Niemieckie świadczenie Bürgergeld a dodatkowy zarobek - co trzeba wiedzieć?

pieniądze

Zasiłek obywatelski Bürgergeld w Niemczech przysługuje osobom, których dochody nie wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania. Obowiązują jednak limity.

Od 1 stycznia 2023 r. zasiłek obywatelski Bürgergeld zastąpił zasiłek dla bezrobotnych II (niem. Arbeitslosengeld II), znany również jako Hartz IV. Wraz z jego wprowadzeniem zaczęły obowiązywać inne granice dochodu, niż te które były wyznaczone przy pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych II. Limity te wzrosły 1 lipca 2023 roku.

Nowe limity dodatkowych zarobków dla pobierających Bürgergeld

Świadczeniobiorca Bürgergeld w Niemczech, może zarobić coś ekstra. Obowiązuje jednak limit dodatkowego dochodu w wysokości 502 euro miesięcznie dla osób samotnych i 451 euro dla każdego partnera żyjącego we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Obowiązuje również zasada: dodatkowe zarobki w wysokości do 100 euro miesięcznie nie są odliczane od pobieranego zasiłku. Jeśli jednak świadczeniobiorca zarobi więcej, otrzyma mniej pieniędzy od państwa, w zależności od tego, ile wyniesie dodatkowy dochód. W przypadku pracy na tak zwanym drobnym etatcie czyli „minijob” limit zarobków wynosi 520 euro miesięcznie.

Na co należy również zwrócić uwagę?

  • Przy dodatkowym dochodzie w wysokości od 100 do 1000 euro miesięcznie, 20% pozostaje nienaruszone i nie jest brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości zasiłku Bürgergeld
  • Jeśli miesięczny dochód wynosi od 1000 do 1200 euro, 10% nie jest brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości zasiłku socjalnego
  • Jeśli świadczeniobiorca jest samotnym rodzicem, może zarobić nawet 1500 euro miesięcznie, z czego również 10% nie jest brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości zasiłku Bürgergeld w Niemczech

Nowe rozporządzenie od 1 lipca 2023 roku

Od 1 lipca 2023 roku  można również zarobić dodatkowe 100 euro miesięcznie, które nie jest wliczane do świadczenia Bürgergeld, zmienia się jednak wysokość dodatkowego dochodu, która nie będzie brana pod uwagę przy obliczaniu wypłacanego zasiłku. Jeśli dochód będzie wynosił od 100 do 520 euro miesięcznie, 20% z niego nie będzie brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości zasiłku obywatelskiego. 

Jeśli zarobek wyniesie od 520 do 1000 euro miesięcznie, 30% nie zostanie wliczone. Z miesięcznym dochodem od 1000 do 1200 euro lub do 1500 euro dla samotnych rodziców, nadal wliczone nie będzie 10% dochodu.

Dodatkowe zarobki dla studentów i stażystów

W przypadku uczniów i stażystów limit dodatkowych zarobków wynosi tyle samo, co praca na „minijob”, czyli 520 euro miesięcznie, które nie jest wliczane na poczet świadczenia Bürgergeld. W przypadku uczniów rozporządzenie dotyczy pracy w godzinach szkolnych. Podczas wakacji studenci mogą zatrzymać cały swój dochód bez wliczania go do zasiłku. Praktykanci skorzystają z tego rozporządzenia tylko w przypadku kształcenia dualnego i jeśli nie ukończyli 25 roku życia.

Rekompensata kosztów pracy wolontariackiej

Jeśli dana osoba pracuje jako wolontariusz, może otrzymać zwrot kosztów. Jeśli wyniesie on do 250 euro miesięcznie lub 3000 euro rocznie, również nie będzie wliczany do Bürgergeld.