Niemcy: Mieszkanie studenckie a rodzaje umowy najmu

W Niemczech trudno o znalezienie wolnego mieszkania w odpowiednio niskiej cenie. Wielu studentów decyduje się z tego powodu na wspólne wynajęcie lokum i życie w tzw. WG. Czy w takiej sytuacji każdy z najemców podpisuje osobną umowę z właścicielem mieszkania, czy robi to tylko jedna osoba? Co mówi prawo?

W prawie najmu nie ma wprawdzie żadnego zapisu o mieszkaniu w tzw. Wohngemeinschaft (w skrócie WG), lecz mimo to istnieją zasady, których należy przestrzegać przy podpisywaniu umowy. W przypadku wspólnego mieszkania w jednym lokum istnieją trzy różne formy WG:

  1. Właściciel mieszkania może podpisać umowę o najem tylko z głównym najemcą, który otrzymuje także zgodę na wynajęcie innych pokoi podnajemcom.
  2. W drugiej opcji właściciel podpisuje umowę z wszystkimi mieszkańcami, w takiej sytuacji wszyscy domownicy są stronami umowy i płacą wspólnie czynsz.
  3. W przypadku trzeciego rozwiązania właściciel podpisuje osobne umowy z każdym z mieszkańców na wynajęcie pokoju.

Czy najemcy mogą wprowadzać i wyprowadzać się bez zgody właściciela?

To zależy od rodzaju podpisanej umowy. Jeśli istnieje główny najemca, to on zajmuje się umowami wszystkich podnajemców. Jednak jeśli to on zdecyduje się na wyprowadzkę, to wszyscy inni także muszą opuścić lokal. Jeśli umowa została podpisana z wszystkimi najemcami należy stworzyć nową umowę najmu po wyprowadzce mieszkańca i wprowadzeniu się nowego. Istnieje także możliwość wymiany jednego z mieszkańców na kogoś nowego, na to musi zgodzić się jednak właściciel lokum. W przypadku umów o wynajem pokoju pojedynczo z każdym mieszkańcem, najemca może wypowiedzieć umowę w każdym momencie, a nowego mieszkańca szuka właściciel.

Co się dzieje, gdy jeden z mieszkańców ma zaległość płatniczą? Kto musi ją uiścić?

Jeśli umowa została podpisana z najemcą głównym, ten musi w najgorszej sytuacji załatwić odpowiednią kwotę od wszystkich podnajemców. W przypadku umowy z wszystkimi najemcami właściciel może teoretycznie zażądać pieniędzy od każdego z mieszkańców. Przy umowie o wynajem pokoju każdy najemca jest odpowiedzialny za płacenie własnego czynszu.