Reklama
X

Jak obniżyć podatki jeszcze przed końcem roku?

 

Każda osoba płacąca podatki w Niemczech ma do dyspozycji cały wachlarz rozwiązań pozwalających na obniżenie ich wysokości. Co należy zrobić i od czego zacząć? Kilka rad.

 

Sortuj rachunki na bieżąco

Wielu podatników zbiera rachunki i pokwitowania za np. zakupioną literaturę fachową, czyszczenie odzieży roboczej czy odbyte szkolenia lub inne usługi. Warto z tego względu przypomnieć, by było to robione systematycznie i w sposób zorganizowany (np. z podziałem na lata itp.). Sortowanie na bieżąco pozwala zaoszczędzić sporo czasu przy okazji przygotowania i składania deklaracji o podatku dochodowym.

Przesuwanie wydatków

W przypadku, gdy podatnik jest pewny, że w kolejnym roku jego przychody ulegną znacznemu zmniejszeniu, może przesunąć koszty na rok obecny. Ma to sens przede wszystkim w przypadku osób, które wraz z początkiem 2018 roku wybierają się na emeryturę lub przymierzają się do urlopu macierzyńskiego czyli Elternzeit.

Zakup drobnych dóbr gospodarczych

Począwszy od 2018 roku pracownicy, przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące wolny zawód będą mieli możliwość szybszego odliczenia od podatku przedmiotów zakupionych na cele związane z prowadzeniem działalności. Wraz ze zmianą daty będzie można odliczyć podatek od przedmiotów o wartości maksymalnej 800 euro netto i 952 euro brutto w roku ich zakupu lub wyprodukowania jako wydatek operacyjny lub koszt uzyskania przychodu w deklaracji o podatku dochodowym. Dotychczas obowiązywała granica 410 euro. Droższe przedmioty mogą być z kolei odliczane przez kilka lat.

Koszty opieki zdrowotnej

W 2017 roku niemiecki fiskus zmienił zasady dotyczące naliczania wydatków nadzwyczajnych na korzyść podatników. Granica wydatków, od której koszty można odliczać w myśl nowych przepisów zostaje wcześniej osiągnięta. To otwiera z kolei możliwość odliczenia większej ilości kosztów. Warto pamiętać w tym kontekście, że w deklaracji jako koszty nadzwyczajne można uwzględnić rachunki od dentysty, okulisty a nawet za sanatoria czy dopłaty do recept wystawionych przez lekarzy. Powyższe obowiązuje jednak tylko wtedy, kiedy granica obciążenia własnego zostanie przekroczona. Ile wynosi? Jej wysokość jest zależna od zarobków, stanu cywilnego czy ilości dzieci i jest określana dla każdego podatnika indywidualnie.

Czym prędzej na ślubny kobierzec

Każdy kto myśli poważnie o ślubie a nie przykłada większej uwagi co do daty, powinien stanąć na ślubnym kobiercu jeszcze przed końcem tego roku. W ten sposób można uzyskać wspólne opodatkowanie małżonków za cały 2017 rok a podstawą wymiaru podatku dochodowego jest suma dochodów małżonków podzielona przez dwa.

Nowe zasady wypłacania zasiłku Kindergeld

Wraz z 1 stycznia 2018 roku zasiłek rodzinny Kindergeld będzie wypłacany maksymalnie do sześciu miesięcy wstecz. Jest to o tyle ważna zmiana, gdyż dotąd można było ubiegać się o wypłatę świadczenia nawet do czterech lat wstecz. Nowe zasady obowiązują wnioski złożone po 31 grudnia 2017. Kto zatem zamierza złożyć wniosek powinien to czym prędzej uczynić, jeśli jego roszczenie wykracza ponad minionych 6 miesięcy.

Darowizny dzisiaj i jutro

W czasie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia, ludzie chętniej przekazują pieniądze na cele charytatywne lub organizacje pożytku publicznego. W Niemczech podatnicy otrzymują za takie działania darowizny w postaci możliwości odliczenia 20% sumy jako nadzwyczajnego wydatku (niem. Sonderausgabe). Warto wiedzieć, że niemiecki fiskus na datki złożone po 31 grudnia 2017 roku zasadniczo nie będzie wymagać pokwitowania, chyba, że wyraźnie o nie poprosi. Nie oznacza to jednak, że nie jest ono wcale potrzebne. Należy je bowiem zachować przez rok od momentu złożenia deklaracji podatkowej. Przy darowiznach nie przekraczających kwoty 200 euro wystarczy jednak wyciąg z konta wraz z pokwitowaniem ze strony organizacji, na którą zostały przekazane pieniądze.

Ulga w podatku od wynagrodzenia za pracę

Kwota wolna od podatku od wynagrodzenia za pracę gwarantuje w Niemczech wyższe wynagrodzenie netto. Nie trzeba w tym celu czekać do złożenia zeznania podatkowego. Pracownicy ponoszący wysokie koszty powinni zastanowić się nad wnioskiem o przyznanie ulgi w podatku od wynagrodzenia za pracę (niem. Lohnsteuer). Wniosek należy złożyć przy pomocy formularza, który można znaleźć na stronie www.formulare-bfinv.de lub w placówkach urzędu skarbowego.

Klasa podatkowa

Podatnik będący w związku małżeńskim powinien sprawdzić na przy okazji nowego roku czy przypisana mu klasa podatkowa jest dla niego optymalna. Jeśli w nadchodzącym roku zmieni się stosunek zarobków między małżonkami przy okazji zmiany pracy lub podwyżki, zmiana kombinacji klas podatkowych może okazać się korzystna. Osoby obawiające się utraty pracy lub planujące rodzicielstwo także powinny wziąć to pod uwagę. Dlaczego? Wraz z klasą podatkową (niem. Steuerklasse) zmienia się miesięczne wynagrodzenie netto a co za tym idzie wysokość takich świadczeń jak zasiłek dla bezrobotnych (niem. Arbeitslosengeld) czy zasiłek wychowawczy (niem. Elterngeld).

Szacowanie kosztów uzyskania przychodu

Wraz z zbliżającym się dużymi krokami końcem roku, warto wziąć pod lupę swoje finanse i wydatki. W ten sposób można sprawdzić czy ryczałty oraz inne limity zostały przekroczone i czy w związku z tym, nie otwiera się przed podatnikiem pole manewru. Jeśli bowiem ryczałt pracowniczy w wysokości 1.000 euro rocznie już został przekroczony lub oscyluje w tych granicach, może się okazać, że podatnik zyska inwestując jeszcze w danym roku.

Uwaga na przedawnienie!

Nie każdy podatnik jest zobowiązany do składania deklaracji podatkowej. Osoby samotne zatrudnione na etacie bez innych dochodów lub pary pracowników z kombinacją klas podatkowych 4/4 nie muszą zwykle składać zeznania podatkowego. Mogą to jednak zrobić dobrowolnie, co może być opłacalne jeśli dana osoba może liczyć na zwrot podatku np. z powodu sporej odległości do miejsca pracy i dojazdów tym spowodowanych. Jednak w tym przypadku należy pilnować terminów, tak by należne pieniądze nie przepadły. Ustawa gwarantuje takim podatnikom cztery lata na złożenie dobrowolnej deklaracji podatkowej. Po upływie tego czasu nie zostanie ona przyjęta przez urząd skarbowy, a co za tym idzie, nie ma możliwości odzyskania pieniędzy.