X

Austria: Wyrwy w ulicy – kto za nie odpowiada, kto płaci?

Co robić, kiedy samochód ucierpiał na skutek uszkodzonej nawierzchni? Kogo pociągnąć do odpowiedzialności?

Niejeden kierowca widząc opłakany stan nawierzchni drogowej zadaje sobie pytanie, kto odpowie za uszkodzenie podwozia, jeżeli samochód wiedzie do dziury?

Za drogę odpowiedzialna jest osoba czuwająca nad jej stanem. Z reguły jest to państwo związkowe lub gmina. Poza tym poszkodowany musi udowodnić osobie odpowiedzialnej za daną ulicę poważne niedopatrzenie. Oznacza to, że trzeba dowieść, że niebezpieczeństwo było znaczne, a jednak nikt nie podjął żadnego działania, aby je zabezpieczyć, choć nie wymagało to dużego wkładu.

O wadliwym stanie drogi mówimy, kiedy na skutek zaniedbania lub innego powodu nawierzchnia została znacznie uszkodzona, nikt nie usuwa źródeł niebezpieczeństwa (np. śniegu, lodu) lub brakuje podstawowych środków bezpieczeństwa.

Ograniczenie odpowiedzialności do poważnego niedopatrzenia nie dotyczy określonego w umowie obowiązku dbania o drogę. Dotyczy to w szczególności dróg, za których korzystanie pobierana jest opłata. W tym wypadku osoba odpowiedzialna za stan drogi musi udowodnić, że zrobiła wszystko, aby usunąć zagrożenie.

Kierowca powinien jednak pamiętać, że lepiej prowadzić samochód w taki sposób, aby móc ominąć przeszkodę.