Niemieckie obywatelstwo: jak je zdobyć, aby móc legalnie pracować w Niemczech?

Praca w ojczystym kraju bardzo często nie spełnia naszych oczekiwań i potrzeb finansowych. Życie staje się coraz droższe, z tego względu decydujemy się na szukanie pracy poza granicami Polski - najczęściej w sąsiednim państwie niemieckim. Jak zdobyć niemieckie obywatelstwo, aby móc podejmować pracę legalnie i na dobrych warunkach? Sprawdzamy.

Praca w Niemczech

Coraz większa ilość naszych rodaków znajduje zatrudnienie u zachodnich sąsiadów. Skłaniają ich do tego wyższe niż w Polsca zarobki oraz atrakcyjne perspektywy zawodowe. Chęć posiadania niemieckiego obywatelstwa leży na sercu wielu Polakom. Dlatego warto zajrzeć na forum o pracy w Niemczech. Na forum możemy dowiedzieć się o wielu praktycznych aspektach w procesie uzyskiwania obywatelstwa niemieckiego, lub zadać pytanie osobom, które całą procedurę mają już za sobą. 

Proces ubiegania się o uzyskanie odpowiednich dokumentów jest zazwyczaj skomplikowany i bardzo wymagający. Aby nabrać pewności w działaniu oraz podjąć odpowiednie kroki, które umożliwią uzyskanie legalnej pracy w Niemczech, warto porozmawiać z osobami, które znalazły się lub znajdują w podobnej, a nawet takiej samej sytuacji. Co więcej, może okazać się, że pracujecie w bliskim sąsiedztwie na terenie Niemiec. Nawiązanie kontaktów społecznych z innymi Polakami mieszkającymi poza krajem ojczystym bardzo ułatwia pobyt. 

Uzyskanie niemieckiego obywatelstwa krok po kroku 

Obywatelstwo niemieckie, podobnie jak i  polskie zgodnie z tzw. prawem krwi nabywa się po rodzicu lub rodzicach, którzy są Niemcami. Obywatelstwo można również nabyć przez proces tzw. naturalizacji, który polega na nadaniu obywatelstwa cudzoziemcowi, który ma stały pobyt na terenie Niemiec. 

Aby uzyskać niemiecki dowód i paszport, musimy wykazać, że mamy niemieckich przodków, lub też udowodnić wieloletni pobyt na terenie Niemiec i tzw. żywotny interes, który łączy nas z państwem niemieckim (praca czy rodzina). W przypadku zatrudnienia na terytorium zachodniego sąsiada interesuje nas ta druga możliwość. Obywatelstwo możemy uzyskać poprzez nadanie, jeśli od wielu lat pracujemy w Niemczech.

Warunki uzyskania niemieckiego obywatelstwa 

Aby móc starać się o uzyskanie niemieckiego obywatelstwa należy:

  • przebywać na terytorium Niemiec 8 lat; 7 lat jeśli ukończony mamy kurs integracyjny i zdany Zertifikat Integrationskurs; 6 lat jeśli znamy język niemiecki w stopniu wyższym niż B1; 3 lata, jeśli jesteśmy w związku małżeńskim z Niemką lub Niemcem,
  • dysponować prawem do nieograniczonego pobytu w Niemczech,
  • mieć własne źródło dochodu i prezentować stabilną sytuację finansową,
  • udowodnić znajomość języka niemieckiego,
  • zakończyć test z wynikiem pozytywnym ze znajomości kultury, historii i życia w Niemczech,
  • być niekaranym,
  • respektować wolności i demokratyczny porządek Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec.

Złóż odpowiedni wniosek 

Należy wypełnić stosowny wniosek w języku niemieckim, a także dołączyć do niego wszystkie wymagane wyżej dokumenty potwierdzające nasze umiejętności lub uprawnienia (także w języku niemieckim). Wniosek składa się do osobiście w ambasadzie bądź urzędzie miasta/ratuszu. Do wniosku oprócz podstawowych dokumentów należy dołączyć również zaświadczenie o dochodach oraz zaświadczenie o długości zatrudnienia od swojego pracodawcy, jeśli obywatelstwo chcemy uzyskać poprzez długoletnią pracę na terenie Niemiec. Opłata dotycząca uzyskania niemieckiego obywatelstwa ze względu na wieloletni pobyt  jest dość wysoka i wynosi około 255 euro. 

Praca w Niemczech a obywatelstwo 

Oczywistym jest fakt, że uzyskanie obywatelstwa niemieckiego podczas wieloletniego zatrudnienia na terytorium Niemiec niesie ze sobą całą gamę korzyści. Jak wyżej przedstawiono, cała procedura uzyskania obywatelstwa jest złożona. Największą barierę stanowi ilość lat, jaką musimy przepracować, oraz znajomość języka niemieckiego potwierdzona zdaniem egzaminu lub ukończeniem studiów czy szkół. Jest to kwestia do rozważenia szczególnie dla osób, które raczej nie planują na stałe powrotu do swojego ojczystego kraju. Po uzyskania obywatelstwa będą przysługiwać im świadczenia socjalne na ich dzieci, a także uzyskają prawo głosowania w wyborach. Praca w Niemczech z obywatelstwem niemieckim stanie się pewniejsza, a my poczujemy się trochę jak we własnej ojczyźnie.