Szukaj
Close this search box.
  • Polski
  • Українська

Niemcy: Rząd przyjął projekt ustawy o pracownikach leasingowych oraz umowach o dzieło

Po dłużących się miesiącami przepychankach w końcu udało się uchwalić ustawę o zatrudnianiu tzw. pracowników leasingowych oraz nowe regulacje dla umów o dzieło. Nowe prawo ma zapobiegać wykorzystywania tego typu stosunku pracy.

Najważniejsze fakty dotyczące projektu ustawy przedstawione w pytaniach i odpowiedziach:

Czym jest leasing pracowników (tzw. Leiharbeit lub Zeitarbeit a także Arbeitnehmerüberlassung) ?

O leasingu pracownika mówimy, gdy ten jest niejako wypożyczany czy oddelegowany do przez swojego pracodawcę do pracy w innej firmie. Za leasing swojego pracownika, pracodawca otrzymuje pieniądze. Pracownik niezależnie od miejsca pracy pozostaje w stosunku pracy z firmą leasingującą czyli tzw. Zeitarbeitsfirma, która jest odpowiedzialna za jego wynagrodzenie. Leasing pracownika zgodnie z dotychczasowym prawem był „tymczasowy” i nie ograniczony ramami czasowymi.

Co się zmieni wraz z ustawą?

W projekcie uwzględniono dwie regulacje, dotyczące wynagrodzeń oraz czasu leasingowania pracownika. Zgodnie z powyższym, pracownik leasingowy po 9 miesiącach pracy w danym przedsiębiorstwie, musi być wynagradzany tak jak stała kadra pracownicza zakładu. Poza tym może on być „wypożyczony” do pracy w danej firmie na maksymalnie 18 miesięcy. Po upływie tego czasu, musi on zmienić miejsce pracy lub zostać przejęty przez firmę, która go leasingowała.

Czy w projekcie uwzględniono wyjątki od tych reguł?

Tak. Zarówno związkowcy jak i pracodawcy porozumieli się co do wyjątków od powyższych regulacji. Kompromis zakłada, że termin zakładający zmianę wynagrodzenia po 9 miesiącach może zostać wydłużony jeśli strony zbiorowego układu pracy porozumiały się co do dodatków dla pracowników. Po upływie 15 miesięcy musi jednak dojść do wyrównania wynagrodzeń względem stałej kadry.

Maksymalny czas leasingowania również może zostać wydłużony ale tylko w przypadku, gdy dla danej branży obowiązuje zbiorowy układ pracy. Rządzący obiecują sobie po tym wyjątku, że zachęci on kolejne branże do ich podpisywania.

Co jeszcze znalazło się w ustawie?

W przyszłości, nie będzie można korzystać z usług pracowników leasingowych podczas strajków załogi.

O co chodzi w umowie o dzieło (tzw. Werkvertrag)?

Umowa o dzieło, jest porozumieniem stron umowy co do wykonania dzieła. Może być to przykładowo mebel albo maszyna. Wykonanie może zostać zlecone zarówno firmie jak i osobom fizycznym. Kompetencja do wydawania poleceń pracownikom leży w tym przypadku tylko po stronie wykonawcy wspomnianego dzieła.

Umowy o dzieło w Niemczech zyskały złą sławę za sprawą przemysłu mięsnego, gdzie były wykorzystywane jako swoiste przykrywki do leasingu pracowników. Nierzadko pracownicy musieli godzić się na głodowe wynagrodzenia oraz ekstremalnie wydłużone godziny pracy. Teraz ma to się zmienić.

Czego dotyczą nowe regulacje w przypadku umowy o dzieło?

Projekt ustawy ma zagwarantować większą przejrzystość – leasing pracownika nie może być potajemny, niezgodny z prawem. W tym celu nie będzie można dłużej w późniejszym terminie zamieniać umów o dzieło na leasing pracowniczy.

Dodatkowo muszą zostać jasno określony zakres obowiązków pracownika. Rady zakładowe mają w tym celu otrzymać dodatkowe uprawnienia informacyjne, na podstawie których mogą zażądać od kierownictwa firmy informacji na temat rodzaju, podziału obowiązków oraz formy umowy o dzieło.


W razie pytań zapraszamy na
www.smuda-consulting.com
lub telefonicznie
0048 / 77 403 24 26