Familienbonus Plus – czyli o korzyściach podatkowych w Austrii dla podatników z dziećmi

Ostatnio w kwestiach prawnych w Austrii dzieje się bardzo dużo począwszy od indeksacji zasiłku rodzinnego Familienbeihilfe po bardzo istotną dla podatników mieszkających w Polsce konwencję MLI. My jednak chcielibyśmy pochylić się nad innym tematem i odpowiedzieć na często zadawane pytania odnośnie Failienbonus Plus. Ciekawych zapraszamy do lektury.

Familienbonus Plus - co to takiego?

Jest to kwota wolna od podatku, która wynosi 1.500 Euro na każde dziecko rocznie, aż do 18 roku życia dziecka. Świadczenie Familienbonus Plus zmniejsza roczne opodatkowanie nawet o 1.500 Euro.

Jeżeli po 18 roku życia w dalszym ciągu są pobierane zasiłki na dziecko, przyznawany jest zredukowany Familienbonus Plus w wysokości 500 Euro.

Szacuje się, że Familienbonus Plus pozwoli ok. 950.000 rodzinom i w tym 1,6 mln dzieciom zyskać nawet 1,5 mld Euro profitu rocznie.

Jakie ograniczenie będą obowiązywały dla świadczenia Familienbonus Plus?

Jedyne kryteria, które będą brane pod uwagę podczas przyznawania Familienbonus Plus, to wysokość kwoty odprowadzanego podatku dochodowego oraz suma całkowita kwoty Familienbonus Plus, przysługująca na każde dziecko. Jeśli podatnik odprowadzał dotychczas 3.000 Euro podatku od wynagrodzenia, to dzięki Familienbonus Plus, mając dwójkę dzieci poniżej 18 roku życia, zostanie on zwolniony ze 100% kwoty do opłaty.

Jak skorzystać ze świadczenia Familienbonus Plus?

W zależności od preferencji, są dwa sposoby jak wykorzystać Familienbonus Plus; na bieżąco w rozliczeniu wynagrodzenia pracodawcy albo później w ramach rozliczenia podatku dochodowego lub wyrównania podatkowego.

Aby skorzystać z pierwszego sposobu należy wypełnić Formularz E 30, podpisać i niezwłocznie przekazać pracodawcy.

Drugi sposób wymaga dołączenia do rozliczenia podatku dochodowego lub wyrównania podatkowego Załącznika L1k. W tym wypadku wypłata świadczenia nastąpi w roku 2020.

Od jakiej kwoty wynagrodzenia przysługuje Familienbonus Plus?

Świadczenie Familienbonus Plus przysługuje już od pierwszego Euro odprowadzonego podatku. Całkowite wykorzystanie jest możliwe dopiero wtedy, gdy miesięcznie wynagrodzenie Brutto wynosi ok 1.700 Euro (w przypadku jednego dziecka).

Podział świadczenia Familienbonus Plus pomiędzy małżonków/partnerów

W przypadku, gdy Familienbonus Plus zostaje podzielony pomiędzy małżonków lub partnerów, całość kwoty 1.500 lub 500 Euro (w zależności od wieku dzieci) może zostać wypłacona jednej lub drugiej stronie, albo każdej ze stron po połowie (750€/750€ lub 250€/250€).
Dlatego, że świadczenie Familienbonus Plus przysługuje w całkowicie tylko raz, zostaje ono podzielone pomiędzy małżonków lub partnerów (750€/750€ lub 250€/250€), jeśli obie strony o nie wnioskują.

Czy świadczenie Familienbonus Plus przysługuje również dzieciom za granicą?

Familienbonus Plus w kwocie 1.500€ na dzieci poniżej 18 roku życia i 500€ na dzieci powyżej 18 lat, obowiązuje tylko w Austrii.

Dla dzieci w państwa Unji Europejskiej i Szwajcarii przewidziana kwota świadczenia Familienbonus Plus, jest w zależności od poziomu cen obowiązujących w państwie zamieszkania dziecka, podwyższana lub obniżana.

Dzieciom poza Unią Europejską i Szwajcarią nie przysługuje świadczenie Familienbonus Plus.