Reklama

Ile wynagrodzenia przysługuje mi w Austrii?

W Austrii zbiorowe układy pracy regulują minimalne wynagrodzenie pracownika. Jak sprawdzić czy wysokość wypłaty jest zgodna z prawem?

O tym, jaki zbiorowy układ pracy określa Twoje zarobki, decyduje branża, w której pracujesz. Przykładowo zatrudnieni w handlu podlegają pod zbiorowy układ pracy Kollektivvertrag für Handelsangestellte lub Kollektivvertrag für HandelsarbeiterInnen.

Warto zwrócić uwagę, że wykonując tę samą pracę dla dwóch różnych firm, możesz otrzymać różne wynagrodzenie. Np. jako elektryk w przedsiębiorstwie handlowym podlegasz pod zbiorowy układ pracy dla pracowników handlowych. Natomiast kiedy w tym samym zawodzie zatrudni Cię firma elektryczna, będzie obowiązywać Cię zbiorowy układ pracy dla branży metalurgicznej.

Przyjmując Cię do pracy, pracodawca powinien wystawić dokument (tzw. Dienstzettel), z którego wyraźnie będzie wynikać, pod jaki zbiorowy układ pracy podlegasz. Pracodawca powinien również udostępnić postanowienia układu do wglądu. W zależności od wykonywanej pracy przynależysz do odpowiedniej grupy pracowników (Beschäftigungsgruppe). W przypadku pracowników umysłowych (Angestellte) istnieje jeszcze podział ze względu na wykonywany zawód i przepracowane lata pracy.

Co roku podwyżka?

Kiedy otrzymujesz wynagrodzenie zgodne z danym zbiorowym układem pracy, masz prawo do wynegocjowanych przez związki zawodowe podwyżek, które zwykle ustalane są raz w roku. Poza tym należy Ci się podwyżka z tytułu stażu pracy lub awansu.

Zarabiając więcej niż przewiduje minimalne wynagrodzenie określone w zbiorowym układzie pracy, otrzymasz roczne podwyżki tylko wtedy, gdy te zostaną specjalnie wynegocjowane przez strony układu, chyba że twoja umowa o pracę ustala inaczej. Nie wszystkie ustalone w zbiorowym układzie pracy podwyżki wynagrodzenia przekładają się z kolei na płacę minimalną.

W sytuacji, gdy zarabiasz więcej od kwoty objętej podwyżką, nie będzie Ci ona przysługiwać, chyba że umowa o pracę mówi inaczej. Nie może się jednak zdarzyć, byś otrzymywał niższe wynagrodzenie od tego ustalonego w zbiorowym układzie pracy. Możesz żądać nadpłaty różnicy. Układ reguluje również wysokość dodatku urlopowego czy świątecznego (Uralubsgeld i Weihnachtsgeld).

Gdy nie podlegasz pod zbiorowy układ pracy lub nie przysługuje Ci wynagrodzenie minimalne

W takim przypadku otrzymujesz wynagrodzenie w wysokości, którą ustaliłeś razem ze swoim pracodawcą. Koniecznie zadbaj o określenie jej na piśmie – np. w umowie o pracę. Kiedy strony niczego nie ustaliły, obowiązuje Cię wynagrodzenie „odpowiednie” dla danej branży czy danego zawodu. W praktyce to najgorsze rozwiązanie z możliwych, ponieważ sprecyzowanie „odpowiedniej” wysokości wynagrodzenia jest bardzo trudne. Warto zatem zabiegać o spisanie ustaleń w umowie. 

Mimo, że nie podlegasz pod żaden zbiorowy układ pracy, masz wciąż prawo do dodatków – np. urlopowego lub świątecznego. Warunek jest jeden – dodatki muszą zostać wcześniej ustalone. Forma pisemna w takim wypadku znowu okazuje się najbardziej praktyczna.