Reklama
X

Niemcy: Kwoty wolne od podatku – czyli jak zaoszczędzić w 2017 roku!

Obciążenie podatkowe w Niemczech zależy od klasy podatkowej, do której przynależymy. Chcąc od razu korzystać z większej puli pieniędzy, warto przyjrzeć się dodatkowym kwotom wolnym od podatku przewidzianym na 2017 rok . 

Każdy pracownik może skorzystać z kwot wolnych od podatku, o które nie musi wnioskować. Chcąc jednak oszczędzać dodatkowe pieniądze przez cały rok, warto zainteresować się dodatkowymi kwotami wolnymi od podatku. Bardzo często przysługują dopiero w momencie, gdy wydatki wyniosą co najmniej 600 euro. Tym samym można zaoszczędzać na kosztach, które normalnie zgłaszalibyśmy dopiero w zeznaniu podatkowym za dany rok. Trzeba tylko pamiętać, by później udokumentować, że przysługiwały nam dane ulgi.

Kwoty wolne od podatku przysługujące automatycznie

- Podstawowa kwota wolna od podatku (Grundfreibetrag) w wysokości 8 820 euro przysługująca osobom w klasach podatkowych od I do IV. Dla klas V i VI kwota nie zostaje rozliczana osobno.

- Kwota wolna od podatku dla małżonka lub partnera życiowego w wysokości 8 820 euro dla małżeństw w klasie podatkowej III.

- Ryczałt pracowniczy (Arbeitnehmerpauschbetrag): 1 000 w klasach podatkowych od I do V.

- Ryczałt na wydatki specjalne (Sonderausgabenpauschbetrag): 36 euro w klasach podatkowych I, II i IV oraz 72 euro w klasie podatkowej III. W klasach V i IV nie ma kwoty wolnej od podatku.

- Ulga podatkowa dla rodziców samotnie wychowujących dzieci (Entlastungsbetrag für Alleinerziehende)  – 1 908 euro plus 204 euro na każde dziecko (klasa podatkowa II),

- Kwota wolna od podatku z tytułu posiadania dziecka (Kinderfreibetrag) – 2 358 euro na każdą pociechę w klasie podatkowej I, II i IV oraz 4 716 euro w klasie podatkowej III.

- Kwota wolna od podatku z tytułu opieki, wychowywania, kształcenia dziecka (Betreuungs-, Erziehungs-, Ausbildungsfreibetrag) – 1 320 euro w klasie podatkowej I, II i IV oraz 2 640 w klasie podatkowej III.

- Kwota wolna od podatku z tytułu korzystania z opieki zdrowotnej przez emerytów (Versorgungsbeitrag für Pensionäre) – od 2 028 do 3 900 euro w klasach podatkowych od I do V.

- Ulga z tytułu wieku (Altersentlastung) dla urodzonych przed 2 stycznia 1951 roku – od 988 do 1 900 ero w klasach podatkowych od I do V

- Ryczałt z tytułu minimalnego zabezpieczenia na przyszłość (Mindest-Vorsorgepauschale) - 68 procent składki pracowniczej na państwowe ubezpieczenie emerytalne plus 12 procent z wynagrodzenia przeznaczone na inne ubezpieczenia emerytalne; maksymalnie jednak 1 900 euro w klasach podatkowych I, II, IV, V, VI i 3 000 w klasie III.

Dodatkowe kwoty wolne od podatku na rok 2017 o które należy wnioskować

W tej kategorii znajdziemy koszty uzyskiwania przychodu (Werbungskosten) przekraczające 600 euro po odtrąceniu ryczałtu pracowniczego.

- Koszty dojazdu – 0,30 euro / km (samochody osobowe), 0,20 euro / km (motocykle) lub pełne pokrycie kosztów transportu publicznego.

- Ryczałt noclegowy – przy nieobecności przekraczającej osiem godzin – 12 euro, za nieobecność przez 24 godziny – 24 euro, dodatkowo 12 euro w dzień odjazdu.

- Koszty dojazdu do pracy – 0,30 euro / km lub pełne pokrycie kosztów transportu publicznego.

- Pracownia/domowe biuro – maksymalnie 1 250 euro rocznie, o ile pracodawca nie umie zapewnić pracownikowi innego pomieszczenia. Jeżeli pracownia/domowe biuro stanowią centrum działalności, należy odliczać wszystkie poniesione koszty.

- Narzędzia pracy – w przypadku wydatków przekraczających 487,90 euro należy odliczać część kwoty przez cały czas użytkowania.

- Wydatki wyjątkowe po odliczeniu 36 lub 72 euro ryczałtu dla par.

- Utrzymanie byłego partnera – maksymalnie 13 805 euro plus składki na ubezpieczenie zdrowotne.

- Podatek kościelny – pełna kwota pomniejszona o zwroty.

- Koszty kształcenia (Ausbildungskosten) - do 6000 euro

- Darowizny i składki na rzecz partii politycznych – do 1 650 euro i do 3 300 euro w przypadku małżeństw i zarejestrowanego związku partnerskiego.

- Koszty opieki nad dzieckiem do 14 roku życia – dwie trzecie opłat za przedszkola lub opiekunęi dla dziecka, jednak nie więcej niż 4 000 euro.

- Czesne w szkołach prywatnych – na każde dziecko 30 procent kosztów, nie więcej niż 5 000 euro rocznie.

Wyjątkowe obciążenie finansowe

- Kwota wolna od podatku z tytułu zdobywania wykształcenia (Ausbildungsfreibetrag) – 924 euro na dzieci powyżej 18 roku życia, które zdobywają wykształcenie i mieszkają poza domem.

- Ryczałt opiekuńczy (Pflegepauschalbetrag) – 924 euro przy przyznaniu stopnia opieki (Pflegestufe).

- Utrzymywanie krewnego – do 8 820 euro plus składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Kwoty wolne od podatku bez wymaganej granicy 600 euro

- Wydatki poniesione na remont, pomoc domową lub opiekę przy braku przydzielenia stopnia opieki – osoby na drobnym etacie (tzw. minijob) do 2 040 euro, wynagrodzenie/koszty dojazdów pomocy domowych zobowiązanych do odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne lub prowadzących samodzielną działalność gospodarczą – do 16 000 euro, wynagrodzenie/koszty dojazdów ekipy remontowej – do 4 800 euro.

- Ryczałt z tytułu niepełnosprawności (Behindertenpauschbetrag) – od 310 di 3 700 euro w zależności do stopnia niepełnosprawności.

- Ryczałt z tytułu śmierci członka rodziny (Hinterbliebenenpauschbetrag) – 370 euro.

- Przeniesione straty (Verlustvortrag) – bez ograniczeń do miliona euro, a w przypadku małżeństw lub związków partnerskich – do dwóch milionów euro.

- Straty, np. z tytułu najmu i dzierżawy – bez ograniczeń, o ile straty nie zostają rozliczone wraz z zyskami z innych wpływów.

- Kwota wolna od podatku w przypadku pracy dodatkowej dla osób należących do klasy podatkowej VI – do wysokości granicy kwoty wolnej od podatku z tytułu głównego zatrudnienia.