Reklama
Reklama
X

O co może zapytać przyszły pracodawca w Niemczech?

Coraz więcej ludzi w Polsce bardzo dobrze włada językiem niemieckim i omijając agencje pracy tymczasowej, na własną rękę zaczyna szukać zatrudnienia w RFN. Wychodząc naprzeciw tym zmianom, chcemy pokazać, jakie pytania mogą, a jakie nie powinny paść ze strony pracodawcy niemieckiego w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena, czy kandydat pasuje do firmy i danego stanowiska. Dlatego na pewne pytania ze strony przyszłego pracodawcy należy się odpowiednio przygotować. Czas trwania rozmowy jest bardzo zróżnicowany. W zależności od firmy oraz stanowiska może to być 20 lub 90 minut. Rozmówca w tym czasie będzie zadawać przeróżne pytania po to, by sprawdzić, czy dany kandydat nadaje się do pracy na danym stanowisku oraz czy pasuje do firmy. Pytania mogą dotyczyć takich zagadnień jak:

  • Sposób życia oraz osobowość

Pracodawca będzie chciał się dowiedzieć, jak się zachowujesz i obchodzisz zarówno ze znajomymi, jak i nieznajomymi, względnie z klientami. W ten sposób oceni, czy nadajesz się do pracy w grupie oraz czy odpowiednio będziesz reprezentować firmę. Kilka przykładowych pytań:

– Co powiedzieliby o Panu/Pani pańscy koledzy i koleżanki?

– Jak radził sobie Pan/Pani w przeszłości z niepowodzeniami?

– Jakie są Pana/Pani wady i zalety?

– Jak odnosi się Pan/Pani do punktualności, szczerości czy pracowitości?

– Czy potrafi Pan/Pani pracować w grupie?

– Czy jest Pan/Pani przebojowy/a czy raczej powściągliwy/a?

  • Motywacja

Pracodawca chce być pewien, że kandydat świadomie i z własnej woli zdecydował się na złożenie aplikacji i chęci pracy w jego firmie. Dlatego powinieneś, odpowiadając na jego pytania, przekonać go, że praca w jego firmie jest częścią pewnej jasnej i przejrzystej strategii.

– Dlaczego chce Pan/Pani pracować w naszej firmie?

– Dlaczego chce Pan/Pani pracować właśnie na tym stanowisku?

– Dlaczego powinniśmy Pana/Panią zatrudnić?

– Co może Pan/Pani powiedzieć o naszej firmie?

– Jak wygląda Pana/Pani obecna sytuacja zawodowa?

– Co chciałby Pan/Pani robić za 10 lat?

– Wie Pan/Pani, czym się będzie zajmować, pracując na danym stanowisku?

  • Życiorys, wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Pytania o luki w życiorysie są tak samo popularne jak te o oceny na świadectwie czy ulubione przedmioty. Pracodawca może też zapytać o Twoje zainteresowania oraz jak spędzasz wolny czas. Pytania o praktyki zawodowe nie powinny tutaj nikogo dziwić. Rozmówca chce w ten sposób sprawdzić, czy faktycznie masz wymagane przez niego kwalifikacje.

– Jakie ma Pan/Pani wykształcenie?

– Na jakich stanowiskach Pan/Pani pracował/a?

– Czy w Pana/Pani karierze widać konkretną strategię?

– Proszę opowiedzieć o swoich sukcesach.

– W jakim rodzaju pracy ma Pan/Pani największe doświadczenie?

– W czym się Pan/Pani specjalizuje?

– Jaka była najtrudniejsza decyzja, jaką przyszło Panu/Pani podjąć?

  • Zakres wiedzy, wiadomości

Jeśli przyszły pracodawca chce uzyskać więcej informacji, niż jest to możliwe na podstawie przedłożonych przez Ciebie dokumentów, może sprawdzić Twoją wiedzę oraz umiejętności w formie testu. Należy pamiętać także o tym, że rozmówca w trakcie rozmowy w każdej chwili może nam także zadać pytania dotyczące naszej wiedzy.

Jakie pytania może, a jakich nie powinien zadać pracodawca podczas rozmowy o pracę?

Zasadniczo pracodawcę powinno interesować tylko to, co jest związane z posadą i pracą w jego firmie. W większości przypadków pracodawca będzie pytać głównie o Twoje kwalifikacje, ale... Może zapytać również o Twój czas wolny, czy zainteresowania, nie powinien jednak pytać o Twoje przekonania religijne, chyba że są związane z stanowiskiem, np. posada nauczyciela w szkole katolickiej. Kwestie polityczne również nie powinny być poruszane. To samo dotyczy przynależności do związków zawodowych oraz pytań o stosunek do równouprawnienia.

Pracodawca może również spróbować Cię sprowokować lub zadać podchwytliwe pytanie. Kilka przykładów:

– Dlaczego jest Pan/Pani taki/a nerwowa?

– Myśli Pan/Pani, że z tym życiorysem znajdzie pracę?

– Kto Pani doradził wybór tej sukienki?

– Kto Panu doradził wybór tego garnituru?