Reklama
X

Jak wybrać odpowiednią formę prawną? Cz. I

Osoby zakładające firmę lub prowadzące już działalność gospodarczą w Niemczech powinny zastanowić się nad wyborem odpowiedniej formy prawnej przedsiębiorstwa. Chodzi tu przede wszystkim o sposób ponoszenia odpowiedzialności za firmowe zobowiązania. Poniżej najważniejsze informacje o niemieckiej spółce z o.o. (GmbH), spółce cywilnej (GbR) oraz o przedsiębiorstwie jednoosobowym.

Jednoosobowa firma, spółka z o.o. czy może spółka cywilna? Szczególnie w momencie zakładania firmy dla wielu osób ważne jest przede wszystkim to, aby proces ten przebiegł możliwie szybko i prosto. Do czynników mających wpływ na wybór formy prawnej przedsiębiorstwa należą: wysokość kapitału potrzebnego na rozpoczęcie działalności, skala obciążeń podatkowych oraz nakłady związane z prowadzeniem księgowości. Kwestie te są decydujące szczególnie dla osób zakładających jednoosobową działalność gospodarczą. Decyzja powinna być jednak dokładnie przemyślana, gdyż najistotniejszy jest tutaj zakres ponoszonej odpowiedzialności.

Przedsiębiorstwo jednoosobowe najkorzystniejszą formą prawną dla mikroprzedsiębiorstw

W praktyce najlepszym rozwiązaniem dla samodzielnej działalności gospodarczej okazuje się wybór przedsiębiorstwa jednoosobowego jako formy prawnej. Ponieważ osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą samodzielnie podejmują wszelkie działania związane z aktywnością firmy, przysługuje im cały wypracowany zysk. Ta forma prawna przedsiębiorstwa jest korzystna przede wszystkim ze względu na uproszczone zarządzanie i niezbyt skomplikowane formalności związane z jej założeniem.

Wada: Za wszelkie firmowe zobowiązania właściciel odpowiada również swoim prywatnym majątkiem. To jednak podoba się bankom, które często chętniej udzielają kredytów jednoosobowym firmom ze względu na jasne zasady ponoszonej odpowiedzialności. Przedsiębiorstwo jednoosobowe powstaje automatycznie w chwili rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, jeśli nie zostanie wybrana żadna inna forma prawna. Do jego otwarcia nie jest wymagany kapitał minimalny, ale... Nigdy nie da się stuprocentowo przewidzieć, która forma prawna będzie najlepiej pasować do danego przedsiębiorstwa. Wszystko zależy od okoliczności.

Zmiana sytuacji firmy a zmiana formy prawnej

Właściciel powinien rozważyć wybór nowej formy prawnej przedsiębiorstwa jedynie w przypadku istotnych zmian w samej firmie. Może to być na przykład zakup nieruchomości, wejście zewnętrznego inwestora lub następcy czy też długotrwałe osiąganie bardzo wysokich zysków. Jeżeli w firmie pojawi się wspólnik, kolejnym krokiem powinno być utworzenie spółki cywilnej. Potrzeba do tego co najmniej dwóch wspólników, którzy razem ponoszą odpowiedzialność za przedsiębiorstwo. Zewnętrzny wizerunek spółki jest podobny jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.

Spółka cywilna nie wymaga kapitału minimalnego

Spółka cywilna zawiązywana jest przez kilka osób, dążących do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Kapitał minimalny nie jest wymagany. Spółka cywilna może zostać założona nawet na podstawie ustnych ustaleń, jednak prawnicy jednogłośnie zalecają formę pisemną. Odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorstwa ponoszona jest przez wszystkich wspólników, obejmując zarówno majątek firmowy, jak i prywatny każdego z nich.

Wady spółki cywilnej

Upoważnienie do kierowania firmą przysługuje zbiorowo wszystkim wspólnikom. Oznacza to, że podejmowane decyzje wymagają zgody każdego ze wspólników, chyba że zostało to ustalone inaczej w umowie spółki.

Spółka z o.o. dobrym wyborem przy przekazaniu przedsiębiorstwa

Jak sama nazwa wskazuje, główną zaletą spółki z o.o. (GmbH) jest ograniczenie odpowiedzialności, w związku z czym wszelkie zobowiązania mogą być pokrywane wyłącznie z jej majątku. Konieczny jest jednak kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 25 000 euro, z czego do zarejestrowania spółki wymagana jest wpłata co najmniej 12 500 euro. Bilans korzyści ze spółki z o.o. oraz wydatków na jej założenie i prowadzenie może okazać się ujemny szczególnie w przypadku mikroprzedsiębiorstw. Również administrowanie tą formą prawną przedsiębiorstwa jest o wiele kosztowniejsze niż np. spółką cywilną czy jednoosobową firmą. Wybór takiej opcji już w momencie rozpoczynania działalności gospodarczej jest sensowny jedynie wtedy, gdy na firmie ciąży duże ryzyko odpowiedzialności, związane przykładowo z gwarancjami. Właściciele powinni zastanowić się nad wyborem spółki z o.o. także wtedy, gdy przygotowują się do przekazania przedsiębiorstwa. Dzięki temu mają oni możliwość wycofania się z ponoszenia odpowiedzialności przy jednoczesnym zachowaniu udziałów w firmie. Spółka z o.o. może zostać założona przez jedną lub wiele osób. Przed ostatecznym wyborem danej formy prawnej zawsze warto dokładnie przedyskutować tę kwestię z doradcą podatkowym i/lub biznesowym.

 

 


W razie pytań zapraszamy na
www.smuda-consulting.com
lub telefonicznie

0048 / 77 403 24 26