X

Austria: Zbiorowy układ pracy – najważniejsze informacje

Co regulują zbiorowe układy pracy? Co przysługuje pracownikom z ich tytułu, a nie ogólnego prawa pracy? Zebraliśmy najważniejsze informacje.

Wiele pracowników jest przekonanych, że to prawo gwarantuje im dodatki wakacyjne, świąteczne i roczne podwyżki wynagrodzenia. Nic bardziej mylnego! Te i inne ważne regulacje na rzecz pracowników zostają ustalane między związkami zawodowymi a pracodawcami i spisane w zbiorowym układzie pracy (Kollektivvertrag, KV).

Zwykle potwierdza się prawidłowość, że im więcej związkowców, tym korzystniejszy zbiorowy układ pracy.

Czym jest zbiorowy układ pracy (Kollektivvertrag)?

Zbiorowy układ pracy to porozumienie, które co roku zawiązuje związek zawodowy danej branży z przedstawicielami strony pracodawców. Rocznie w Austrii zawieranych jest ponad 450 takich umów.

Zbiorowy układ pracy…

…ustala minimalne stawki wynagrodzenia i optymalne warunki pracy dla pracowników danej branży,

…zapobiega podejmowaniu decyzji na niekorzyść pracowników,

…przywraca równowagę wpływów między pracownikami a pracodawcami,

…dba o sprawiedliwą konkurencję pomiędzy przedsiębiorstwami danej branży.

Gdzie można znaleźć obowiązujący układ pracy?

Prawo pracy ustala, że aktualny zbiorowy układ pracy musi być dostępny do wglądu dla wszystkich pracowników w danym przedsiębiorstwie. O jego dokładnej lokalizacji i rodzaju informuje również tzw. Dienstzettel.

Płaca minimalna (Mindestlohn)

Trudno mówić o gwarantowanej prawnie płacy minimalnej. Ważne prawnie stawki negocjują w ramach zbiorowego układu pracy przedstawiciele pracowników i pracodawców. Ustalone kwoty minimalne dotyczą wszystkich pracowników danej branży bez wyjątku, co chroni pracowników od niesprawiedliwości.

Różnice pomiędzy zbiorowymi układami pracy

Związki zawodowe liczące większą ilość członków są w stanie wynegocjować korzystniejsze warunki dla pracowników swojej branży. Dlatego zbiorowe układy pracy np. branży metalurgicznej wypadają lepiej niż te branży gastronomicznej.