Reklama
Reklama
X

Niemcy: Kto nie musi płacić abonamentu radiowo-telewizyjnego?

Federalny Trybunał Konstytucyjny orzekł w ubiegły piątek, że obowiązkowe opłacanie abonamentu radiowo-telewizyjnego jest zgodne z konstytucją. Istnieją jednak wyjątki od reguły. O zwolnienie z opłat należy ubiegać się samemu.

Osoby, które nie posiadają żadnego urządzenia radiowo-telewizyjnego lub takie, które posiadają tylko radio, a nie telewizor, muszą mimo to opłacać abonament radiowo-telewizyjny. Wniesiony z tego tytułu pozew nic nie zdziałał, a powodowie mogą odwołać się w Federalnym Trybunale Konstytucyjnym w Karlsruhe. Wątpliwe jednak, by tamtejsi sędziowie byli innego zdania.

Niezależnie od ostatnich rozpraw wprowadzona przed trzema laty regulacja przewiduje wyjątki od obowiązku – jedne dotyczą kwestii dochodowej, drugie stanu zdrowia.

Powody socjalne

Ogólna zasada brzmi: Zwolnienie z opłat lub ich obniżenie jest  możliwe tylko wtedy, gdy osoba, której dotyczą, poprzez ich zapłacenie znalazłaby się poniżej minimum egzystencji.

Z płacenia abonamentu radiowo—telewizyjnego mogą zostać zwolnione osoby, które mają małe zaplecze finansowe. Należą do nich:

- świadczeniobiorcy pomocy na utrzymanie,

- świadczeniobiorcy zasiłku dla bezrobotnych II,

- świadczeniobiorcy zasiłku socjalnego,

- świadczeniobiorcy zasiłku pielęgnacyjnego,

- osoby pobierające świadczenia zgodnie z ustawą o pomocy azylantom,

- osoby starsze korzystające z opieki (Altenhilfe).

Do grupy wyjątków należy jeszcze zaliczyć osoby kształcące się, pobierające stypendia i nie mieszkające z rodzicami. Ustawa przewiduje także specjalne traktowanie osób nie otrzymujących świadczeń socjalnych, a których dochody znajdują się poniżej minimum.

Jednak uwaga – osoby, które nie pobierają świadczeń socjalnych, choć im przysługują, nie zostaną zwolnione z płacenia abonamentu.

Powody zdrowotne

Stan zdrowia może również być powodem do obniżenia (do 5,83 euro) lub zwolnienia z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Całkowicie zwolnione z obowiązku opłat są:

- osoby niewidome i głuchonieme,

- osoby pobierające świadczenie dla niewidomych,

- osoby wymagającej specjalnej opieki.

Z kolei podanie o zmniejszenie abonamentu mogą złożyć:

- osoby niewidome lub niedowidzące (co najmniej 60 procent),

- osoby niesłyszące lub niedosłyszące,

- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (80 procent).

Uwaga: Osoby niepełnosprawne, które pobierają świadczenia socjalne, mogą ubiegać się o całkowite zwolnienie z opłat.

Składanie wniosku o umorzenie abonamentu radiowo-telewizyjnego

Wnioski do wypełnienia są dostępne w placówkach w Twoim mieście lub gminie, można je również pobrać ze strony rundfunkbeitrag.de. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy wysłać pocztą na adres ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, 50656 Köln.

Należy pamiętać, że już zapłacony abonament nie zostanie zwrócony.