Reklama

Austria: Kto otrzyma 450 euro bonusu dla bezrobotnych?

W grudniu rozpocznie się wypłata bonusu dla bezrobotnych. Jednak nie wszyscy otrzymają dodatkowe pieniądze.

Wszystkim osobom, które między październikiem a grudniem bieżącego roku były zameldowane w austriackim urzędzie pracy jako bezrobotne, wypłacony zostanie bonus o wysokości 450 euro. Już po raz drugi władze Austrii chcą w ten sposób wesprzeć mieszkańców kraju. Latem bezrobotni mogli otrzymać przez trzy miesiące po 150 euro miesięcznie. Akcja ta została teraz powtórzona.

Tym razem bonus otrzymają także zarejestrowani bezrobotni pobierający zasiłek chorobowy. Wypłata pieniędzy rozpocznie się w grudniu lub styczniu. W zależności od długości okresu bezrobocia, wysokość dodatku będzie różna.

Osoby, które między październikiem a grudniem nie miały zatrudnienia przez przynajmniej 15 dni, otrzymają jednorazowo 150 euro. W przypadku 30 dni bezrobocia kwota wzrośnie do 300 euro, a przy 45 dniach i więcej osoby bez zatrudnienia osoby otrzymają pełny dodatek o wysokości 450 euro.

Akcja ma kosztować około 200 mln euro, a skorzysta na niej ponad 400 tys. bezrobotnych. Dodatek zostanie wypłacony razem z zasiłkiem dla bezrobotnych.

Osoby, które ze względu na zwolnienie lekarskie nie mają prawa do bonusu, otrzymają w styczniu 2021 roku jednorazową płatność wypłaconą przez ubezpieczenie zdrowotne. Bezrobotni pobierający zasiłek chorobowy przez przynajmniej 47 dni otrzymają 150 euro. W przypadku chorych od 62 dni kwota zwiększy się do 300 euro, a od 77 dni wzwyż wypłacane będzie 450 euro.