Reklama
Reklama

Ubezpieczenie społeczne w Niemczech – niezbędnik

Niemcy mają bardzo rozbudowany system ubezpieczeń społecznych. Jako osoba podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu jesteś dobrze zabezpieczony przed np. chorobą, wypadkiem w pracy czy bezrobociem. 

Świadczenia w ubezpieczeniach społecznych

Pracując w Niemczech podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, tym samym jesteś objęty:

  • ubezpieczeniem zdrowotnym (Krankenversicherung)  – które okrywa koszty wizyt lekarskich, lekarstw oraz leczenia;
  • ubezpieczeniem na wypadek wymagania opieki tzw. ubezpieczenie pielęgnacyjne (Pflegeversicherung) – które zapewnia zabezpieczenie na wypadek gdybyś w związku z chorobą był zdany na opiekę. W większości przypadków dotyczy to jednak osób w podeszłym wieku;
  • ubezpieczeniem emerytalnym (Rentenversicherung) – które wypłaca pracownikom świadczenia emerytalne po ich przejściu w stan spoczynku. Wysokość emerytury jest ogólnie rzecz biorąc obliczana na podstawie zarobków oraz lat pracy w Niemczech;
  • ubezpieczeniem od następstw wypadków (Unfallversicherung) – które obejmuje terapię medyczną i powrót do aktywności zawodowej po wypadku w pracy lub chorobie zawodowej;
  • ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (Arbeitslosenversicherung) – dzięki niemu jako osoba bezrobotna będziesz po utracie pracy przez pewien czas nadal otrzymywać wynagrodzenie jeśli tylko w ostatnich dwóch latach byłeś ubezpieczony co najmniej przez rok.  Warto również pamiętać o tym, że Federalny Urząd Pracy wspiera osoby poszukujące pracy poprzez szkolenia czy polecane oferty pracy.

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Za członkostwo w ubezpieczeniu społecznym jest pobierana składka opierająca się na wysokości twojego wynagrodzenia. Zwykle jest to stały procent. Swoją część dokłada również pracodawca. Przykładowo – za członkostwo w ubezpieczeniu zdrowotnym jest pobierana składka w wysokości 14,6% wynagrodzenia z czego połowę (7,3%) płacisz ty i drugie tyle pracodawca. Nie musisz się martwić o przelewy – jest to obowiązkiem twojego szefa, który w twoim imieniu opłaca wszystkie 5 składek.

Ubezpieczenie zdrowotne – masz wybór

Jeśli chodzi o ubezpieczenie społeczne, opiekuńcze, od następstw nieszczęśliwych wypadków czy na wypadek bezrobocie – członkiem stajesz się automatycznie a wyboru nie ma praktycznie żadnego. Inaczej sprawa ma się w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego – jako osoba ubezpieczona masz możliwość wyboru ubezpieczenia i kasy chorych. Procentowa podstawa składki będzie taka sama dla wszystkich kas. Niektóre z nich pobierają jednak dodatkową opłatę (tzw. Zusatzbeitrag). Zwykle wynosi ona 8 euro. Jeśli już zdecydujesz się na daną kasę – powiadom o tym pracodawcę, on cię w niej zamelduje.

Ubezpieczenie zdrowotne jest wyjątkiem także pod innym względem. Przekraczając odpowiedni próg rocznego dochodu nie musisz być ubezpieczonym w jednej z ustawowych kas i możesz zdecydować się na ubezpieczenie prywatne. W 2015 roku próg ten wynosi 54.900 euro (zmienia się co roku). Z uwagi na trudności z późniejszym powrotem do ustawowego ubezpieczenia powinieneś jednak dobrze przemyśleć ten krok.