Reklama
Reklama
X

Niemcy: Umowa na czas określony i 7 rzeczy które powinieneś o niej wiedzieć

Co drugi nowy pracownik w Niemczech otrzymuje umowę na czas określony. Pokażemy Ci, na co zwrócić uwagę.


1. Umowa o pracę na czas określony (Zeitvertrag) – z ważnego powodu lub nie

Umowa na czas określony nie różni się zbytnio od tej na czas nieokreślony. Jedyna różnica polega na tym, że w pierwszej podany jest termin ustania stosunku pracy, dzięki czemu wskazanie powodu wypowiedzenia umowy nie jest konieczne. Pracodawca może zdecydować się na zatrudnienie pracownika na czas określony z konkretnych przyczyn (np. zastępstwo pracownika, który znajduje się na urlopie macierzyńskim) lub bez bez ich podawania.

2. Czas trwania umowy o pracę na czas określony

Umowę na czas określony można przedłużyć – nie można jednak robić tego w nieskończoność. Górne granice różnią się w zależności od przypadku. Umowy o pracę na czas określony bez konkretnego powodu są dopuszczalne przez maksymalnie dwa lata. W tym czasie pracodawca może przedłużyć umowę maksymalnie trzy razy.

3. Specjalne zasady dla starszych pracowników

W przypadku pracowników powyżej 52 roku życia umowa na czas określony może trwać maksymalnie pięć lat. Pracownik musi jednak otrzymywać wynagrodzenie za pracę w niepełnym wymiarze godzin (Kurzarbeitergeld), a wcześniej być zgłoszonym przynajmniej przez cztery miesiące jako bezrobotny lub brać udział w wydarzeniach organizowanych z funduszu wspierania bezrobotnych.

4. Przedterminowe wypowiedzenie umowy o pracę (vorzeitige Kündigung)

Jeżeli w umowie o pracę na czas określony nie znajduje się żaden punkt poświęcony wcześniejszemu zakończeniu stosunku pracy, wcześniejsze wypowiedzenie umowy nie jest możliwe. Możliwe jest jednak rozwiązanie stosunku pracy w trybie natychmiastowym (fristlose Kündigung).

5. Okres próbny

W umowie o pracę na czas określony można uzgodnić czas próbny trwający maksymalnie pięć miesięcy. W tym okresie dopuszczalny jest krótszy okres wypowiedzenia.

6. Umowa o pracę na czas określony a ciąża

Zgodnie z Ustawą o ochronie macierzyństwa, kobiety w ciąży nie można zwolnić przed upływem umowy. Ciąża nie wydłuża jednak czasu trwania umowy na czas określony – stosunek pracy kończy się więc według wcześniejszych ustaleń.

7. Jakie regulacje dotyczą przedłużenia umowy?

O przedłużeniu umowy o pracę na czas określony trzeba zdecydować przed jej wygaśnięciem. Jeżeli pracownik pracuje dalej, a kolejna umowa zostanie zawarta później, jest ona nieważna. Praca bez podpisanej umowy może doprowadzić do roszczeń pracownika do otrzymania umowy na czas nieokreślony (unbefristetes Arbeitsverhältnis).