X

Austria: Więcej obowiązków dla właścicieli i najemców

Od stycznia 2016 weszła w życie nowelizacja ustawy dotyczącej spółdzielni mieszkaniowych, która nakłada nowe obowiązki na najemców i właścicieli. Wiele kwestii pozostało jednak niewyjaśnionych.

Główne postanowienia nowelizacji zmieniają przede wszystkim regulacje dotyczące konserwacji obszaru spółdzielni.

W czasie trwania umowy najmu zrzeszenie budowlane GBV w roli właściciela jest zobowiązane do utrzymania w odpowiednim stanie, naprawy lub odnowienia:

- obiektu,

- jego wyposażenia,

- określonych w umowie urządzeń,

- wynajętych wraz z mieszkaniem elementów wyposażenia.

Punkty nowelizacji dotyczą wszystkich zawartych umów użytkowania (Nutzungsvertrag) z wyłączeniem utrzymania wynajętych wraz z mieszkaniem elementów wyposażenia. Ten obowiązek będzie obowiązywał właściciela dopiero w umowach zawartych od 2016 roku. Należy również pamiętać, że nowe obowiązki zostają nałożone tylko na osoby wynajmujące mieszkania, a nie lokale biznesowe.

Ograniczone obowiązki najemców mieszkań

Nowelizacja określa również, za co odpowiedzialni są najemcy mieszkań spółdzielczych:

Najemcy są odpowiedzialni za utrzymanie i konserwację oświetlenia, do nich należy również przeprowadzenie małych napraw, malowanie i tapetowanie ścian. Awarie rur wodociągowych pozostają jednak sprawą związku budowlanego. Obowiązki konserwacji najemcy zostały szczegółowo określone w komentarzu do nowelizacji. Należą do nich na przykład wymiana uszkodzonych węży prysznicowych, czyszczenie i wymiana pokrytej kamieniem armatury lub nieszczelnych spłuczek. Na liście znajdziemy również wymianę popsutego włącznik światła, filtra wentylacyjnego lub wewnętrznej uszczelki okiennej.

Najemcy nie muszą zaprzątać sobie jednak głowy zmianą elastycznych fug (fug silikonowych) lub drobnymi naprawami instalacji elektrycznej, wodnej lub gazowej, które wymagają wiedzy fachowej.

Najemcy lokali pomieszczeń biurowych wychodzą gorzej? To kwestia uzgodnienia

Z całą pewnością pogorszyła się sytuacja prawna najemców pomieszczeń biurowych w spółdzielniach. Od 2016 odpowiedzialność za utrzymanie urządzeń grzewczych przechodzi właśnie na nich. Spółdzielnia może jednak zawrzeć w tej sprawie umowę z najemcą, w której zostanie ustalony dokładny zakres obowiązków.

W dalszym ciągu nie wiadomo, kto jest zobowiązany do utrzymania ogrzewania w pomieszczeniach biurowych, jeżeli nie postanowiono niczego w umowie, a najemca nie jest do nich zobowiązany prawnie zgodnie z paragrafem 8. Prawa Najmu (Mietrechtgesetz). Nieokreślone są również pewne obowiązki dotyczące napraw, które powinien wykonać najemca mieszkania spółdzielczego. O nich będzie musiał zdecydować sąd.