Szukaj
Close this search box.
  • Polski
  • Українська

Dyrektor zarządzający w austriackiej firmie

Dla jakich form prawnych musi zostać powołany dyrektor zarządzający?

Dyrektor zarządzający to osoba fizyczna, która jest odpowiedzialna za prawidłowe prowadzenie działalności gospodarczej.

Wyznaczenie takiej osoby jest obowiązkowe w przypadku przedsiębiorstw jednoosobowych (jeżeli jest wymagany dokument potwierdzający kwalifikacje w sektorze usług regulowanych), osób prawnych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – GmbH, spółek akcyjnych – AG), stowarzyszeń i spółek osobowych (spółki komandytowej – KG, spółki jawnej – OG). Spółki komandytowa i jawna wymagają wyznaczenia dyrektora nawet w przypadku wykonywania wolnego zawodu.

Warunki wyznaczenia

Dyrektor zarządzający musi spełniać kilka ogólnych warunków, do których należą ogólne i szczególne warunki objęcia spółki, określona pozycja w przedsiębiorstwie i faktyczna w nim działalność. Wyznaczenie dyrektora następuje za pomocą podpisania umowy o zarządzanie i zgłoszenia w odpowiednim urzędzie zajmującym się działalnością gospodarczą czyli Gewerbebehörde (u okręgowych władz administracyjnychlub magistracie). Osoba ta musi posiadać miejsce zamieszkania w Austrii – nie dotyczy to tylko obywateli Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub przypadków w których kary administracyjne są regulowane międzynarodowym porozumieniem. Dyrektor powinien być zatrudniony jako normalny i ubezpieczony pracownik, i pracować przez co najmniej połowę tygodniowego czas pracy (20 godzin), lub posiadać upoważnienie do zastępstwa.

Przepisy gospodarcze

Dyrektor zarządzający odpowiada tylko za prawidłowe prowadzenie działalności gospodarczej oraz zachowanie przepisów gospodarczych. W przypadku rezygnacji osoby piastującej to stanowisko, musi zostać wyznaczona kolejna, co w przedsiębiorstwie jednoosobowym musi nastąpić w przeciągu jednego miesiąca, a w spółkach w przeciągu sześciu miesięcy.