Reklama

Kto nie musi płacić abonamentu RTV w Niemczech?

Rundfunkbeitrag

Gospodarstwa domowe w Niemczech muszą opłacać abonament radiowo-telewizyjny (niem. Rundfunkbeitrag) o wysokości 18,36 euro miesięcznie. Jednak niektóre osoby mogą zostać zwolnione z opłaty. 

Zasadniczo każde niemieckie gospodarstwo domowe musi opłacać Rundfunkbeitrag. Dotyczy to także domów i mieszkań, bez odbiornika radiowego czy telewizora. Jednak istnieje możliwość zwolnienia z tej opłaty. 

Kto może zostać zwolnionym z płacenia Rundfunkbeitrag?

Pod pewnymi warunkami niektóre grupy osób mogą zostać zwolnione z abonamentu RTV, jednak tylko po złożeniu odpowiedniego wniosku. Dotyczy to:

  • Biorców świadczeń socjalnych, jak zasiłek dla bezrobotnych itp.,
  • Studentów niemieszkających u rodziców i pobierających BAföG,
  • Biorców świadczenia dla niewidomych (niem. Blindenhilfe) lub osoby głuchoniewidome.

UWAGA! Osoby ślepe i głuche płacą jedynie jedną trzecią kwoty.

Osoby, które nie spełniają wyżej wymienionych kryteriów, mogą ewentualnie zgłosić, że znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. To ma miejsce gdy:

  • Dochód przekracza granicę umożliwiającą pobieranie świadczeń socjalnych o mniej niż 18,36 euro, lub
  • Osoba zrezygnowała z pobierania takich świadczeń jak zasiłek dla bezrobotnych, mimo iż ma do nich prawo. 

Jak zostać zwolnionym z płacenia Rundfunkbeitrag?

W przypadku Rundfunkbeitrag nie da się wypowiedzieć umowy. Możliwe jest jednak zwolnienie z płacenia. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres: ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice 50656 Kolonia. Dołączyć należy wymagane dokumenty. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Beitragsservice odeśle pismo z potwierdzeniem zwolnienia z opłat. 

WSKAZÓWKA! Zwolnienie z abonamentu RTV może obowiązywać do 3 lat wstecz.

Czy muszę płacić abonament RTV, jeśli zamieszkam z partnerem?

Nie. Od 2013 roku opłata radiowo-telewizyjna nie jest pobierana w zależności od posiadanych sprzętów, a od gospodarstw domowych. Każdy dom i mieszkanie musi ją opłacać. Zarejestrowani nie muszą być więc wszyscy mieszkańcy gospodarstw domowych, a jedynie jeden z nich. 

W przypadku przeprowadzki należy pamiętać o zmianie danych w Beitragsservice lub wymeldowaniu gospodarstwa domowego. 

Źródło: t-online