Reklama

Kto ponosi odpowiedzialność za wypadki na lodzie? Obowiązek odśnieżania w Niemczech

odśnieżanie

Kiedy na zewnątrz robi się zimno, a drogi są śliskie, nietrudno o upadki i złamania. Często rodzą się z tego roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie za ból i cierpienie przeciwko mieszkańcom, którzy nie wywiązali się ze swojego obowiązku odśnieżania i posypywania (niem. Räum- und Streupflicht). Kto ponosi odpowiedzialność za wypadki na lodzie w Niemczech?

Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie i posypywanie piaskiem? W warunkach zaśnieżonych i oblodzonych dróg właściciele nieruchomości muszą zadbać o to, aby chodniki przed ich nieruchomością były bezpieczne dla przechodniów. Obowiązującym terminem prawnym jest „obowiązek utrzymania bezpieczeństwa” (niem. Verkehrssicherungspflicht). Dotyczy on zarówno mieszkańców, jak i właścicieli obiektów komercyjnych.

Od 7.00 do 22.00

Gminy są zazwyczaj odpowiedzialne za usuwanie śniegu i lodu. Jednak federalne przepisy gminne regularnie nakładają ten obowiązek na swoich mieszkańców. W dni robocze ścieżki muszą być odśnieżane od ok. 7.00 do ok. 22.00. Dokładne godziny są określane przez daną gminę. Obowiązek odśnieżania i posypywania piaskiem dotyczy również dróg dojazdowych na terenie nieruchomości, z których korzystają osoby trzecie – np. klienci, firmy kurierskie lub dostawcy. Jeśli ktoś upadnie na oblodzonych schodach, może to być kosztowne.

Jak często i czym należy posypać chodnik?

Chodnik nie musi być oczyszczony na całej szerokości. Od 1,20 do 1,50 metra wystarczy, aby dwóch pieszych mogło się bezpiecznie minąć. Do posypywania najlepiej używać piasku, granulatu lub wiórów – chociaż sól jest powszechnie stosowana, jest szkodliwa dla środowiska i dlatego jest zakazana w niektórych niemieckich gminach. Każdy, kto jest zobowiązany do posypywania, musi również regularnie sprawdzać, czy materiał do posypywania nadal skutecznie działa – jeśli nie, należy go uzupełnić lub wymienić na nowy. Ma to zastosowanie w szczególności w przypadku kilkudniowych opadów śniegu lub marznącego deszczu, o ile ryzyko poślizgnięcia się można takim działaniem przynajmniej zminimalizować. Tylko w ekstremalnych warunkach pogodowych, gdy nawet wielokrotne posypywanie jest nieskuteczne, obowiązek posypywania jest tymczasowo zniesiony.

Czy zatrudnianie firm sprzątających ma sens?

Nawet jeśli samemu nie korzysta się ze swojej nieruchomości, nie jest się zwolnionym z obowiązku odśnieżania. Wynajem lub dzierżawa nie zwalnia właściciela nieruchomości z obowiązku zapobiegania niebezpieczeństwu. Strona trzecia może jednak zadeklarować gminie, że przejmie to na siebie. Takie deklaracje mogą być składane przez najemców lub dzierżawców posiadających odpowiednią umowę najmu, ale także np. przez firmy sprzątające chodniki, którym zlecono świadczenie odpowiednich usług.

Czy trzeba odśnieżać i posypywać chodniki w weekendy?

W większości przypadków właściciele lub najemcy nieruchomości komercyjnych powinni zlecić sprzątanie firmie sprzątającej. Wynika to z faktu, że obowiązek sprzątania obowiązuje również w niedziele i święta – od godziny 9.00 rano. Jeśli jest się np. handlowcem i nie prowadzi się swojej firmy w domu, należałoby najpierw wypełnić swoje obowiązki związane z odśnieżaniem i piaskowaniem w miejscu zamieszkania, a następnie pojechać do firmy, aby odśnieżyć i tam. W weekend mało kto będzie chciał to zrobić, dlatego zawsze zalecane jest sprawdzenie zobowiązań umownych przy przekazywaniu obowiązku sprzątania, a tym samym również obowiązków związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. W przeciwnym razie można wpaść w prawną lukę i w efekcie ponosić odpowiedzialność za nieszczęśliwe wypadki.

Kto ponosi odpowiedzialność w razie wypadku na oblodzonym chodniku?

W przypadku wypadków na lodzie odpowiedzialność ponoszą nie tylko właściciele nieruchomości, ale także przechodnie. Piesi powinni również zachować ostrożność na oblodzonych drogach i chodnikach.

Które ubezpieczenie obejmuje odszkodowanie w razie wypadku?

Zasadniczo ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (niem. Haftpflichtversicherung für Schäden) obejmuje szkody wyrządzone osobie trzeciej w wyniku zaniedbania – np. z powodu niedopełnienia obowiązku odśnieżania. W przypadku przedsiębiorcy będzie to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (niem. Betriebshaftpflichtversicherung). W przypadku nieruchomości, na których znajduje się zarówno firma, jak i budynek mieszkalny przedsiębiorcy, z drugiej strony, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy zwykle pokrywa szkody. Dla pewności warto jednak skonsultować się z ubezpieczycielem. Ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej będzie również bronił przed nieuzasadnionymi roszczeniami skierowanymi przeciwko ubezpieczonemu. Dotyczy to np. sytuacji, w której ktoś się poślizgnie, mimo że chodniki są odśnieżone i posypane – nie można za to ponosić odpowiedzialności. Polisa odpowiedzialności cywilnej działa zatem również jako rodzaj pasywnego ubezpieczenia ochrony prawnej.