Szukaj
Close this search box.
  • Polski
  • Українська

Praca wakacyjna w Austrii: Ile mogą zarobić uczniowie i studenci, aby ich dochody nie zostały opodatkowane?

Uczniowie i studenci są zadowoleni z możliwości podjęcia pracy wakacyjnej, w której mogą sporo zarobić, a przy tym zdobyte praktyczne doświadczenie prezentuje się dobrze w każdym CV. Praca wakacyjna dziecka może jednak oznaczać dla jego rodziców utratę zasiłku rodzinnego (Familienbeihilfe) oraz wypłacanej z nim ulgi na dzieci (Kinderabsetzbetrag), jeśli nie będą przy tym przestrzegane pewne reguły.

Problemu nie stanowi zatrudnianie dzieci do ukończenia 19. roku życia, które przez cały rok mogą osiągać dowolnej wysokości zarobki, nie narażając przy tym swoich rodziców na utratę zasiłku rodzinnego oraz ulgi na dzieci. Inaczej sytuacja ta prezentuje się w przypadku młodzieży, która ukończyła 19. rok życia. Aby nie doszło do utraty zasiłku rodzinnego wraz z ulgą na dzieci, podlegający opodatkowaniu roczny dochód dziecka (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, kosztów uzyskania przychodu, wydatków nadzwyczajnych i nadzwyczajnych obciążeń finansowych) nie może przekroczyć kwoty 10 000 euro, niezależnie od tego, czy został on osiągnięty podczas wakacji czy w pozostałym okresie roku.

Obowiązująca zasada

W przeliczeniu na dochody brutto z wynagrodzenia dziecko może zarobić więc maksymalnie 12 000 euro rocznie (jest to pensja brutto bez premii, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenie społeczne, kosztów uzyskania przychodu oraz zryczałtowanych wydatków nadzwyczajnych) lub 14 000 euro rocznie (z uwzględnieniem dodatkowych wynagrodzeń/premii). Jeśli progi te nie zostaną przekroczone, rodzice nie muszą obawiać się utraty zasiłku rodzinnego wraz z ulgą na dzieci. Od 2013 roku obowiązuje następująca zasada: Jeśli podlegający opodatkowaniu dochód dziecka przekracza 10 000 euro, zasiłek rodzinny pomniejszany jest jedynie o kwotę przekraczającą tę sumę. W związku z tym nie następuje całkowita utrata prawa do świadczenia.

Przykład: Student ukończył 19. rok życia 10.06.2014. Z tego powodu istotny będzie dochód osiągnięty przez niego dopiero w 2015 roku. Jeśli w 2015 roku podlegający opodatkowaniu dochód będzie wynosił na przykład 10 700 euro, zasiłek rodzinny zostanie pomniejszony o kwotę 700 euro.

Wskazówka:

Do dochodów mogących wpłynąć „na szkodę” zasiłku rodzinnego oraz ulgi na dzieci zaliczają się nie tylko wpływy z własnej działalności (pobieranie płacy/wynagrodzenia, dochody z samodzielnej lub gospodarczej działalności), lecz również wszelkie wpływy podlegające podatkowi dochodowemu (jak np. dochody z wynajmu oraz pozostałe wpływy). Do powyższych nie zaliczają się wynagrodzenia dla uczniów w trakcie nauki zawodu, renty rodzinne dla sierot oraz pobory zwolnione z podatku dochodowego. Poza tym należy zwrócić uwagę na kilka osobliwości: Podlegające opodatkowaniu dochody uzyskane w okresach, za które nie przysługiwało prawo do zasiłku rodzinnego (np. w przypadku czasowego wstrzymania wypłaty zasiłku, gdy minął przewidywany czas studiów), nie podlegają uwzględnieniu przy wyliczaniu progu granicznego. Zasiłek rodzinny oraz ulga na dzieci nie są wstrzymywane automatycznie, lecz dopiero wtedy, gdy rodzice, zgodnie z ciążącym na nich obowiązkiem, zgłoszą za wysoki dochód dziecka do urzędu skarbowego. Kto jednak zaniedbuje obowiązek powiadomienia urzędu skarbowego, poza koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń ryzykuje również karę pieniężną.

Osoby odbywające praktyki wakacyjne powinny zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1. W przypadku miesięcznych dochodów brutto nie przekraczających kwoty 405,98 euro (wartość z 2015 roku) w związku z zatrudnieniem w ograniczonym zakresie, pracownik zwolniony jest ze składek na ubezpieczenie społeczne. Jeśli jednak miesięczne zarobki przekraczają powyższą granicę, składki na ubezpieczenie społeczne będą odprowadzane w pełnej wysokości.

2. W przypadku pracy wakacyjnej w formie umowy o dzieło lub umowy o wykonanie określonej pracy, przy których zleceniodawca nie dokonuje odprowadzenia podatku od wynagrodzenia, istnieje obowiązek złożenia deklaracji o podatku dochodowym za dany rok, o ile dochód roczny (przychody brutto minus poniesione wydatki związane z działalnością) wyniósł co najmniej 11 000 euro. Wakacyjne zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło lub umowy o wykonanie określonej pracy zasadniczo podlega też podatkowi obrotowemu, wynoszącemu z reguły 20 procent. Obowiązek odprowadzania podatku obrotowego istnieje jednak dopiero od rocznego obrotu (dochody brutto wraz z 20-procentowym podatkiem obrotowym) wynoszącego więcej niż 36 000 euro. Poniżej tej sumy ma zastosowanie zwolnienie z podatku dla małych przedsiębiorców. Deklaracja VAT również musi zostać złożona dopiero w przypadku obrotów wynoszących co najmniej 30 000 euro netto.

Nowość

W przypadku pomocy na pokrycie kosztów utrzymania w czasie studiów (Studienbeihilfe) od 1 stycznia 2015 obowiązuje nowa granica dochodów w wysokości 10 000 euro (zamiast dotychczasowej 8000 euro). Zmniejszenie lub ewentualny zwrot rocznej pomocy występuje w kwocie, o jaką przekroczona została ww. roczna granica.

Udostępnij:
0 0 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze

Czy wobec trwającej epidemii niemiecki Finanzamt zmienił terminy dotyczące rozliczenia podatku z Niemiec? Na to i inne pytania związane z podatkami w Niemczech odpowiada Piotr Wietrzykowski z firmy Intertax24.

Czy do złożenia wniosku o Kindergeld jest potrzebny niemiecki numer PESEL? Dlaczego niektóre dokumenty dołączane

Przy okazji pytania nadesłanego przez Pana Adriana wyjaśniamy różnicę między niemieckim Steuernummer oraz Identifikationsnummer, radzimy

Zobacz również

© 2023 Digital Monsters Sp. z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Portal Punkt.media nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju treści publikowane przez użytkowników.
Strona korzysta z cookies – możesz zmienić warunki przechowywania cookies w przeglądarce.