiedzieć w prosty sposób.

Wyższy Sąd Krajowy w Linz zdecydował w lutym 2021 roku, że pracownicy przebywający na Kurzarbeit nie są objęci indywidualną ochroną przed wypowiedzeniem umowy. Także porozumienie partnerów socjalnych między pracodawcami a zatrudnionymi nie zawiera żadnej informacji o nieskuteczności zwolnień wypowiedzianych w trakcie skróconego czasu pracy. Oznacza to, że wypowiedzenie pracownikowi umowy jest równoważne z zakończeniem stosunku pracy i redukcją świadczenia pomocowego.

Jednak niedawno Wyższy Sąd Krajowy w Wiedniu zadecydował, że zwolnienia wystosowane w trakcie Kurzarbeit nie są skuteczne. Oznacza to, że sytuację musi rozwiązać Sąd Najwyższy.

Na decyzję, czy zwolnienia wypowiedziane w trakcie Kurzarbeit są skuteczne, trzeba więc... jeszcze poczekać.