Familienbonus Plus: O tym musisz pamiętać!

familienbonus

Rodzice mieszkający w Austrii mogą skorzystać z rządowego wsparcia finansowego Familienbonus Plus. Ile ono wynosi? I komu się należy?

Wypełnienie Arbeitnehmerveranlagung, czyli formularza zwrotu nadpłaconego podatku, może przynieść austriackim podatnikom wiele korzyści. Rodzice mogą zawnioskować w wyrównaniu podatkowym o Familienbonus Plus, co zapewnia im ulgę podatkową do 1500 euro na dziecko rocznie. Jednak tylko, gdy wnioskodawcy spełnią wszystkie wymogi.

Czym jest Familienbonus Plus?

Familienbonus Plus to kwota wolna od podatku, która zastępuje obowiązujące wcześniej Kinderfreibetrag oraz Kinderbetreuungskosten. Świadczenie jest odciągane bezpośrednio od kwoty należnego podatku. 

Familienbonus Plus przyznawane jest po złożeniu wniosku! Możesz wybrać opcję comiesięczną poprzez rozliczenie kadrowo-płacowe (niem. Lohnverrechnung) lub na koniec roku poprzez Arbeitnehmerveranlagung.

Ile zyskam na Familienbonus Plus?

Od lipca 2022 Familienbonus Plus dla dzieci poniżej 18 roku życia zostanie podniesione do 2000,16 euro rocznie. Z kolei na pociechy powyżej 18 roku życia przyznawane będzie 650,16 euro rocznie.

UWAGA! Ponieważ podwyżka nastąpi dopiero w lipcu, osoby uprawnione do korzystania ze świadczenia mogą na razie odliczyć 1750,08 euro rocznie za dziecko poniżej 18 roku życia od podatku lub 575,16 euro rocznie za pociechę powyżej 18 roku życia.

Wszyscy, którzy nie płacą podatku od wynagrodzenia (niem. Lohnsteuer), otrzymają od 2023 roku Kindermehrbetrag o wysokości 450 euro (dotychczas 250 euro). Kwota będzie wypłacana w formie podatku ujemnego (niem. Negativsteuer). Na rok 2022 obowiązuje stawka 350 euro.

Familienbonus Plus poprzez rozliczenie wynagrodzenia

Jeśli Familienbonus Plus zostało uznane w odpowiedniej wysokości w rozliczeniu płac, podatnik nie musi złożyć na koniec roku Arbeitnehmerveranlagung. Kto zdecyduje się na taki rok, musi ponownie zawnioskować o świadczenie, inaczej Finanzamt zażąda zwrotu pieniędzy.

Podział między rodzicami

Rodzice mogą sami zadecydować, kto skorzysta na uldze podatkowej. To dotyczy także rodziców, którzy nie są już razem.

Obowiązują trzy warianty podziału:

Para mieszkająca z dzieckiem

Jeśli rodzice żyją w związku i wspólnym gospodarstwie domowym, jeden z nich może korzystać w pełni z Familienbonus Plus lub każdy może odbierać po połowie ulgi.

Rodzice mieszkają osobno, a jeden z nich płaci alimenty

Także w przypadku rodziców żyjących osobno, z których jeden z nich opłaca alimenty, obowiązuje wolność wyboru. Z ulgi może korzystać jeden z nich po złożeniu wniosku, lub mogą podzielić się po równo.

Rodzice mieszkają osobno, nikt nie płaci alimentów

Jeśli nikt nie płaci alimentów, a osoba zobowiązana do utrzymania dzieci, nie może otrzymać Familienbonus. O świadczenie wnioskuje osoba, która pobiera Familienbeihilfe.

PAMIĘTAJ! O Familienbonus może zawnioskować nawet ojczym lub macocha! Wymogiem jest jednak małżeństwo, zarejestrowany związek partnerski lub konkubinat z jednym z rodziców dziecka, który trwa dłużej niż 6 miesięcy.

Jeśli rodzice nie mogą ustalić podziału Familienbonus, każdy z nich otrzyma 50%.

Informacje o Familienbonus Plus

  • Familienbonus Plus przysługuje od dochodu 1099 euro brutto,
  • Familienbonus Plus to kwota wolna od podatku. Kto nie zarabia tyle, by z niej skorzystać, otrzyma kwotę proporcjonalną do zarobków,
  • Osoby samotnie wychowujące dzieci z niskim dochodem otrzymują dodatkowo Kindermehrbetrag na każde dziecko,
  • Jeśli Familienbonus nie wpłynie zbytnio na rozliczenie wynagrodzenia, wnioskodawca może otrzymać dodatkowo do 400 euro rocznie ujemnego podatku w ramach Arbeitnehmerveranlagung.