Reklama
Reklama

Co ma wpływ na wysokość Kindergeldu?

kindergeld

Zasadniczo Kindergeld wynosi w Niemczech 219 euro na dziecko. W niektórych przypadkach państwo wypłaca jednak większe kwoty.

Kindergeld w Niemczech jest wypłacane na dziecko jednemu z jego prawnych opiekunów. Może to być rodzic, dziadek czy inna osoba uprawniona do opieki, a w wyjątkowych sytuacjach nawet samo dziecko. Jedynie wysokość miesięcznego świadczenia pozostaje w większości wypadków stała.

Ile rodzina otrzyma pieniędzy, zależy od liczby pociech. Jednak także w tym przypadku obowiązują różne wymogi. Przykładem jest sytuacja, w której jeden z rodziców ma dzieci z innego związku lub pociecha mieszka w innym gospodarstwie domowym.

Co ciekawe, rodziny z niskim dochodem i wysokimi kosztami mieszkaniowymi, mogą złożyć wniosek o wypłacenie specjalnego dodatku.

Jednak ile rzeczywiście rodziny mogą otrzymać Kindergeld w zależności od sytuacji? Oto odpowiedzi.

Ile wynosi Kindergeld w 2022 roku?

Kindergeld wynosi przynajmniej 219 euro miesięcznie na dziecko. Jednak im więcej dzieci w rodzinie, tym wyższe świadczenie. Podczas gdy pierwsze dwie pociechy otrzymują zasadniczo 219 euro miesięcznie, od 3 dziecka państwo wypłaca 225 euro, a od czwartego 250 euro miesięcznie.

Jeśli dziecko osiągnie wiek, który uniemożliwia pobierania świadczenia, Kindergeld zostanie odpowiednio pomniejszony.

PRZYKŁAD: Pewien rodzic ma 3 dzieci i otrzymuje na nie 219+219+225 euro. Po kilku latach pierwsza pociecha traci prawo do otrzymywania Kindergeld. Oznacza to, że rodzic może pobierać świadczenie już tylko na dwójkę z nich, czyli o 219+219 euro.

Czy do obliczeń wliczane są dzieci, które mieszkają w innym gospodarstwie domowym?

Prawo do Kindergeld mają prawni opiekunowie zasadniczo tylko na dzieci, które mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym. Jednak do obliczeń brane pod uwagę są także pociechy żyjące w innej wspólnocie mieszkaniowej, na które inny opiekun pobiera już świadczenie. Oznacza to, że kwota pobieranego zasiłku może zostać podniesiona na dzieci żyjące w tym samym gospodarstwie domowym.

PRZYKŁAD: Pewna kobieta ma w sumie 4 dzieci. 2 z nich mieszka z jej poprzednim partnerem, na które on pobiera Kindergeld. Pozostałe pociechy mieszkają z kobietą i jej nowym partnerem, który jest ich ojcem. Ponieważ kobieta ma 2 dzieci z poprzedniego związku, jej kolejne pociechy nie są traktowane przy obliczeniu Kindergeld osobno, a jako 3 i 4 dziecko. Dzięki temu rodzice otrzymują na nie więcej pieniędzy, bo 225 i 250 euro.

Czym jest Kinderzuschlag?

Osoby mające prawo do pobierania Kindergeld i osiągające niski dochód lub mające wysokie koszty mieszkaniowe, mają prawo do dodatku na dziecko (niem. Kinderzuschlag). Ten jest przyznawany przez maksymalnie 6 miesięcy. Po jego upłynięciu opiekunowie mają jednak możliwość złożenia kolejnego wniosku. Jego wysokość zależy od dochodu i majątku, wynosi jednak maksymalnie 209 euro miesięcznie na dziecko.