X

Niemcy: Twoje prawa przy reklamacji

Rękojmia czy gwarancja? To pytanie zadaje sobie niejeden klient, kiedy właśnie przez niego kupiony przedmiot nie funkcjonuje poprawnie. Oto krótki przewodnik po reklamacji w Niemczech.

Rękojmia (Gewährleistung)

Sprzedawca odpowiada za bezawaryjność i brak szkód oferowanych produktów. Rękojmia (Gewährleistung), zwana również odpowiedzialnością od wad fizycznych (Sachmängelhaftung), jest ustalona przez prawo.

Gdy produkt okaże się wadliwy, sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady lub wymiany produktu na nowy. Gdy ten krok z jakiegoś powodu nie może dojść do skutku, klient ma prawo do odstąpienia od umowy i otrzymania pieniędzy z powrotem.

W praktyce najczęściej tanie artykuły zostają natychmiast wymieniane na nowe. Przy droższych produktach sprzedawcy stawiają na naprawę.

Jednak uwaga – klient nie ma prawa żądać natychmiastowego zwrotu pieniędzy za wadliwy produkt, choć wielu sprzedawców przystaje na taką prośbę. Czasem możliwe jest obniżenie ceny, jeżeli klient jest gotowy zatrzymać wadliwy zakup. Zdarzają się również sytuacje, w których wadliwe urządzenie wyrządzi szkody – wtedy sprzedawca jest zobowiązany je pokryć.

Klient musi wskazać wady

Sprzedawca ma obowiązek sprzedawać produkty pozbawione wad, dlatego klient jest zobowiązany do udowodnienia, że produkt był wadliwy w momencie zakupu. W tym celu niezbędny jest paragon, dlatego warto zatrzymać rachunki na co najmniej dwa lata. W przypadku braku potwierdzenia zakupu, można powołać się na świadka.

Gwarancja (Garantie)

Gwarancja jest przeważnie dobrowolną usługą świadczoną przez producenta, który obiecuje tym samym, że produkt będzie funkcjonował bez zastrzeżeń przez okres dłuższy niż czas trwania rękojmi (2 lata). Okres gwarancji jest różny w zależności od produktu. 

Odpowiedzialność za produkt (Produkthaftung)

Żaden prawidłowo użytkowany produkt nie może zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi – głosi litera prawa. Liczne normy, rozporządzenia i ustawy ustalają szczegóły ochrony konsumentów. Producent jest zobowiązany pokryć szkody spowodowane przez wadliwe urządzenie.

Szkody do 500 euro klient musi pokryć sam

Nie. Należy tylko dowieść, że poniesione szkody wynikają z wadliwego produktu. W przypadku uszkodzenia zdrowia klienta, producent ma obowiązek wypłacić mu odszkodowanie. Kiedy nie ma możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności producenta, który znajduje się np. za granicą, za pokrycie kosztów odpowiada importer lub sprzedawca. Szkody rzeczowe do 500 euro klient musi jednak pokryć sam.

Czy wycofanie produktu zwalnia z odpowiedzialności?

Producenci decydują się na wycofanie produktu, jeżeli ten zawiera niebezpieczne wady. Poinformowanie klienta o zagrożeniu zwalnia producenta od odpowiedzialności w momencie, kiedy klient nie zaprzestał użytkowania wadliwego produktu i doszło do szkód.

Nie każde wycofanie produktu oznacza, że jest on bardzo niebezpieczny dla użytkowników. Czasem producenci wolą zabezpieczyć się w ten sposób przed utratą dobrego wizerunku. Niemniej jednak takich informacji nie można lekceważyć.

Uwaga na bakterie i chemikalia

Poważny problem stanowią produkty skażone bakteriami lub chemikaliami. W tym przypadku poszkodowanym często nie zostają pokryte wyrządzone szkody, ponieważ trudno udowodnić, że zachorowanie spowodował akurat wadliwy produkt.