X

Szwajcaria: Zasiłek chorobowy a potrącenia na ubezpieczenia

Czy pracodawca ma prawo do potrącania pieniędzy z zasiłku chorobowego na składki ubezpieczeniowe?

Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: Pracownik jest od dłuższego czasu na zwolnieniu lekarskim. Dopiero po czasie zauważył, że jego pracodawca odciąga z jego zasiłku chorobowego pieniądze na składki emerytalne (Alters- und Hinterlassenenversicherung, AHV), składki rentowe (Invalidenversicherung, IV), diety na czas służby/zasiłek macierzyński (Erwerbsersatzordnung, EO), składki na ubezpieczenie na wypadek utraty pracy (Arbeitslosenversicherung, ALV), jak również składkę na ubezpieczenie pokrywające odszkodowanie za wypadki niezwiązane z wykonywaną pracą (Nichtberufsunfallversicherung). Pytanie brzmi – czy jest to dozwolone?

Wszystko zależy od tego czy zasiłek chorobowy jest wypłacany przez pracodawcę w ramach jego obowiązku dalszego wypłacania wynagrodzenia (Lohnfortzahlungspflicht) czy też z ubezpieczenia na czas niezdolności do pracy (Krankentaggeldversicherung). Jeżeli pieniądze wypłaca pracodawca, muszą one zostać pomniejszone o niezbędne składki. W naszym konkretnym przykładzie pracodawca postąpił zatem słusznie.

Pieniądze z ubezpieczenia na czas niezdolności do pracy nie są obciążone składkami emerytalnymi, dlatego nie pomniejsza się je o składki AHV, IV, EO oraz ALV. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kieruje się tymi samymi regułami.

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy od zasiłku chorobowego można potrącać składki na niezbędne ubezpieczenia. Wiele zależy od danej kasy emerytalnej. Jeżeli ustala ona, że zasiłek chorobowy jest wolny od odprowadzania składek, nie będą one odprowadzane.

Jeżeli pracownik jest niezdolny do pracy przez przynajmniej trzy miesiące w roku kalendarzowym i otrzymuje zasiłek chorobowy, powinien zgłosić się do placówki ubezpieczenia emerytalnego AHV. Może się zdarzyć, że będzie musiał odprowadzić składki jako osoba niepracująca, aby w przyszłości nie okazało się, że brakuje ciągłości w opłacaniu składek.