Reklama

Czy muszę codziennie pokazywać szefowi Covid Pass?

Obostrzenia w Szwajcarii

Szwajcarscy przedsiębiorcy mogą sprawdzać certyfikaty covidowe swoich pracowników. Jednak w tym zakresie obowiązują pewne ograniczenia. Co oznacza to więc dla pracowników?

Mieszkańcy Szwajcarii muszą od 13 września przedkładać potwierdzenie bycia zaszczepionym, przetestowanym lub ozdrowieńcem w wielu placówkach i pomieszczeniach zamkniętych. Nawet w miejscu pracy szef może zażądać pokazania specjalnego dokumentu.

Czy wszystkie firmy będą wymagały przedłożenia paszportu covidowego?

Należy się spodziewać, że będzie ich dużo. W ten sposób przedsiębiorstwa będą mogły bowiem lepiej dopasować środki ochrony w miejscu pracy.

Czy muszę pokazywać certyfikat każdego dnia?

Nie. Covid Pass należy pokazać tylko raz aż do momentu utracenia przez niego ważności. W przypadku testów na koronawirusa należy więc to robić co 48 h (test antygenowy) lub 72 h (test PCR).

Czy dzięki dokumentowi nie muszę nosić maski w pracy?

Tak. Jednak tylko, jeśli da na to przyzwolenie pracodawca. Możliwe jest także, że szef będzie wymagał noszenia masek od osób niezaszczepionych.

Nie jestem zaszczepiony i potrzebuję certyfikatu covidowego. Kto zapłaci za testy?

Jeśli pracodawca wymaga od swoich pracowników wykonania testu na koronawirusa, musi pokryć jego koszty. Jeśli testy będą wykonywane w firmie regularnie, koszt przejmie państwo.

Nie mam certyfikatu covidowego. Czy to znaczy, że mogę pracować z domu?

Jeśli pracownik nie posiada certyfikatu covidowego, może zostać oddelegowany na home office. Lecz tylko, gdy forma i stanowisko pracy na to pozwalają.

Czy zostanę ukarany, jeśli nie posiadam paszportu covidowego?

Nie. Bez certyfikatu covidowego obowiązują inne środki ochrony, jak obowiązek zakrycia ust i nosa.

Czy mój przełożony może przetwarzać moje dane?

Nie. Informacje zawarte w paszporcie covidowym nie mogą zostać wykorzystane do innych celów. Pracodawca powinien prosić także o wersję z mniejszą ilością informacji, czyli tzw. certyfikat light.

Jad długo obowiązuje nakaz przedkładania paszportu covidowego?

Zdaniem władz kraju tak długo, jak wymagała będzie tego sytuacja epidemiologiczna. Aktualnie jest to do 24 stycznia 2022. Obowiązek może zostać zarówno wydłużony, jak i skrócony.

Stan na: 09.09.2021