Szukaj
Close this search box.
  • Polski
  • Українська

Firma budowlana a podatki w Niemczech – podatek od usług budowlanych w Niemczech

Polacy uchodzą za pracowitych, bardzo dobrych i cenionych fachowców, którzy mają świadomość własnej wartości. Stąd coraz częściej decydują się na to, by pracować sami na siebie, zakładając w Niemczech lub Polsce działalność gospodarczą. Szczególnie popularna jest tu branża budowlana, która od lat w RFN wiąże się z mnogością zleceń.

Choć pracując na własny rachunek, nie musimy zarabiać na swojego szefa, to jednak musimy liczyć się z innymi potrąceniami, takimi jak ubezpieczenia czy przeróżne podatki. Wiadomo też, że od dochodu musimy zapłacić podatek dochodowy od wynagrodzenia Lohnsteuer, a nierzadko także VAT (Umsatzsteuer). Są jednak i inne, mniej znane podatki, które należy płacić, ale w pewnych okolicznościach możemy tego uniknąć. Dziś o Gewerbe -steuer i Bauabzugsteuer oraz o tym, jakie są możliwości, by ich nie płacić.

Czym jest podatek Gewerbesteuer?

Jest to podatek od działalności przemysłowej i handlowej, określany też w skrócie, jako GewSt. Mówiąc ogólnie, jest to lokalny podatek pobierany przez gminę, w której znajduje się siedziba firmy. Podatek ów naliczany jest od zysku i w zależności od miejsca prowadzonej działalności, w różnych gminach może mieć różną wysokość. Stopa bazowa Gewerbe -steuer wynosi 3,5%. Od tej kwoty gmina nalicza własną stawkę, stosując odpowiedni dla niej mnożnik stawki poboru tzw. Hebesatz (Gewerbesteuerhebesatz).

Kto może być zwolniony lub nie płacić Gewerbesteuer?

  • Firmy, które nie mają siedziby w Niemczech ani stałego miejsca prowadzenia działalności.
  • Każda firma jednoosobowa oraz spółka cywilna, która nie przekroczy kwoty wolnej od tego podatku. Jednak po przekroczeniu w stosunku rocznym zysku 24 500 euro wymienione firmy mają obowiązek płacenia Gewerbesteuer.
  • Spółki osobowe, które zostały zawarte w celu wykonania pojedynczego przedsięwzięcia (np. jednego konkretnego kontraktu).

Gewerbesteuer znacznie przyczynia się do finansowania gmin i jest jednym z podstawowych źródeł ich finansowania. Podatek ów jest jednym z najstarszych podatków i ma bardzo długą i bogatą historię, gdyż fundamenty obecnego charakteru podatku można znaleźć w reformie podatkowej z 1936 r. W Niemczech w licznych grupach trwają dyskusje nad obaleniem lub zreformowaniem tego podatku. Do roku 1994 w Austrii, podobnie jak w Niemczech, przedsiębiorców obowiązywał Gewerbe -steuer, ale został zniesiony i od tego czasu przedsiębiorcy płacą podatek gminny Kommunalsteuer w wysokości 3% od osiągniętych dochodów.

Czym jest podatek od usług budowlanych w Niemczech (Bauabzugsteuer)

Bauabzugsteuer jest szczególną formą podatkuod osób prawnych w Niemczech.Świadcząc usługi budowlane na terenie Niemiec, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z polską czy niemiecką firmą budowlaną, podlegamy 15-procentowemu opodatkowaniu od usług budowlanych w Niemczech. Podatek ten dotyczy tych, którzy kupują usługi budowlane i są przedsiębiorcami w myśl §2 Umsatzsteuergesetz, UStG (niemieckiej ustawy o podatku od towarów i usług). Podatek będzie potrącony, jeżeli szacowana wartość usług budowlanych w Niemczech w danym roku kalendarzowym przekroczy 5000 euro. (Jeżeli zleceniodawca uzyskuje dochody tylko i wyłącznie z najmu lub dzierżawy, limit ten może wzrosnąć do 15 000 euro). Osoba dająca nam zlecenie ma obowiązek pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego niniejszego podatku. Nasz zleceniodawca, pobierając podatek, powinien wypełnić odpowiedni formularz – Anmeldung über den Steuerabzug bei Bauleistungen. W takim przypadku ma on obowiązek przy wypłacie wynagrodzenia pobrać niniejszy podatek w opisanej wyżej wysokości. Owe 15% naliczone jest od kwoty wykazanej na wystawionym przez wykonawcę rachunku.

Sposoby na uniknięcie podatku:

  • złożenie w urzędzie finansowym wniosku o zwolnienie;
  • wystąpienie o zwrot podatku w momencie kiedy został już on pobrany.

Analizując powyższe, łatwo zauważyć, że jest dość prosty sposób na uniknięcie tego podatku, a mianowicie wniosek o zwolnienie z podatku od usług budowlanych w Niemczech, uzyskując w ten sposób tzw. zaświadczenie o wyłączeniu (Freistellungsbescheinigung). Wniosek składa się we właściwym Finanzamt (urzędzie skarbowym w Niemczech). W praktyce każda firma budowlana w Niemczech ma takie zwolnienie. Bez większych trudności również polskie firmy mogą uzyskać zwolnienie z podatku od usług budowlanych w Niemczech, jeżeli złożą odpowiedni wniosek. Jeżeli mamy firmę polską, zanim zawnioskujemy o zwolnienie, należy przeprowadzić rejestrację podatkową w Niemczech i uzyskać niemiecki numer podatkowy – Steuernummer. Trzeba tutaj jednak mieć świadomość, że rejestracja podatkowa w urzędzie niemieckim nie prowadzi automatycznie do zwolnienia z podatku. Jeżeli nasza firma zarejestrowana jest w Polsce i tylko wykonujemy działalność w Niemczech, odpowiednim dla nas niemieckim urzędem skarbowym będzie Finanzamt Oranienburg. W pewnych okolicznościach wniosek może być rozpatrzony odmownie. Jednak zaświadczenie o wyłączeniu jest zwykle wystawiane bezproblemowo, jeżeli prowadzący działalność dowiedzie, że na skutek okresowej działalności budowlanej nie powstaną w Niemczech roszczenia.

Partnerem artykułu jest firma Smuda Consulting