Szukaj
Close this search box.
 • Polski
 • Українська

Spółka cywilna w Niemczech – jak właściwie ją założyć

Forma prawna twojego przedsiębiorstwa to ważna decyzja, a największym argumentem przemawiającym za wyborem spółki cywilnej (niem. Gesellschaft bürgerlichen Rechts, w skrócie GbR) jest niewielki wkład organizacyjny oraz finansowy związany z jej założeniem.

Nie ulega wątpliwości, żespółkę cywilną wybiera większość zainteresowanych, którzy uważają, że jest to najlepsze rozwiązanie dla zakładających przedsiębiorstwo. Moim zdaniem nie tylko ze względu naniewielki wkład organizacyjny oraz finansowy związany z jej założeniem, bow przeciwieństwie do innych form prawnych przedsiębiorstwa, w przypadku spółki cywilnej nie potrzeba kapitału minimalnego, co ma duże znacznie zwłaszcza dla osób stawiających pierwsze kroki w biznesie. Dlatego poznanie reguł i zasad postępowania w celu założenia spółki cywilnej jest bardzo pożyteczne.

Aby założyć spółkę cywilną, w pierwszej kolejności potrzebujesz wspólnika. Jeżeli nie posiadasz takowego, musisz zrezygnować z takiej formy prawnej lub założyć przedsiębiorstwo jednoosobowe. W przeciwieństwie do innych form prawnych przedsiębiorstwa, w przypadku spółki cywilnej nie potrzebujesz kapitału minimalnego – głównie z tego powodu spółka cywilna cieszy się tak dużym powodzeniem.

Kto może założyć spółkę cywilną?

 • przemysłowiec
 • osoba wykonująca wolny zawód.

Spółka cywilna jest dobrą decyzją dla:

 • drobnych przedsiębiorców,
 • grup samodzielnych fachowców,
 • grup roboczych,
 • osób wykonujących wolne zawody, np. kancelarii prawnych.
   

Jak sformułować umowę spółki cywilnej

Z punktu widzenia prawnego umowa spółki cywilnej nie wymaga umowy na piśmie – niemniej jednak radzimy zawrzeć pisemną umowę z twoim wspólnikiem. Nie musi ona zawierać wielu formalności, powinna jednak skupiać się na najważniejszych punktach, takich jak np. prawa i obowiązki wspólników.

 

► Nasza rada:

Wzory umów spółek znajdziesz na stronach internetowych Izby Przemysłowo-Handlowej lub Izby Rzemieślniczej (niem. Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern). Mogą posłużyć ci one jako przykład.

Gdzie muszę zgłosić moje przedsiębiorstwo

Do urzędu ds. gospodarki (niem. Gewerbeamt).Jako przedsiębiorca musisz być wpisany do rejestru przedsiębiorstw twojego miasta. W tym celu musisz zgłosić przedsiębiorstwo do urzędu ds. gospodarki.

► Nasza rada:

Wpis do rejestru handlowego nie jest wymagany.

Izba Przemysłowo-Handlowa i Izba Rzemieślnicza

Jako przedsiębiorca musisz zgłosić się do Izby Przemysłowo-Handlowej lub do Izby Rzemieślniczej jako członek zdolny do odprowadzania składek. Dla niektórych przedsiębiorców wykonujących wolny zawód (np. adwokatów) przynależność do ich samorządu gospodarczego (np. Izby Adwokackiej) jest obowiązkowa.

Urząd skarbowy

 • Musisz zgłosić swoje przedsiębiorstwo do urzędu skarbowego w celu odprowadzania podatku dochodowego, podatku od działalności przemysłowej i handlowej (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą) oraz podatku od towarów i usług).
 • Jako osoba wykonująca wolny zawód ubiegasz się o nadanie numeru identyfikacji podatkowej.

Według jakich wytycznych mam utworzyć nazwę swojej spółki cywilnej?

•             W nazwie muszą zostać zawarte imiona i nazwiska wspólników.

 • W nazwie musi się też znaleźć dodatek „GbR” (w pełnej bądź skróconej formie).
 • Nazwę możesz uzupełnić o elementy związane z przedmiotem działalności, czy inne dowolnie dobrane elementy.
 • Musisz podać wspólny cel, do którego dążysz wraz ze wspólnikami (np. wspólna praktyka lekarska, związek osób wykonujących wolny zawód).
 • W nazwie spółki cywilnej nie może pojawić się „&” zarezerwowane dla firm handlowych, jak również „Partnerschaft” (pl. „partnerstwo”) lub „und Partner” (pl. „iwspólnicy”) przysługujące tylko spółkom partnerskim. Nazwa twojej spółki nie może też godzić w dobre obyczaje, a więc np. zawierać nazw nieprzyzwoitych lub obraźliwych).
 • Nazwa twojej spółki nie może wprowadzać w błąd (szczególnie chodzi o kwestie związane z zasięgiem, przedmiotem, wydajnością i pozycją na rynku twojej działalności). Dotyczy to również niebezpieczeństwa pomyłki z inną firmą lub spółką (bardzo podobna nazwa).

► Uwaga:

Każdy list handlowy (rachunek, zlecenie, oferta, potwierdzenie odbioru dostawy itp.) musi zawierać pełną nazwę spółki.

Pozwanie spółki cywilnej

Podczas gdy kiedyś pozwanie spółki cywilnej wiązało się z pozwaniem jej wspólników, istnieje obecnie możliwość pozwania spółki pod jej pełną nazwą. Również spółka cywilna może wytoczyć powództwo pod swoją nazwą.

Spółka cywilna jako właściciel nieruchomości gruntowej

Spółka cywilna nie może być wpisana do ksiąg wieczystych jako samodzielny właściciel nieruchomości gruntowej. Zgodnie z paragrafem § 47 ustęp 2 Ustawy o księgach wieczystych obok nazwy spółki należy wpisać również jej wspólników.

Spółka fikcyjna

Jeżeli w obrocie prawnym okaże się, że osoby postępowały jak spółka cywilna, nie spełniając przy tym warunków prawnych, mamy wówczas do czynienia ze spółką fikcyjną. W takim przypadku wspólnicy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności prawnej tytułem stwarzania pozorów prawnych.

Rozwiązanie spółki cywilnej

Spółka cywilna może zostać rozwiązana przez wspólników, jeżeli tylko podejmą taką decyzję.

Podział zysków i strat

Jeżeli umowa spółki nie przewiduje inaczej, każdy ze wspólników otrzymuje taki sam przydział zysków i strat – niezależnie od wysokości wniesionego wkładu własnego (§ 722 Kodeksu cywilnego, BGB). W przypadku, gdy w umowie spółki został określony tylko przydział zysku lub straty, zasady jego podziału dotyczą zarówno strat, jak i zysków (§722, artykuł 2 Kodeksu cywilnego, BGB). Niniejsza regulacja prawna podkreśla tym samym charakter spółki personalnej, zgodnie z którym każdy wspólnik działa na tych samych zasadach z takim samym wkładem umiejętności. Mimo to zyski i straty mogą zostać przydzielane w zależności od kwoty lub udziału w kapitale – pod warunkiem, że zostało to ujęte w umowie spółki.

Odpowiedzialność prawna

Wspólnicy spółki cywilnej są pociągani do odpowiedzialności prawnej solidarnie. W stosunku do osób trzecich odpowiada każdy wspólnik osobiście za wszystkie zobowiązania spółki cywilnej, nierzadko również swoim majątkiem osobistym. W przypadku spraw wewnątrz spółki możliwe jest pod pewnymi względami zgłoszenie roszczenia regresywnego wobec wspólnika, które jednak w sprawach wykraczających poza spółkę nie posiada właściwości umorzenia winy.


W razie pytań zapraszamy na
www.smuda-consulting.com
lub telefonicznie
0048 / 77 403 24 26

Udostępnij:
0 0 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze

Czy wobec trwającej epidemii niemiecki Finanzamt zmienił terminy dotyczące rozliczenia podatku z Niemiec? Na to i inne pytania związane z podatkami w Niemczech odpowiada Piotr Wietrzykowski z firmy Intertax24.

Czy do złożenia wniosku o Kindergeld jest potrzebny niemiecki numer PESEL? Dlaczego niektóre dokumenty dołączane

Przy okazji pytania nadesłanego przez Pana Adriana wyjaśniamy różnicę między niemieckim Steuernummer oraz Identifikationsnummer, radzimy

Zobacz również

© 2023 Digital Monsters Sp. z.o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Portal Punkt.media nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju treści publikowane przez użytkowników.
Strona korzysta z cookies – możesz zmienić warunki przechowywania cookies w przeglądarce.