Reklama
X

EKUZ a wizyta u lekarza w Niemczech

Praktyczna strona EKUZ: Co zrobić, jeżeli nasz stan zdrowia na wyjeździe pogorszy się i zajdzie konieczność leczenia?

Wizyta u lekarza w Niemczech

Jeżeli już zajdzie konieczność odwiedzenia lekarza, najpierw powinniśmy wybrać odpowiadającą za nas kasę chorych, która pokryje koszty naszego leczenia. Do dyspozycji są największe niemieckie kasy chorych:

 • Algemeine Ortskrankenkassen (AOK)
 • Betriebskrankenkassen (BKK)
 • Innungskrankenkassen (IKK)
 • Knappschaft
 • Ersatzkassen (np. Barmer-GEK, TK czy DAK)

Następnie powinniśmy się upewnić, czy lekarz specjalista, którego chcemy odwiedzić, ma podpisaną umowę z kasą chorych. W lokalnej kasie (Krankenkasse) mogą Państwo otrzymać ich aktualną listę lekarzy. Będąc w przychodni, należy przedłożyć kartę EKUZ oraz dowód osobisty lub paszport. Pacjent otrzyma do wypełnienia specjalny druk, w którym powinien podać okres, w jakim planuje pozostać w Niemczech, oraz nazwę wybranej kasy chorych i podpisać oświadczenie, że nie przyjechał do Niemiec w celu leczenia. Jeżeli zajdzie konieczność wizyty u specjalisty lub leczenia szpitalnego, powinniśmy najpierw otrzymać skierowanie i dopiero z tym dokumentem możemy podjąć leczenie. W nagłych wypadkach powinniśmy jednak zgłaszać się bezpośrednio do szpitala, okazując tam europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli ktoś u lekarza nie przedstawi wymaganych dokumentów, może zostać potraktowany jako pacjent prywatny, który ma obowiązek pokryć koszty leczenia, a wystawione recepty realizowane będą jako pełnopłatne – system dopłat nie będzie obowiązywał. W tym przypadku po powrocie do Polski należy złożyć wniosek o zwrot kosztów do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału wojewódzkiego NFZ. By koszty mogły zostać zwrócone, należy tam przedstawić oryginały recept oraz rachunków i dowodów zapłaty.

Dopłaty do leczenia

By niemiecka służba zdrowia mogła działać sprawniej i efektywniej, osoby korzystające z usług medycznych zobowiązane są za świadczenia medyczne uiszczać następujące dopłaty:

 • W danym kwartale przy każdej pierwszej wizycie u lekarza rodzinnego zapłacimy 10 EUR. Jednak za kolejne wizyty w tym samym kwartale u tego samego lekarza nie będziemy zobowiązani płacić. Trzeba natomiast zachować dowód poprzedniej zapłaty i przedłożyć go przy następnej wizycie.
 • Analogiczne zasady obowiązują u stomatologa. Za pierwszą wizytę w danym kwartale również zapłacimy 10 euro. Taką samą opłatę należy wnieść także za każdą pierwszą wizytę u innego stomatologa / innego lekarza.
 • Za leki na receptę odpłatność wynosi 10% ceny, nie mniej jednak niż 5 euro i nie więcej niż 10 euro.
 • Jeżeli mamy skierowanie lekarza rodzinnego do specjalisty, wizyta u tego lekarza jest bezpłatna. Gdyby jednak nie mieli Państwo skierowania, za wizytę taką trzeba będzie zapłacić 10 euro.
 • Za leczenie w szpitalu zapłacimy 10 euro za każdy dzień pobytu. Maksymalnie możemy jednak zapłacić za 28 dni w ciągu roku. Koszty świadczeń ponadstandardowych dostępnych w szpitalu należy pokryć oddzielnie.
 • Za rehabilitację musimy wnieść dopłaty w wysokości 10 euro za dzień.
 • Wyżej wymienione opłaty nie dotyczą dzieci do 18. roku życia oraz kobiet w ciąży.

Wprowadzenie w niemieckiej służbie zdrowia opłat ma na celu wzmocnienie odpowiedzialności osób ubezpieczonych. Ma to pomóc wyeliminować wizyty “niepotrzebne”, jak drobne zadrapania czy siniaki. Dodatkowo dzięki temu zabiegowi Federalne Ministerstwo Zdrowia ma nadzieję na dodatkowe przychody w wysokości 2,6 mld euro rocznie, które mogłyby być wykorzystane na zapewnienie najwyższej jakości leczenia.