Arbeitslosengeld i Notstandshilfe a terminy wypłat świadczeń finansowych przyznawanych przez AMS w 2020 roku

Zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld), zasiłek pomostowy (Notstandshilfe) lub inne wsparcie finansowe. Austriacki AMS wypłaca wiele świadczeń. Kiedy jednak przelewy i gotówka są wysłane do świadczeniobiorców? Przegląd terminów na 2020 rok.

Kiedy świadczenie znajdzie się na koncie

AMS wysyła pieniądze z tytułu świadczeń pocztą lub przelewem na konto. Zasadniczo kwota jest wypłacana w określony dzień miesiąca, lecz wszystkie dopłaty czy wyrównania mogą zostać przekazane również w odrębnych terminach. Kwota zostaje zaksięgowana ka koncie w ciągu jednego dnia roboczego od momentu polecenia przelewu.

Kiedy pieniądze przynosi listonosz

Jeśli świadczenie jest wysyłane pocztą, należy pamiętać, że pieniądze zostaną zostawione do odbioru na poczcie, jeśli listonosz nie zastanie w domu świadczeniobiorcy. Informację o tym listonosz zostawi w skrzynce pocztowej lub przy drzwiach. W Wiedniu pieniądze są zawsze zostawiane na poczcie i czekają na odbiór. Wszystkie świadczenia nieodebrane na czas, zostaną odesłane z powrotem do urzędu. W takiej sytuacji AMS zablokuje wypłacanie pieniędzy i wyśle je ponownie, dopiero gdy świadczeniobiorca poda powód nieodebrania pieniędzy, osobiście zawnioskuje o nie w AMS-ie, a poczta dośle już pieniądze do urzędu.

Terminy wysłania pieniędzy z tytułu świadczeń przyznawanych przez AMS:

Za styczeń:

 • Wysłane na konto: 5 lutego,
 • Wysłane pocztą: 7 lutego.

Za luty:

 • Wysłane na konto: 4 marca,
 • Wysłane pocztą: 6 marca.

Za marzec:

 • Wysłane na konto: 6 kwietnia,
 • Wysłane pocztą: 8 kwietnia.

Za kwiecień:

 • Wysłane na konto: 6 maja,
 • Wysłane pocztą: 8 maja.

Za maj:

 • Wysłane na konto: 4 czerwca,
 • Wysłane pocztą: 8 czerwca.

Za czerwiec:

 • Wysłane na konto: 6 lipca,
 • Wysłane pocztą: 8 lipca.

Za lipiec:

 • Wysłane na konto: 5 sierpnia,
 • Wysłane pocztą: 7 sierpnia.

Za sierpień:

 • Wysłane na konto: 4 września,
 • Wysłane pocztą: 8 września.

Za wrzesień:

 • Wysłane na konto: 6 października,
 • Wysłane pocztą: 8 października.

Za październik:

 • Wysłane na konto: 5 listopada,
 • Wysłane pocztą: 9 listopada.

Za listopad:

 • Wysłane na konto: 3 grudnia,
 • Wysłane pocztą: 7 grudnia.

Za grudzień:

 • Wysłane na konto: 5 stycznia 2021,
 • Wysłane pocztą: 8 stycznia 2021.