Dodatek kilometrowy, czyli Kilometergeld w Austrii - ile można odzyskać?

kilometergeld

Zwrot kosztów w ramach tzw. kilometrówki (niem. Kilometergeld) można egzekwować u pracodawcy, jeśli prywatny pojazd jest używany do podróży służbowych. W niniejszym poradniku podpowiadamy, jak obliczyć wysokość kosztów, które można odzyskać w ramach dodatku kilometrowego.

Kilometrówki w Austrii – dla urzędników, dla przedsiębiorców i dla pracowników sektora prywatnego

Koszty podróży w pracy w Austrii, inaczej tzw. kilometrówka to zryczałtowana opłata za wszystkie koszty, które powstają w związku z korzystaniem z prywatnego pojazdu w ramach podróży służbowej. Prawo to jest ujęte w rozporządzeniu dotyczącym opłat za podróże, a dotyczy w szczególności pracowników rządu federalnego (obowiązkowo), ale także pracowników sektora prywatnego i osób prowadzących działalność na własny rachunek.

W przypadku pracowników sektora prywatnego ryczałt za przejechane kilometry jest uregulowany w zbiorowych układach pracy, jak również w umowach zakładowych lub umowach o pracę w Austrii (niem. Arbeitsvertrag). 

Co do zasady w ramach kosztów uzyskania przychodu mogą być uwzględnione wyłącznie kwoty ryczałtowe. Do nielicznych wyjątków należą na przykład koszty dokładnie zadeklarowanej szkody powstałej podczas korzystania z prywatnego pojazdu. 

Ile za przejechany kilometr?

W zależności od używanego pojazdu, zryczałtowana kwota wygląda następująco:

 • Dla samochodów osobowych to 0,42 euro
 • Dla motorowerów i motocykli 0,24 euro
 • Dla pasażerów 0,05 euro
 • Dla rowerzystów lub pieszych 0,38 euro

Jak obliczyć wysokość dodatku kilometrowego Kilometergeld w Austrii?

Aby obliczyć kwotę dodatku kilometrowego, którą można odzyskać za podróże służbowe odbyte własnym pojazdem, należy:

 • Zsumować łączną ilość przejechanych kilometrów
 • Wynik pomnożyć przez 0,42 Euro
 • Wypełnić dla pracodawcy odpowiedni formularz (wraz z dietami, kilometrami, itp.).

Później trzeba już tylko czekać na przelew od pracodawcy.

Kilometrówka a kwota zwolniona z podatku w Austrii

Aby zwrot za przejechany kilometry nie został opodatkowany, należy spełnić następujące kryteria:

 • udowodnić, że pojazd był używany do odbycia podróży służbowej,
 • oficjalna maksymalna stawka nie została przekroczona - aktualnie wynosi ona 30.000 kilometrów w skali roku, co w przeliczeniu daje ok. 12.600 euro,
 • właściciel opłaca sam koszty eksploatacji swojego samochodu,
 • prowadzić dziennik lub inną formę dokumentów potwierdzających przejechane kilometry w ramach podróży służbowej.

Należy jednak pamiętać o tym, że jeśli dodatku Kilometergeld przekracza maksymalny limit, będzie ona podlegać opodatkowaniu. 

Sytuacja taka może nastąpić, kiedy pracodawca wypłaca stawkę wyższą niż przewidziane w ustawie 0,42 euro za kilometr. 

Przykładowo: 

 • ryczałtowa opłata dla samochodów osobowych wynosi 0,42 euro/km
 • pracodawca przyznaje stawkę 0,50 euro/km
 • różnica w wysokości 0,08 euro/km podlega opodatkowaniu

Analogiczna sytuacja następuje, kiedy pracodawca wypłaca niższą stawkę, a rzeczywiste koszty były wyższe - różnicę można wówczas uwzględnić w zeznaniu podatkowym jako koszty uzyskania przychodu. 

Co obejmuje dodatek kilometrowy?

Oficjalna stawka za kilometr uwzględnia następujące wydatki:

 • Amortyzacja pojazdu,
 • Olej i benzyna,
 • Konserwacje i naprawy wynikające z bieżącej eksploatacji,
 • Opony zimowe, łańcuchy śniegowe itp. w połączeniu z wyposażeniem dodatkowym,
 • Urządzenie nawigacyjne i radio samochodowe,
 • Podatki i opłaty,
 • Wszystkie ubezpieczenia, w tym ubezpieczenie AC, pasażera i ochrony prawnej,
 • Opłaty członkowskie dla klubów kierowców,
 • Koszty finansowania, takie jak raty kredytu lub leasingu,
 • Opłaty parkingowe oraz opłaty drogowe krajowe i międzynarodowe.

Dodatek kilometrowy może być również wypłacany przez pracodawcę osobom poruszającym się pieszo, na rowerze lub podróżującym jako pasażer.

Wyższe wydatki nie mogą zostać dodatkowo naliczone, jeżeli strony zdecydowały się na ryczałt kilometrowy. Jeśli jednak prowadzony dziennik podróży wykaże, że wydatki na podróże służbowe są wyższe niż zryczałtowana stawka za kilometr, dodatkowe koszty można uwzględnić w swoim zeznaniu podatkowym jako wyrównanie podatkowe od wynagrodzeń (niem. Lohnsteuerausgleich).