X

Austria: Ile wynagrodzenia mi przysługuje?

W Austrii zbiorowe układy pracy regulują minimalne wynagrodzenie pracownika. Jak sprawdzić czy otrzymujesz tyle wypłaty, ile Ci przysługuje?

O tym, jaki zbiorowy układ pracy określa Twoje zarobki, decyduje branża, w której pracujesz. Zatrudnieni w handlu podlegają pod zbiorowy układ pracy Kollektivvertrag für Handelsangestellte lub HandelsarbeiterInnen.

Warto zwrócić uwagę, że wykonując tę samą pracę dla dwóch różnych firm, możesz otrzymać różne wynagrodzenie. Np. jako elektryk w przedsiębiorstwie handlowym podlegasz pod zbiorowy układ pracy dla pracowników handlowych. Natomiast kiedy w tym samym zawodzie zatrudni Cię firma elektryczna, będzie obowiązywać Cię zbiorowy układ pracy dla branży metalurgicznej.

Przyjmując Cię do pracy, pracownik powinien wystawić dokument (tzw. Dienstzettel), z którego wyraźnie będzie wynikać, pod jaki zbiorowy układ pracy podlegasz. Pracodawca powinien również udostępnić układ do wglądu. W zależności od wykonywanej pracy przynależysz do odpowiedniej grupy pracowników (Beschäftigungsgruppe). W przypadku pracowników umysłowych (Angestellte) istnieje jeszcze podział ze względu na wykonywany zawód i przepracowane lata pracy.

Podwyżki każdego roku?

Kiedy otrzymujesz wynagrodzenie zgodne z danym zbiorowym układem pracy, masz prawo do wynegocjowanych przez związki zawodowe podwyżek, które zwykle ustalane są raz w roku. Poza tym należy Ci się podwyżka z tytułu przepracowanych lat pracy lub awansu.

Zarabiając więcej niż przewiduje minimalne wynagrodzenie określone w zbiorowym układzie pracy, otrzymasz roczne podwyżki tylko wtedy, gdy te zostaną specjalnie wynegocjowane przez strony układu, chyba że twoja umowa o pracę ustala inaczej. Nie wszystkie ustalone w zbiorowym układzie pracy podwyżki wynagrodzenia przekładają się na płacę minimalną.

W sytuacji, gdy zarabiasz więcej od kwoty objętej podwyżką, nie przysługuje Ci ona, chyba że umowa o pracę mówi inaczej. Nie może się jednak zdarzyć, byś otrzymywał niższe wynagrodzenie od ustalonego w zbiorowym układzie pracy. Możesz żądać nadpłaty różnicy. Układ reguluje również wysokość dodatku urlopowego czy świątecznego (Uralubsgeld i Weihnachtsgeld).

Gdy nie podlegasz pod zbiorowy układ pracy lub nie przysługuje Ci wynagrodzenie minimalne

W takim przypadku otrzymujesz wynagrodzenie w wysokości, którą ustaliłeś razem ze swoim pracodawcą. Koniecznie zadbaj o określenie jej na piśmie – np. w umowie o pracę. Kiedy strony niczego nie ustaliły, obowiązuje Cię wynagrodzenie „odpowiednie” dla danej branży czy danego zawodu. W praktyce to najgorsze rozwiązanie z możliwych, ponieważ sprecyzowanie „odpowiedniej” wysokości wynagrodzenia jest bardzo trudne. Warto zatem zabiegać o spisanie ustaleń w umowie. 

Mimo że nie podlegasz pod żaden zbiorowy układ pracy, masz wciąż prawo do dodatków – np. urlopowego lub świątecznego. Warunek jest jeden – dodatki muszą zostać wcześniej ustalone. Forma pisemna w takim wypadku znowu okazuje się najbardziej praktyczna.