Reklama
Reklama
X

Rejestracja samochodu w Niemczech

Do zarejestrowania swojego auta na terenie RFN potrzebujesz czasu, pieniędzy oraz całej sterty dokumentów dla urzędu.

Samo zameldowanie pojazdu odbywa się w właściwym dla twojego miejsca zamieszkania Wydziale Komunikacji (KFZ-Zulassungsstelle) względnie w Zarządzie Dróg (Straßenverkehrsamt).

Opłaty związane z rejestracją nie są jednolite na terenie całych Niemiec. Musisz liczyć się z wydatkiem rzędu 25 euro. Oczywiście za tablicę rejestracyjną „na życzenie” naliczane są dodatkowe opłaty.

Rejestracja nowego i używanego samochodu w Niemczech

W przypadku rejestracji nowego auta, zakupionego w niemieckim salonie potrzebne będą następujące dokumenty:

- dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz potwierdzenie zameldowania,

- elektroniczne potwierdzenie ubezpieczenia (numer eVB),

- karta pojazdu (świadectwo rejestracji) czyli Fahrzeugbrief,

- plakietka ekologiczna (Umweltplakette).

Dla rejestracji lub przeniesienia własności w przypadku używanego samochodu dodatkowo należy przedłożyć:

- dowód rejestracyjny (Fahrzeugschein),

- potwierdzenie wykonanego badania emisji gazów i spalin (Haupt- und Abgasuntersuchung),

- a dla wyrejestrowanych samochodów potwierdzenie wymeldowania (Abmeldebescheinigung).

Rejestracja samochodu sprowadzonego zza granicy

Jeśli chcesz zarejestrować pojazd, który posiada niemieckie dokumentów (kartę pojazdu, dowód rejestracyjny etc.) w urzędzie będziesz musiał przedłożyć dodatkowo potwierdzenie wykonania szczegółowego badania technicznego (TÜV-Vollgutachten) oraz wspomniany wcześniej pomiar gazów i emisji spalin.

W przypadku gdy samochód nie posiada dokumentów zgodnych z niemieckim standardem urzędowi celem wystawienia karty pojazdu będzie potrzebne prócz pełnego badania technicznego oraz pomiaru gazów i spalin, także tzw. zaświadczenie o braku zastrzeżeń wystawiane przez KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) oraz dokumenty zza granicy lub umowa kupna sprzedaży i zaświadczenie o imporcie (Importbescheinigung). W Wydziale Komunikacyjnym będziesz musiał przedłożyć dla samochodu sprowadyonego z kraju UE także zaświadczenie o uiszczeniu podatku obrotowego dla pojazdów importowanych (Einfuhrumsatzsteuererklärung) a dla pojazdów spoza wspólnoty europejskiej dodatkowo zaświadczenie o braku zastrzeżeń z strony Urzędu Celnego (Zollunbedenklichkeitsbescheinigung der EU).

Wskazówka: Gdy ktoś rejestruje samochód w twoim imieniu, powinien mieć do tego pełnomocnictwo!