Reklama
Reklama

Ubezpieczenia zdrowotne (Niemcy)

Jedną z istotniejszych spraw przy podejmowaniu pracy w Niemczech jest ubezpieczenie zdrowotne (Krankenversicherung). Jeśli rozpoczynamy pracę jako pracownik, to zostajemy automatycznie przez pracodawcę zgłaszani w jednej z państwowych kas chorych (GKV-Gesetzliche Krankenversicherung).

Jeśli przekroczymy odpowiednią kwotę zarobków, możemy przejść do prywatnej kasy chorych (PKV-Private Krankenversicherung). Do państwowego systemu ubezpieczeń może wejść każdy, a składki naliczane są procentowo od dochodu. Ubezpieczenie prywatne na dzień dzisiejszy posiada niewiele ponad 10% osób mieszkających w Niemczech. W tym wypadku składki kształtuje wiele czynników. Ogólnie można jednak przyjąć, że zależą one od płci, wieku, stanu zdrowia i zawodu osoby ubezpieczonej. Osoba ubezpieczona państwowo z tytułu korzystania ze świadczeń medycznych musi niestety ponieść dodatkowe koszty. Kwartalnie za świadczenia trzeba dodatkowo zapłacić 10 euro. W przypadku leczenia szpitalnego – 10 euro dziennie, jednak maksymalnie przez 28 dni. Najbardziej znane kasy państwowe to: AOK, BKK, IKK, BEK, DAK i KKH. Wszystkie osoby ubezpieczone w GKV mają zasadniczo takie same prawa do świadczeń. PKV to zwykle szerszy zakres ubezpieczeń, co jednak nie musi oznaczać że jest ono korzystniejsze.