Reklama
Reklama
X

Jak segregować śmieci w Niemczech?

Gospodarstwa domowe generują bardzo dużo odpadów a te muszą zostać odpowiednio posegregowane. W przeciwnym wypadku można zostać obciążonym kosztami ponownego segregowania, jeśli pracownicy firmy recyklingowej odmówią zabrania śmieci. Czy jesteś pewien, że wszystko dobrze segregujesz?

Z danych Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, że w Niemczech w 2015 roku zostało wyprodukowanych około 45,9 miliona ton odpadów komunalnych. Odpowiada to średnio 559 kilogramom śmieci domowych na osobę. Duża część, tj. 58% to odpady posegregowane. W zależności od materiału może zostać do 91%  odpadów poddanych recyklingowi.

Jakie śmieci do jakiego pojemnika?

w przypadku niektórych odpadów ciężko jest zdecydować, do jakiego pojemnika mają trafić. Mogłoby się wydawać, że ze szkłem nie powinno być większych problemów. Nie jest jednak takie oczywiste, co zrobić z niebieskim szkłem, jeśli są tylko kontenery na szkło białe, ciemne i zielone. W tym wypadku wędrują one do pojemnika z zielonym szkłem, gdyż w czasie topnienia ta mieszanka najlepiej radzi sobie z powstającymi zabarwieniami.

Jeśli kontener ze szkłem jest znacznie oddalony od miejsca zamieszkania, można się zwrócić do właściciela z zapytaniem o specjalny pojemnik dla szkła odpadowego. Wydanie takiego kontenera nie jest jednak regulowane prawnie i właściciel nie jest do tego zobowiązany. Również nie we wszystkich gminach jest taka możliwość przy wywozie śmieci oferowana. Należy wziąć również pod uwagę, że wraz z postawieniem dodatkowego pojemnika na szkło odpadowe powstają dodatkowe koszty, które mogą odbić się na cenie końcowej  wywozu śmieci. Jeśli dostępne są pojemniki na szkło odpadowe, to lokatorzy są zobowiązani do przestrzegania terminów wywozu śmieci. Te z reguły są poza czasem wolnym od pracy. Kto wyrzuca w nocy szkło i tym samym zakłóca ciszę nocną, musi liczyć się z upomnieniem ze strony właściciela.

Usuwanie zakrętek

Zakrętki, wieczka i zamknięcia zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska muszą zostać usunięte osobno, razem z odpadami opakowaniowymi. To znaczy, że trafiają do żółtego pojemnika lub worka. Papier na butelkach, naklejki czy elementy z tworzyw sztucznych lub z metalu mogą zostać; zostaną one usunięte podczas sortowania. Zbieranie nakrętek jest również opłacalne; zostają one potem przerobione na materiały izolacyjne. Są one zbierane w tzw. Korksammelstellen. Częściowo również maszyny sortujące mogą wysortować przykrywki, ale tylko w wypadku, jeśli nie są dokręcone, wtedy można je również wrzucić do kontenera na szkło.

Szklanki nie trafiają do szkła odpadowego

Szklanki nie trafiają do pojemnika na szkło odpadowe, tylko do odpadów nienadających się do przetworzenia. Szkło kryształowe, szyby, lustra stanowią osobną kategorię, których skład prowadziłby do dużych zanieczyszczeń szkła nadającego się do recyklingu, w procesie ponownego przetwarzania. Dodatkowo poszczególne odłamki posiadają różną temperaturę topnienia. Nie nadająca się już do użytku zastawa stołowa z porcelany czy fajansu zgodnie z wytycznymi niemieckiego Ministerstwa Środowiska (Umweltbundesamt) zalicza się do odpadów nienadających się do przetworzenia.

Nie każdy papier zalicza się do makulatury

Nie tylko przy sortowaniu szkła należy uważać; również nie każdy papier jest zaliczany do makulatury. Papier termiczny, faksowy, papiery impregnowane, kalki, styropian oraz resztki tapet nie trafiają do pojemnika na makulaturę. Papier pobrudzony farbą lub jedzeniem również nie zalicza się do makulatury, z kolei ubrudzony ziemią może być jak najbardziej wrzucony do pojemnika na makulaturę. Serwetki w większości mogą być wrzucane do pojemnika na makulaturę, chyba że są  zabrudzone - wtedy trafiają do odpadów biodegradowalnych. Jeśli jest ich bardzo dużo i są mocno zabrudzone trafiają do odpadów nienadających się do przetworzenia.

Resztki jedzenia - kompost czy odpady biodegradowalne?

Resztki jedzenia w ilościach produkowanych przez przeciętne gospodarstwo domowe mogą trafić do kontenera na odpady biodegradowalne. Zarówno surowe, gotowane czy zepsute jedzenie jak i wędliny oraz mięso, ości i kości można wrzucać do pojemnika na odpady biodegradowalne, ministerstwo radzi by najlepiej je zawinąć w papier gazetowy. Resztki chleba i pieczywa również można wrzucać do tego kontenera. Do pojemnika z odpadami organicznymi trafiają także produkty mleczne takie jak resztki jogurtów, twarogu czy sery, ale nie mleko. Do tego pojemnika wrzuca się również torebki i resztki herbaty, fusy i filtry do kawy i obierki. Resztek jedzenia lepiej nie wyrzucać na kompost w ogrodzie, gdyż mogą zwabić myszy i szczury.

Czy śmieci należy czyścić?

Opakowania oznaczone zielonym punktem muszą w zależności od gminy trafić do żółtego lub zielonego worka lub pojemnika. Niemiecka organizacja ochrony środowiska  NABU radzi by nie wypłukiwać kubków czy butek wodą, gdyż wpływa to negatywnie na bilans środowiskowy a tylko wyczyścić z grubsza łyżką.

Odpady elektryczne i elektroniczne to nie odpady domowe

Baterie można zostawić w pojemnikach przeznaczonych na baterie, można je spotkać w wielu supermarketach. Odpady elektryczne np. zużyta suszarka do włosów można oddać w punktach zbiórki, często można oddać stary sprzęt przy zakupie nowego w sklepie. Istnieje również możliwość zakupienia specjalnych znaczków i wysłania małych urządzeń elektrycznych pocztą. Stare płyty CD i DVD powinny trafić do żółtego pojemnika lub do punktu przyjmowania odpadów (tzw. Wertstoffhof). NABU radzi by płyty z wrażliwymi danymi połamać lub porysować.

Używana odzież

Gdy chcemy oddać ubrania lub buty potrzebującym należy uważać gdzie i do kogo je dajemy; na rynku istnieje wiele firm, które pod płaszczykiem dobroczynności czerpią zyski dla siebie. Dlatego należy uważać, do jakiej organizacji oddajemy a nawet do jakiego kontenera je wrzucamy. Również nie nadające się do noszenia ubrania należy oddawać lub wrzucać do pojemnika, zostają one w trakcie sortowania oddzielone i trafiają do firm, które produkują z tego m.in. ścierki  i materiały izolacyjne.

Odpady niebezpieczne  i wielkogabarytowe

Odpady powstałe przy renowacji, resztki chemikaliów i lampy energooszczędne można oddać w punktach odbioru lub zbiorowego wywozu. Odpady wielkogabarytowe odbierane są z reguły bezpłatnie po wcześniejszym zgłoszeniu. W wielu gminach odpady te są odbierane raz lub dwa razy do roku. Terminy i adresy można znaleźć na gminie lub zapytać miejscowego odbiorcy śmieci.  

Ostrożnie z lampami energooszczędnymi

Z lampami energooszczędnymi należy szczególnie uważać. Gdy się stłuką uwalniają się nich trujące gazy rtęci. Są one niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt, mocno uszkadzają mózg i system nerwowy.  

Segregowanie z głową

W fakt, że sortowanie śmieci jest z pożytkiem dla gospodarki  i środowiska - w to nikt nie wątpi. Niestety osobne kosze w domu na każdy rodzaj odpadów zajmują dużo miejsca, a najwięcej w kuchni. Tutaj mamy do  czynienia przeważnie z nadającymi się się na kompost i do recyklingu odpadami. Nie brakuje również śmieci nie nadających się do powtórnego przetworzenia. O ile odpadki, które lądują na kompoście to nie problem a odpady nie nadające się do przetworzenia można bez problemu wyrzucić do kontenera, to na całą resztę trzeba stworzyć miejsce na tymczasowe składowanie tych odpadów. W nowych kuchniach nie jest to problem, z reguły odpowiednie pojemniki znajdują się w szafkach pod zlewem. Można się również zaopatrzyć w kilkuczęściowe pojemniki na śmieci. Pojemniki powinny być mieć szczelne zamknięcie i jest wskazane ze względów higienicznych, by je opróżniać co dwa dni.