X

Jak zarejestrować samochód w Szwajcarii?

Co należy zrobić, gdy przeprowadzamy się do Szwajcarii i zabieramy swój samochód? Gdzie należy go zarejestrować i sprawdzić? Oto najważniejsze porady przy wyjeździe na stałe z pojazdem.

Pierwszym krokiem przy przeprowadzce z samochodem do innego kraju jest odprawa celna. Ta musi być inicjatywą osoby sprowadzającej samochód do Szwajcarii. Jeśli samochód jest w posiadaniu właściciela dłużej niż 6 miesięcy ma on status mienia osobistego osoby przenoszącej swoje miejsce zamieszkania (Übersiedlungsgut) i nie trzeba za niego uiszczać jakichkolwiek opłat. Na odprawę celną należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:

 • Dowód osobisty,
 • Prawo jazdy,
 • Wniosek o oclenie mienia osobistego osoby przenoszącej swoje miejsce zamieszkania (Erklärung/Veranlagungsantrag für Übersiedlungsgut),
 • Dowód zmiany miejsca zamieszkania (najlepiej umowa najmu). Potwierdzenie zezwolenia na pobyt okresowy dla określonych celów nie jest wymagane od mieszkańców Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, za wyjątkiem mieszkańców Bułgarii, Rumunii oraz Chorwacji.

Właściciel samochodu jest zobowiązany do zameldowania pojazdu w kraju w ciągu roku od przyjazdu. W tym czasie należy:

 • Złożyć wniosek o dopuszczenie pojazdu do ruchu (Antrag auf Zulassung) w odpowiednim urzędzie komunikacji (Strassenverkehrsamt),
 • Porównać wysokość składek ubezpieczeniowych i wybrać odpowiednie ubezpieczenie samochodu,
 • Skontaktować się z ubezpieczalnią,
 • Sprawdzić samochód pod kątem wad technicznych. Termin badania technicznego zostanie przydzielony automatycznie po tym, jak urząd Strassenverkehrsamt otrzyma stosowne dokumenty.

By samochód został zarejestrowany i otrzymał numer rejestracyjny, musi spełniać warunki zawarte w przepisach dotyczących budowy i wyposażenia pojazdu. W tym celu należy udać się stację kontroli pojazdów (MFK), by sprawdzić samochód pod tym kątem. Informacje o wymaganych dokumentach oraz przepisach rejestracji można znaleźć na stronie odpowiedniego Strassenverkehrsamtu. Zasadniczo wymaga się jednak:

 • Protokołu przeglądu samochodu,
 • Potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
 • Wykazu emisji spalin (można go otrzymać w serwisie samochodowym danej marki),
 • Dowodu dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego za granicą (np. karta pojazdu i dowód rejestracyjny),
 • Potwierdzenia oclenia,
 • Potwierdzenia stanu technicznego samochodu (np. zeszyt serwisowy),
 • Zezwolenia na pobyt okresowy dla określonych celów (oryginał),
 • Deklaracji zgodności z europejskimi normami (Bescheinigung der Einhaltung der europäischen Normen),
 • Potwierdzenia zapłacenia pierwszego rachunku w urzędzie Strassenverkehrsamt (np. formularz wpłaty).

Oczekiwanie na termin na stacji kontroli pojazdów może potrwać kilka miesięcy. Warto więc zabrać się za załatwianie formalności wcześniej, niż chwilę przed upłynięciem okresu na rejestrację. Kto otrzyma już szwajcarski numer rejestracyjny, będzie jego właścicielem przez jakiś czas. Te nie są bowiem przypisywane do konkretnych pojazdów, lecz do właścicieli. W przypadku zmiany samochodu numer pozostaje więc ten sam.

Zanim samochód będzie jednak dopuszczony do ruchu drogowego, urząd Strassenverkehrsamt musi przeprowadzić badanie techniczne. Można je zlecić w serwisie samochodowym. W regularnie serwisowanym samochodzie proces ten jest uproszczony. Touring Club Schweiz zaleca, by:

 • Umyć samochód z góry i dołu w razie dużego zabrudzenia,
 • Sprawdzić ustawienia świateł i reflektorów,
 • Sprawdzić równomierne działanie hamulców,
 • Sprawdzić układ kierowniczy, zawieszenia i spód podwozia.

Warto porównać wartość starszych samochodów z kosztami badania i naprawy samochodu. W przypadku wykrycia wielu wad, naprawa pojazdu często przekracza jego wartość. Warto także pamiętać, że w Szwajcarii należy regularnie dokonywać badań technicznych w celu kontroli prawnie narzuconego bezpieczeństwa funkcjonowania.

Kto porusza się pojazdem silnikowym po szwajcarskich autostradach, musi posiadać winietę. W razie jej braku kierowcom grozi 200 franków kary. Winieta obowiązuje od 1 grudnia do 31 stycznia kolejnego roku. Nową nalepkę trzeba przykleić najpóźniej do 1 lutego. Winiety można zakupić na stacjach paliw, w placówkach pocztowych, zajazdach oraz urzędzie celnym, jak i za granicą (np. ADAC). Jej cena to 40 franków. Należy nakleić ją w dobrze widocznym miejscu i według instrukcji na wewnętrzną stronę przedniej szyby.