X

Wypowiedzenie umowy o pracę w Szwajcarii

Jeśli stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem nie jest regulowany umową o pracę na czas nieokreślony, obie strony mogą ją w każdej chwili wypowiedzieć. Nie jest to jednak takie proste, dlatego pokazujemy jak powinno wyglądać szwajcarskie wypowiedzenie oraz których terminów trzeba przezstrzegać.

Treść wypowiedzenia

Wypowiedzenie może mieć zarówno formę pisemną jak i ustną (chyba, że postanowienia umowy mówią inaczej). Zalecamy jednak by miało formę dokumentu i zostało wysłane pocztą za potwierdzeniem odbioru. Wtedy będziesz miał namacalny dowód na to, że pracodawca je faktycznie otrzymał. W przypadku gdy zamierzasz wręczyć je osobiście – warto zrobić jego kopię.

Wypowiedzenie obowiązuje dopiero od momentu w którym przełożony je odebrał. Stąd musi ono zostać doręczone najpóźniej w ostatni dzień roboczy miesiąca. W treści wypowiedzenia powinny znaleźć się z kolei następujące punkty:

  • Prawidłowe dane (imię, nazwisko, adres) zarówno Twój jak i Twojego pracownika. Ponadto upewnij się, czy dokument trafi docelowo do działu kadr lub bezpośredniego przełożonego.
  • Dane dotyczące umowy o pracę – najczęściej data jej podpisania poprzedzona: „Arbeitsvertrag vom …“
  • Data do jakiej docelowo wypowiada się umowę (najczęściej koniec miesiąca; zgodna z terminami wypowiedzenia).
  • Ponadto dokument powinien zostać opatrzony datą i Twoim podpisem.

Podawania przyczyny wypowiedzenia jest dobrowolne.

Termin wypowiedzenia

Zadbaj o to by uwzględniony w wypowidanej umowie, termin wypowiedzenia został zachowany. Jeśli owy termin nie jest regulowany przez umowę o pracę bądź umowę taryfową (Gesamtarbeitsvertrag GAV), obowiązuje tzw. prawo zobowiązaniowe (Obligationenrecht OR) i terminy w nim zawarte:

  • 7 dni kalendarzowych, przy zatrudnieniu na okres próbny (wypowiedzenie do końca wybranego dnia).
  • 1 miesiąc podczas stosunku zatrudnienia nie przekraczającego 1 roku (wypowiedzenie do końca danego miesiąca).
  • 2 miesiące przy stażu pracy w zakładzie od 2 do 9 lat (wypowiedzenie do końca danego miesiąca).
  • 3 miesiące od 10 roku pracy w danej firmie (wypowiedzenie do końca danego miesiąca).
  • Umowa o pracę na czas określony wygasa wraz z ustalonym w niej terminem. Wypowiedzenie takiej umowy zasadniczo nie jest możliwe chyba, że przewidziano możliwość wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy w umowie bądź zaszły okoliczności nie pozwalające konturować stosunku pracy.

Ustawowa ochrona przed wypowiedzeniem z strony pracodawcy obowiązuje na czas odbywania służby wojskowej, choroby oraz ciąży. Jako pracownik masz natomiast prawo wypowiedzieć umowę nawet w powyższych sytuacjach.