Strategie podatkowe w Niemczech: Wskazówki na koniec roku

Rzemieślnikom pracującym na własny rachunek w Niemczech pozostało do końca roku jeszcze kilka tygodni na dokonanie korzystnych pod względem podatkowym inwestycji oraz odpowiednie przygotowanie się na zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2017.

Jeśli w latach 2017–2019 planujesz inwestycje w ruchomy majątek trwały, po spełnieniu określonych warunków już w 2016 roku możesz odliczyć 40 procent planowanych kosztów inwestycji, jako tak zwane wydatki operacyjne przedsiębiorstwa. To jednak nic nowego. Nowość stanowi natomiast fakt, że od 2016 roku nie musisz już podawać, jakie konkretnie przedmioty zostaną zakupione. Możesz o tym swobodnie zadecydować w latach 2017–2019.

 

Przykład:

W 2018 roku planujesz zakup nowego samochodu dostawczego za 40 000 euro. W związku z tym już od zysku za 2016 rok możesz odliczyć wydatki operacyjne przedsiębiorstwa, opiewające na sumę 16 000 euro (40 000 euro × 40 procent). Jeśli w 2018 roku zamiast samochodu dostawczego kupisz maszynę produkcyjną, nie stanowi to już żadnego problemu. Według stanu prawnego obowiązującego do 2015 roku odliczenie z tytułu wydatków inwestycyjnych nie mogło mieć miejsca, jeśli została zrealizowana inna inwestycja, niż pierwotnie planowano. Zgodnie z par. 7g niemieckiej ustawy o podatku dochodowym możesz skorzystać z powyższej ulgi podatkowej, jeśli przed dokonaniem odliczenia twój zysk wynikający z rachunku zysków i strat nie przekracza 100 000 euro lub gdy z dniem 31 grudnia 2016 wykazana w bilansie wartość majątku przedsiębiorstwa nie jest większa niż 235 000 euro.

 

Odpowiednie reklama to podstawa

Aby zapełnić książkę zleceń do końca roku, za pomocą lokalnej prasy oraz ulotek powinieneś dotrzeć do klientów z informacją, że mogą oni skorzystać z ulgi remontowej (tzw. Handwerkerbonus). Dzięki niej urząd skarbowy zaliczy im na poczet podatku 20 procent wartości zrealizowanego przez ciebie zlecenia (w maksymalnej kwocie 1200 euro). Kwestia ulgi remontowej w reklamie działa zawsze, zwłaszcza że nigdy nie wiadomo, czy będzie ona obowiązywać również w kolejnym roku.

 

Wskazówka:

Potencjalni klienci mogą skorzystać z ulgi remontowej, jeśli otrzymają od ciebie rachunek, uregulują go oraz złożą zeznanie podatkowe za 2016 rok. Jednocześnie nie mogą być oni beneficjentami wsparcia Niemieckiego Państwowego Banku Rozwoju KfW.

 

Podwyżka dla większościowych udziałowców spółek z o.o.

Jeśli masz ponad 50 procent udziałów w niemieckiej spółce z o.o. i jednocześnie jesteś jej prezesem, w przypadku planowanej na 2017 rok podwyżki twojego wynagrodzenia lub tantiem powinieneś dokonać właściwych ustaleń jeszcze w bieżącym roku. W przypadku udziałów większych niż 50 procent jesteś uznawany za tak zwanego większościowego udziałowca i wszelkich uzgodnień ze spółką z o.o. musisz dokonywać z wyprzedzeniem. Jeśli zdecydowałbyś o podwyżce twojego wynagrodzenia lub tantiem na 2017 rok dopiero w maju nadchodzącego roku, urząd skarbowy nie zaakceptuje zwiększonych wypłat i uzna je za ukrytą wypłatę dywidendy. W takim przypadku podlegający opodatkowaniu dochód spółki z o.o. zostanie powiększony o nieuznane przez urząd wypłaty, a ty jako udziałowiec będziesz musiał opodatkować je jako zyski z kapitału.

 

Zakup nieruchomości – przede wszystkim w Turyngii

Jeśli chciałbyś zakupić nieruchomość w Turyngii, koniecznie powinieneś podpisać akt notarialny jeszcze w 2016 roku, ponieważ z dniem 1 stycznia 2017 stawka podatku z tytułu zakupu gruntu wzrasta w tym landzie z obecnych 5 do 6,5 procent. W przypadku nieruchomości o wartości 200 000 euro zawarcie aktu notarialnego jeszcze w tym roku pozwoli więc zaoszczędzić 3000 euro.

Wskazówka:

Aby skorzystać z obecnej, 5-procentowej stawki podatku z tytułu zakupu gruntu, wystarczy samo podpisanie aktu notarialnego w 2016 roku, nawet jeśli faktyczna zapłata ceny zakupu oraz przeniesienie praw i obowiązków nastąpiłyby dopiero w 2017 roku.

 

Kontrola zaświadczeń zwalniających z podatku od usług budowlanych

Jeśli przekazywałeś swoim klientom zaświadczenie zwalniające z podatku od usług budowlanych, powinieneś sprawdzić, czy nie traci ono ważności wraz z końcem roku. Jeśli tak, musisz jak najszybciej złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o nowe zaświadczenie i – gdy tylko będzie ono gotowe – niezwłocznie wręczyć je swoim zleceniodawcom. Tylko w ten sposób unikniesz sytuacji, w której twoi zleceniobiorcy będą zmuszeni do potrącenia podatku od usług budowlanych w przypadku nieważnego zaświadczenia z urzędu skarbowego. Należy również sprawdzić, czy zaświadczenia przedłożone przez pozostałych podwykonawców nie tracą ważności na koniec roku. Jeśli tak, musisz zażądać od tych przedsiębiorstw nowych zaświadczeń zwalniających z podatku od usług budowlanych.

 

Motywowanie pracowników poprzez bonusy do wynagrodzenia

Nie wypłacasz w tym roku premii bożonarodzeniowej lub będzie ona niewielka? W takim razie powinieneś zastanowić się nad przyznaniem pracownikom bonusów do wynagrodzenia, korzystnych z perspektywy podatkowej. W grę wchodzą następujące rodzaje gratyfikacji:

 1. Smartfon
  W ramach wydatków operacyjnych przedsiębiorstwa możesz zakupić telefon komórkowy i przekazać go w użytkowanie pracownikowi. Niezależnie od tego, w jak wielkim zakresie pracownik będzie wykorzystywał go do celów prywatnych, bonus ten jest dla niego wolny od podatków zgodnie z par. 3 pkt 45 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym.
 2. Rabat na firmowe produkty
  Możesz również bezpłatnie przekazać pracownikowi firmowe wyroby lub sprzedać mu je po znacznie obniżonej cenie. Taka gratyfikacja zwolniona jest z podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, o ile jej wartość nie przekracza kwoty 1080 euro.
 3. Dodatek do wypoczynku
  Jeśli chciałbyś wypłacić pracownikowi np. dodatek do urlopu na nartach, jest to możliwe przy następujących założeniach:
 • kwota przeznaczona na pracownika nie może przekroczyć 156 euro
 • kwota przeznaczona na małżonka pracownika nie przekracza 104 euro
 • kwota na każde z dzieci pracownika wynosi maksymalnie 52 euro
 • całość dodatku objęta jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 25 procent (zgodnie z par. 40 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym).

Bezpośrednie ubezpieczenie na życie

Jeśli zamiast premii (w postaci bonusu czy dodatku bożonarodzeniowego) pracownik wybierze oferowane przez pracodawcę bezpośrednie ubezpieczenie, zwolnieniu z podatku i składek podlega kwota do 4776 euro, o ile polisa została zawarta przed 1 stycznia 2005 roku.

Impreza bożonarodzeniowa

Należy pamiętać, by koszty imprezy bożonarodzeniowej w przeliczeniu na pracownika nie przekraczały 110 euro. W przeciwnym razie kwota stanowiąca nadwyżkę zostanie obciążona podatkiem od wynagrodzenia, a odliczenie VAT-u w ogóle nie będzie możliwe.

Zakupy

Jeśli zależy ci na jak największej sumie wydatków operacyjnych przedsiębiorstwa w 2016 roku, powinieneś kupować przedmioty ruchome, które można samodzielnie użytkować (bez dodatkowych urządzeń) i które jednocześnie nie kosztują więcej niż 410 euro netto. Zamiast wieloletniego odpisu amortyzacyjnego ma tu wtedy zastosowanie natychmiastowe odliczenie w ramach wydatków operacyjnych przedsiębiorstwa.

Prezent bożonarodzeniowy

Pozwól podarować sobie aktówkę lub laptop na Boże Narodzenie. Jeśli będziesz wykorzystywał ten prezent wyłącznie do celów służbowych, możesz „wrzucić” go do majątku przedsiębiorstwa i odliczyć od podatku.

Ewidencja przebiegu pojazdu od 2017 roku

Jeśli prawie w ogóle nie używasz służbowego samochodu do celów prywatnych i nie prowadzisz ewidencji przebiegu pojazdu, nadszedł na to najwyższy czas. W przeciwnym wypadku rokrocznie opodatkowujesz zbyt wysoki udział prywatny. Nastaw się więc na wprowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu wraz z początkiem nowego roku.

Członkowie rodziny zatrudnieni w ramach Minijob

Popularną strategią służącą zredukowaniu wysokości zysku jest zatrudnienie członków rodziny w ramach Minijob w stresującym okresie bożonarodzeniowym. Dodatkową korzyścią wynikającą z tego rozwiązania jest również to, że pieniądze pozostają w rodzinie, a wynagrodzenie z tytułu Minijob nie musi być już opodatkowywane przez krewnego.

Rozliczenie kart kredytowych w grudniu 2016

Jeżeli opłacone kartą kredytową firmowe wydatki z grudnia 2016 zostaną zaksięgowane na koncie dopiero w połowie lub pod koniec stycznia 2017, wynikające z nich wydatki operacyjne przedsiębiorstwa zostaną przypisane do roku 2016 w rachunku zysków i strat (zgodnie z orzeczeniem Sądu Finansowego Nadrenii-Palatynatu, sygn. akt 5 K 1875/10).

Dodatkowa opłata leasingowa w 2016 roku

Jeśli przedsiębiorca dokonujący ustalenia zysku metodą rachunku zysków i strat weźmie w leasing samochód osobowy w grudniu 2016 i w tym samym miesiącu uiści jeszcze dodatkową opłatę leasingową, łączna suma płatności będzie podlegała odliczeniu w ramach wydatków operacyjnych przedsiębiorstwa za 2016 rok.

 W razie pytań zapraszamy na
www.smuda-consulting.com
lub telefonicznie
0048 / 77 403 24 26