Familienbeihilfe w Austrii. Wszystko co trzeba wiedzieć w 2020 roku

Kto może otrzymać zasiłek rodzinny w Austrii? Ile wynosi świadczenie? Pytania i odpowiedzi dotyczące Familienbeihilfe w Austrii. 

Familienbeihilfe jest przyznawane rodzinom z dziećmi mieszkającymi pod jednym dachem. Wysokość świadczenia jest zależna od wieku dziecka. Warto pamiętać, że austriacki zasiłek rodzinny często nazywany jest także Kinderbeihilfe lub Kindergeld.

Ile wynosi Familienbeihilfe w Austrii?

W styczniu 2018 roku wysokość zasiłku rodzinnego w Austrii została podniesiona o 1,9% miesięcznie. 

Wiek dziecka

Wysokość świadczenia

Tuż po narodzinach

114 euro

Od 3 roku życia

121,90 euro

Od 10 roku życia

141, 50 euro

Od 19 roku życia

165,10 euro

W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, Familienbeihilfe jest wypłacane, gdy młoda osoba kontynuuje kształcenie. Świadczenie jest wypłacane do 24 urodzin dziecka. 

Jeśli rodzice pobierają zasiłek za dwójkę lub więcej dzieci, mogą liczyć także na dodatek Geschwisterstaffelung. W zależności od ilości dzieci dodatek wynosi:

Liczba dzieci

Dodatek za dziecko

Suma stawki dodatkowej

2

7,10 euro

14,20 euro

3

17,40 euro

52,20 euro

4

26,50 euro

106 euro

5

32 euro

160 euro

6

35,70 euro

214,20 euro

7

52 euro

364 euro

8

52 euro

416 euro

Świadczenie jest wypłacane co miesiąc, najszybciej szóstego dnia każdego miesiąca. Data ta może być różna w zależności od ilości niedziel i dni ustawowo wolnych w danym okresie. 

Kinderabsetzbetrag. Co to jest?

Ulga na dziecko (Kinderabsetzbetrag) wynosi 58,40 euro miesięcznie. Kwota ta jest wypłacana razem z zasiłkiem rodzinnym w formie Negativsteuer, czyli podatku ujemnego. Na Kinderabsetzbetrag nie trzeba składać wniosku. 

Jak długo można pobierać Familienbeihilfe w Austrii?

Zasiłek rodzinny jest wypłacany dzieciom do 24 roku życia. 

Ile wynosi wyprawka na dziecko czyli Schulstartgeld w Austrii?

Co roku we wrześniu dodatkowo do zasiłku rodzinnego austriacki rząd wypłaca także Schulstartgeld, czyli dodatek szkolny. Wynosi on 100 euro na dziecko. Świadczenie jest wypłacane automatycznie. 

Granica dochodu a prawo do zasiłku w Austrii

Od 1 stycznia 2001 dzieci, które ukończyły 18 rok życia, mogą osiągać wyższy dochód, bez utraty zasiłku rodzinnego. Młode osoby, które pracują w czasie studiów, mają prawo do zasiłku rodzinnego, jeśli ich roczny zarobek nie przekracza 10 tys. euro brutto. Przy obliczaniu podlegającego opodatkowaniu dochodu, zarobki, które zostały uzyskane przed lub po okresie, za który przysługuje zasiłek rodzinny, nie będą brane pod uwagę, tak jak odszkodowanie z tytułu praktyki zawodowej (Entschädigung aus einem anerkannten Lehrverhältnis) i renty sierocej (Waisenpension). 

Ile wynosi Familienbeihilfe na dzieci z niepełnosprawnością?

Podwyższony zasiłek rodzinny czyli tzw. erhöhte Familienbeihilfe wynosi od 1 stycznia 2018 roku 155,90 euro miesięcznie. Kwota jest wypłacana w przypadku dzieci ze stopniem niepełnosprawności powyżej 50%. Odpowiednie formularze można znaleźć na stronie internetowej Austriackiego Ministerstwa Finansów. 

Jak złożyć wniosek o Familienbeihilfe?

W przypadku dzieci urodzonych po 1 maja 2019 roku, rodzice nie muszą składać wniosku o Familienbeihilfe. Świadczenie zostanie przyznane automatycznie. W przypadku dzieci urodzonych przed 1 maja 2019 należy złożyć wniosek Beih100 w urzędzie skarbowym, poprzez platformę FinanzOnline lub wysłać pocztą. Zasiłek rodzinny w Austrii nie jest opodatkowany, nie trzeba uwzględniać go więc w Arbeitnehmerveranlagung czyli formularzu zwrotu zapłaconego podatku. 

Kto ma prawo do zasiłku rodzinnego w Austrii?

Prawo do Familienbeihilfe mają rodzice żyjący w Austrii. Świadczenie można pobierać na każde dziecko mieszkające z nimi w jednym gospodarstwie domowym, jeśli w znacznej mierze płacą za ich utrzymanie, a pociechy spełniają odpowiednie warunki. 

W przypadku pełnoletnich dzieci, które odbywają naukę zawodu lub studiują, zasiłek jest wypłacany do 24 roku życia. 

Kiedy zasiłek jest wypłacany dłużej?

Zasiłek rodzinny jest wypłacany dłużej niż do 24 roku życia, gdy:

  • młoda osoba odbywa służbę Zivildienst i Präsenzienst lub kształcenie w siłach zbrojnych,
  • młoda osoba zajdzie w ciążę lub urodzi dziecko przed 24 rokiem życia, 
  • młoda osoba ma stopień niepełnosprawności powyżej 50%,
  • młoda osoba uczęszcza na studia, które rozpoczęła przed 19 rokiem życia, przez minimum 10 semestrów,
  • młoda osoba przed ukończeniem 24 roku życia zdecyduje się na odbycie dobrowolnego wolontariatu, którego długość wynosi od 8 do 12 miesięcy.

Prawo do Familienbiehilfe mają także pełnoletnie dzieci, które nie ukończyły 21 roku życia i nie odbywają służby Zivildienst lub Präsenzienst, nie są zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, nie mają prawa do świadczeń określonych w ustawie o ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia w Austrii (Arbeitslosenversicherungsgesetz) i nie pobierają zasiłku na pokrycie kosztów utrzymania wypłacanego przez AMS. 

Górnej granicy wieku dla pobierania Familienbeihilfe nie ma w przypadku dzieci niezdolnych do pracy. 

Indeksacja Familienbeihilfe

Indeksacja zasiłku rodzinnego w Austrii dla obywateli Unii Europejskiej odbywa się poprzez dopasowanie kwoty zasiłku do kosztów utrzymania dziecka w danym kraju. Wielu obcokrajowców pracujących w Austrrii otrzymuje więc niższy zasiłek. Unia Europejska uważa jednak regulację za niezgodną z prawem i wszczęła specjalne postępowanie.