Najważniejsze informacje o Arbeitnehmerveranlagung w Austrii

Arbeitnehmerveranlagung w Austrii

Rok 2020 się skończył. Teraz mieszkańcy Austrii mają możliwość otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku. Jak to zrobić? Poprzez Arbeitnehmerveranlagung.

Czym jest Arbeitnehmerveranlagung?

Arbeitnehmerveranlagung to formularz o zwrot zapłaconego podatku. Dzięki niemu podatnicy mogą dochodzić różnych korzyści podatkowych, co w wielu przypadkach prowadzi do zwrotu podatku. Jak to funkcjonuje? Zasadniczo w Austrii podatek od wynagrodzenia (niem. Lohnsteuer) jest obliczany i pobierany z wynagrodzenia, jakby przez cały rok pensja była taka sama. Dochód może jednak różnić się, przykładowo ze względu  na zmianę zatrudnienia czy podwyżki. Dodatkowo niektóre kwoty można odliczyć od podatku. To wszystko wpisywane jest w Arbeitnehmerveranlagung. Jeśli okaże się więc, że podatnik zapłacił w roku zbyt duży podatek, otrzyma zwrot nadpłaty.

Różnica w porównaniu z oświadczaniem podatkowym

Arbeitnehmerveranlagung jest skierowana do pracobiorców, czyli osób aktywnych w niesamodzielnym stosunku pracy. Przedsiębiorcy prowadzący własną firmę muszą po zakończeniu roku złożyć deklarację podatku dochodowego (niem. Einkommenssteuererklärung). Ta jest z kolei podstawą obliczeń podatku.

Różnica między dobrowolnym a obowiązkowym Arbeitnehmerveranlagung

W większości przypadków Arbeitnehmerveranlagung jest dobrowolne. Oznacza to, że podatnik może wypełnić dokument i otrzymać zwrot z Finanzamtu, ale nie musi. W niektórych przypadkach złożenie Arbeitnehmerveranlagung jest jednak obowiązkowe. Do tego należy przykładowo osoba, która w ciągu roku kalendarzowego jednocześnie pobierała dwa lub więcej wynagrodzeń podlegających do opodatkowaniu.

Terminy

Kiedy muszę złożyć Arbeitnehmerveranlagung?

Teoretycznie złożenie Arbeitnehmerveranlagung za dany rok jest możliwe od rozpoczęcia kolejnego roku kalendarzowego. Wymogiem jest jednak posiadanie dokumentu Lohnzettel za dany rok. Ten pracodawca wystawia zasadniczo do końca lutego kolejnego roku.

Arbeitnehmerveranlagung można złożyć w ciągu 5 lat. Oznacza to, że w 2021 roku podatnicy mogą złożyć dokumenty za lata 2016-2020.

Kiedy zwrot podatku zostanie wypłacony?

Zasadniczo urząd skarbowy ma 6 miesięcy na rozpatrzenie dokumentu. W większości przypadków proces odbywa się jednak szybciej. Decyzja wysyłana jest po zakończeniu obliczeń. Od tego momentu kwota jest wypłacana zasadniczo w ciągu 1 tygodnia na konto.

Arbeitnehmerveranlagung bez składania wniosku

Od 2017 roku istnieje możliwość automatycznego złożenia Arbeitnehmerveranlagung. Nie trzeba więc składać wniosku. W ten sposób wysiłek podatnika ma zostać zminimalizowany. Automatyczne Arbeitnehmerveranlagung za dany rok przeprowadzane jest w drugiej połowie kolejnego roku, jeśli do 30 czerwca podatnik sam nie złoży oświadczenia podatkowego. Do automatycznego Arbeitnehmerveranlagung spełnione muszą zostać konkretne wymogi:

  • Gdy można założyć, że w zeszłym roku pobierane były zobowiązane do opodatkowania dochody,
  • Gdy dojdzie do powstania ulgi podatkowej,
  • Gdy nie można założyć, że uwzględnione zostaną koszty uzyskania przychodu (niem. Werbungskosten), wydatki specjalne (niem. Sonderausgaben), tzw. außergewöhnliche Belastungen czy kwoty wolne od podatku.

Nawet jeśli nastąpiło automatyczne Arbeitnehmerveranlagung, podatnik ma możliwość w ciągu kolejnych 5 lat odliczyć dodatkowe wydatki, jak Werbungskosten.

Gdzie należy złożyć Arbeitnehmerveranlagung?

Zasadniczo Arbeitnehmerveranlagung składane jest online poprzez FinanzOnline. Na portalu podatnik widzi wszystkie dotychczasowe oświadczenia podatkowe, obowiązkowe do złożenia wnioski. Platforma oblicza także prawdopodobną kwotę zwrotu.

Czy mogę wprowadzić zmiany w złożonym już formularzu Arbeitnehmerveranlagung?

Jeśli mamy do czynienia z dobrowolnie złożonym Arbeitnehmerveranlagung, możliwe jest nawet wycofanie dokumentu. Przykładowo gdy podatnik zamiast zwrotu podatku, musi dopłacić.

Kto zapomni wpisać czegoś w Arbeitnehmerveranlagung, może to zrobić także po jego złożeniu. Obowiązuje w tym przypadku jednak okres 1 miesiąca od otrzymania decyzji podatkowej.

Porady

Złóż Arbeitnehmerveranlagung!

Nawet jeśli podatnik w ostatnich latach tego nie robił, powinien złożyć Arbeitnehmerveranlagung. W większości przypadków jest to bowiem opłacalne.

Odlicz co się da

Należy odliczyć wszystkie koszty, które są możliwe do odliczenia. Największe z nich dotyczą Werbungskosten (wydatki związane z pracą, dokształcanie, szkolenia, koszty za kupno komputera, koszty podróży, dojazd do pracy, fachowa literatura, koszty za materiały biurowe czy telefon służbowy itp.), Sonderausgaben (podatek kościelny, koszty za doradcę podatkowego, darowizny) i  außergewöhnliche Belastungen (koszty za dentystę, leki, fizjoterapię, opiekę nad dzieci – dotyczy w większości młodych rodzin i osób chorujących na choroby przewlekłe).

Zbieraj paragony

Wszystko, co można odliczyć od podatku, musi zostać uwierzytelnione. Paragony, faktury i wyciągi z kont należy przedłożyć i przechowywać przez 7 lat.

Wypełnij prawidłowo formularz

Należy sprawdzać, co się zaznacza. Błędne wypełnienie formularza może doprowadzić do niewypłacenia zwrotu.

Odlicz dojazd do pracy

Każda osoba, która dojeżdża ponad 20 km do pracy, a prawo do Pendlerpauschale, czyli ryczałtu za dojazd do pracy.

 

Poproś o pomoc

Wypełnienie Arbeitnehmerveranlagung wcale nie jest łatwe oraz wymaga dużej ilości czasu i często nerwów. Warto więc skorzystać z pomocy ekspertów. Pierwsza rozmowa z doradcą podatkowym jest najczęściej darmowa.