Reklama

Prace ogrodowe w Niemczech – od marca łatwo o 10 000 euro kary!

ogrod

Żywopłot pilnie potrzebuje przycięcia? Uważaj! Od 1 marca, a przez kolejnych 7 miesięcy jest to zabronione. Co więcej, jeśli się nie dostosujesz, możesz otrzymać nawet 10 000 euro kary.

Dbasz o swój ogródek? Uważaj! Jeśli nie zdążyłeś przyciąć swojego żywopłotu przed 1 marca, to nie możesz tego robić do 30 września. Tak mówi niemiecka ustawa o ochronie przyrody, czyli Bundesnaturschutzgesetz.
Przycinanie krzewów i roślin drzewiastych w Niemczech – co mówi prawo?

W myśl niemieckich przepisów przycinanie żywopłotu w okresie 1.03 - 30.09 jest zabronione z uwagi na zwierzęta (jak np. ptaki), które w zaroślach zakładają swoje gniazda i lęgowiska. Przepisy obowiązują na terenie całych Niemiec, a zakaz przycinania obejmuje krzewy, żywopłoty i inne żywe ogrodzenia oraz rośliny drzewiaste. W każdym z tych przypadków między marcem a wrześniem nie możesz ich przycinać czy podkrzesywać do samego pnia, czyli na szerokość dłoni nad ziemią.

Jedno cięcie za dużo to nawet 10 000 euro kary

Ustawa oczywiście zawiera pewien odstraszacz. A tym są kary, które sięgają nawet 10 000 euro. Jednak, czy każde cięcie naraża Cię na grzywnę? Oczywiście, że nie. Federalne prawo dopuszcza przycinanie, ale tylko pielęgnacyjne lub nadające formę roślinom. Te są oczywiście dozwolone, nawet w okresie ochronnym. Wyjątki obowiązują również dla roślin w tzw. dzikich ogrodach jak np. dzikiej róży.