X

Dofinansowanie do kosztów opieki nad dziećmi w Austrii - podstawowe informacje

Podstawowe informacje dotyczące Kinderbetreuungsbeihilfe: kto może starać się o świadczenie, jakie musi spełnić warunki i jak wygląda tok postępowania – o tym w naszym artykule.

Informacje ogólne

Bardzo często rodzicom trudno jest znaleźć odpowiednie fundusze, by zapewnić swoim dzieciom opiekę. Dofinansowanie do kosztów opieki nad dziećmi (Kinderbetreuungsbeihilfe) otrzymają osoby potrzebujące miejsca, które zajmie się ich dziećmi, gdyż:

 • chcą podjąć pracę,
 • zamierzają podjąć ważne działania na rynku pracy (np. pójść na kurs),
 • ich sytuacja majątkowa nie poprawiła się mimo podjęcia pracy,
 • zmiany w trybie pracy wymagają opieki nad dziećmi o innych porach lub
 • osoba dotychczas zajmująca się dziećmi musiała zrezygnować.

 

Dofinansowana zostanie opieka nad dziećmi

 • w żłobkach,
 • w przedszkolach,
 • w domu opiekunki/opiekuna,
 • w świetlicy
 • u osób prywatnych (nie będących członkami rodziny lub osobą z programu Au Pair).

 

Warunki

Dziecko musi

 • mieszkać we wspólnym gospodarstwie domowym i
 • mieć nie więcej niż 15 lat

(w przypadku dzieci niepełnosprawnych granica wieku wynosi 19 lat).

Miesięczny dochód brutto osoby starającej się o dofinansowanie nie może przekroczyć 2.300 Euro. W przypadku małżeństw względnie wspólnot, nie może ono przekroczyć łączne 3.350 Euro.

Dla każdej kolejnej osoby, którą opiekuje się osoba ubiegająca się o dofinansowanie lub jej partner/partnerka, granica dochodu brutto zostaje podwyższona. Do dochodu brutto wliczają się obok wynagrodzenia za niesamodzielną działalność również alimenty, świadczenia alimentacyjne, wpływy z samodzielnej działalności, świadczenia tytułem ustawy o ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia, zasiłek na pokrycie kosztów utrzymania, zapomoga tytułem założenia własnej działalności gospodarczej, jak również renty i emerytury. 

Podmiot odpowiedzialny

Urząd Pracy - das Arbeitsmarktservice (AMS)

Tok postępowania:

Udzielenie dofinansowania wiąże się z konsultacją z odpowiednią konsultantką/odpowiednim konsultantem oddziału AMS.

Wysokość świadczenia ulega stopniowaniu i jest zależna od (rodzinnego) dochodu brutto, jak również od wysokości kosztów opieki nad dzieckiem.

Dofinansowanie zostaje przyznane na 26 tygodni. Okres wypłacania świadczenia na jedno dziecko może ulec przedłużeniu do 156 tygodni (przy spełnianiu odpowiednich warunków).

WSKAZÓWKA

Osoby, których dochody są bardzo niskie, mogą ubiegać się o świadczenia udzielane przez poszczególne kraje związkowe, jak np. wsparcie finansowe dla rodzin (Familienzuschuss).