Reklama
X

Kindergeld - prawa i obowiązki (Niemcy)

Już wielokrotnie na naszych łamach poruszaliśmy temat świadczeń rodzinnych, które nam przysługują, jeżeli pracujemy na terenie RFN. Mowa o zasiłku Kindergeld, czyli świadczeniu, które możemy otrzymać na nasze dzieci. Warto przypomnieć, że świadczenie to wypłacane jest osobom spełniającym szereg wymogów prawa niemieckiego.

Przede wszystkim muszą minimum 183 dni pracować na terenie Niemiec w danym roku podatkowym i mieć opłacane składki socjalne oraz mieć zameldowanie na terenie Niemiec, mając jednocześnie stały meldunek z dziećmi w Polsce. Wniosek składany jest w niemieckiej kasie rodzinnej – Familienkasse – odpowiedniej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wysokość tego świadczenia wynosi: na pierwsze i drugie dziecko 184 euro, na trzecie 195 euro, na czwarte i kolejne 215 euro. Jest to jedno z najpopularniejszych świadczeń zagranicznych. Poniżej opiszemy kilka przydatnych ciekawostek na temat tego zasiłku.

Mam decyzję pozytywną z Familienkasse – co dalej?

Jeżeli Familienkasse przyzna nam prawo do świadczeń lub też nadpłaci nam pieniądze za pewien okres wstecz, musimy dokładnie zapoznać się z treścią decyzji przez nas otrzymanej. W niej znajdziemy bardzo istotne informacje, takie jak okres, za jaki otrzymujemy dane świadczenie i na jaki jest nam przyznany. Czasem jest też informacja o tym, że musimy za jakiś czas dosłać pewne dokumenty i wtedy musimy tego pilnować. Często jednak pieniądze otrzymujemy co miesiąc na konto i zapominamy informować Familienkasse o zmianach dotyczących pracodawcy czy też meldunku. To niestety może nieść ze sobą przykre konsekwencje. W przypadku niezgłoszenia przez nas zmian niemiecka kasa rodzinna może wysłać do nas list z prośbą o oddanie już pobranego przez nas zasiłku. W tym przypadku musimy zwrócić pieniądze już pobrane – do chwili wyjaśnienia sprawy. To samo dotyczy problemu ankiet, które są średnio raz w roku wysyłane do nas z Familienkasse w celu aktualizacji danych. Tak więc pamiętajmy o naszych obowiązkach wobec Familienkasse.

Negatywna decyzja… – czy i gdzie można się odwoływać?

Starając się o świadczenia z Niemiec, musimy być także przygotowani na to, że nasz wniosek zostanie odrzucony. Co wtedy? Na odwołanie mamy 30 dni od daty wydania decyzji, tak więc jeżeli termin ten zostanie przekroczony, nie jesteśmy już w stanie nic zrobić. Do tego czasu warto udać się do kogoś, kto jest obeznany w temacie, by ustalił, czy nasze odwołanie jest uzasadnione, i odwołać się w terminie. Jeżeli spóźnimy się z odwołaniem, a mamy prawo przypuszczać, że należy nam się Kindergeld, a tylko doszło do jakiegoś zaniedbania z naszej strony podczas wcześniejszego wnioskowania, możemy ponownie złożyć wniosek, lecz... w momencie kiedy otrzymamy pozytywną decyzję; za drugim razem za okres, co do którego była wydana decyzja negatywna, nie zostanie nam wypłacony i nie możemy się niestety od tego odwołać. Pilnujmy zatem terminów.

Kierowco, nie masz meldunku? Uważaj!

Kierowcy wraz z marynarzami należeli do uprzywilejowanej grupy osób, którym mimo braku meldunku przyznawano świadczenia z Niemiec. Niestety od pewnego czasu mamy do czynienia z odrzucaniem wniosków na Kindergeld składanych przez pracowników firm transportowych, czyli kierowców. Zazwyczaj kierowcy nie posiadają meldunku nawet czasowego na terenie Niemiec, gdyż ciągle są w trasie i nie mają możliwości pobytu w jednym miejscu na terenie tego kraju. W roku 2011, czy nawet w pierwszej połowie 2012 nie miało to większego znaczenia i przyznawano Kindergeld, jeżeli pracownik firmy transportowej składał wniosek w niemieckiej kasie rodzinnej, nie robiąc utrudnień. Niestety, to się zmieniło i mamy do czynienia z masowym odrzucaniem wniosków pracowników firm transportowych. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Jak uniknąć odrzucenia naszego wniosku w takiej sytuacji? Najprostszym rozwiązaniem byłoby zameldowanie się tymczasowe na terenie Niemiec. A co, jeżeli nie mamy takiej możliwości? W takim przypadku warto wstrzymać się z wnioskowaniem o Kindergeld do momentu rozliczenia się z podatku, warto też zabezpieczyć się dokumentem od pracodawcy poświadczającym pobyt na terenie Niemiec powyżej 183 dni. W takim przypadku nie powinno być problemu z uzyskaniem tego świadczenia przez kierowcę.

Kiedy najlepiej składać wniosek?

Warto wiedzieć, że jeżeli rozpoczynamy pracę na terenie Niemiec, to nie od razu powinniśmy składać wniosek na Kindergeld. Należy się z tym wstrzymać tym bardziej, jeżeli jesteśmy pracownikiem sezonowym, gdyż prawo do świadczeń rodzinnych na terenie Niemiec ma osoba o nieograniczonym obowiązku podatkowym. Niemiecka kasa rodzinna wypłaca pieniądze do 5 lat wstecz, tak więc jeżeli nie jesteśmy pewni, czy spełnimy wszystkie kryteria, które stawia nam Familienkasse, warto poczekać i rozliczyć się z podatku w Niemczech, wtedy będziemy mieli jasność sytuacji, w jakiej się znajdujemy.

Podsumowując

Zanim złożymy wniosek w niemieckiej kasie rodzinnej, warto się zapoznać z warunkami przyznawania tego świadczenia oraz z ewentualnymi problemami i niedomówieniami w tym temacie. Dla osób, które już pobierają to świadczenie, małe przypomnienie: Nie zapominajmy o zgłaszaniu zmian i odsyłaniu ankiet do Familienkasse, bo to nasz obowiązek.