Reklama
Reklama

Jak zrozumieć niemiecki Rentenbescheid?

rentenbescheid

Dla wielu osób pracujących w Niemczech Rentenbescheid, czyli zawiadomienie o wysokości renty jest ważną informacją o tym, jak będzie wyglądać ich sytuacja finansowa na emeryturze.

Rentenbescheid daje osobom pracującym w Niemczech wgląd do swojego zabezpieczenia finansowego na starość. Jednak by tę informację zdobyć, najpierw trzeba dobrze przeanalizować i zrozumieć cały przesłany dokument. A to nie jest takie łatwe.

W górnym lewym roku znajduje się numer ubezpieczenia (niem. Versicherungsnummer) danej osoby. Ten numer jest potrzebny do rozpoczęcia jakiejkolwiek komunikacji z ubezpieczycielem.

W górnym prawym rogu znajduje się adres regionalnego oddziału ubezpieczalni.

W pierwszym akapicie napisana jest data, według której na dzień dzisiejszy osoba pracująca mogłaby przejść na emeryturę. Regulacje specjalne jak wczesna emerytura, nie są ujęte w obliczenia.

W drugim akapicie znajduje się wysokość renty Erwerbsminderungsrente. Tyle pieniędzy dana osoba otrzymałaby, gdyby na dzień dzisiejszy nie mogła już pracować z powodów zdrowotnych. UWAGA! Kasa emerytalna wypłaca tę kwotę, tylko jeśli dana osoba jest całkowicie niezdolna do pracy!

W trzecim akapicie znajduje się kwota przysługującej emerytury, na którą dana osoba już zapracowała. Kwota będzie wypłacana co miesiąc, gdy osoba nie będzie już pracowała, ponieważ np. zajmuje się dziećmi lub wyemigrowała. UWAGA! Te pieniądze przysługują tylko, jeśli ktoś przepracował 5 lat i osiągnął wiek emerytalny!

Dopiero w ostatnim akapicie można znaleźć rzeczywistą, przewidywalną kwotę emerytury. Ta kwota się nie zmieni, jeśli do emerytury osoba będzie dalej pracowała tak samo, jak średnio przez ostatnie 5 lat. Podwyżki i możliwa utrata pracy nie są więc brane pod uwagę w prognozie. Mimo to jest to kwota, która najlepiej obrazuje, z jak wysoką emeryturą można liczyć się na starość.

Co nie znajduje się w Rentenbescheid? Rzeczywista wysokość emerytury! Kasa emerytalna nie jest bowiem przewidzieć nie tylko rozwoju kariery zawodowej osoby, jak i podwyżek emerytury, ani inflacji.

Źródło: focus