Szukaj
Close this search box.
  • Polski
  • Українська

Zobowiązania podatkowe w Niemczech – Jak opóźnić termin płatności?

Jeśli konieczna jest dopłata podatku, na którą brakuje rezerw finansowych, pilnie potrzebne jest optymalne wyjście z sytuacji. Przedsiębiorstwa rzemieślnicze dysponują jednak różnymi możliwościami, dzięki którym mogą szybko przezwyciężyć kłopoty związane z tego rodzaju płatnościami.

 

Istnieją różne sposoby postępowania, aby uniknąć egzekucji ze strony urzędu skarbowego, a rzemieślnicy prowadzący samodzielną działalność, którym brakuje środków na dopłatę podatku, powinni w szczególności rozważyć takie kroki jak: późniejsze złożenie zeznania podatkowego, w związku z którym konieczna będzie dopłata podatku, zaciągnięcie pożyczki w banku, pożyczenie pieniędzy od krewnych, wniosek o odroczenie płatności do urzędu skarbowego, wniosek o spłatę zadłużenia w ratach, opracowanie konkretnej strategii wraz z doradcą podatkowym, przyjęcie do firmy partnera, dzięki któremu można by wyrównać zobowiązania podatkowe.

 

Późniejsze złożenie zeznania podatkowego i wniosek o wydłużenie terminu złożenia zeznania podatkowego

Otóż jeśli poprzedni rok podatkowy okazał się lepszy, niż oczekiwałeś, i grozi Ci dopłata podatku, na którą brakuje środków, powinieneś złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o wydłużenie terminu złożenia deklaracji podatku dochodowego / podatku od osób prawnych. Nie powinno być problemu z uzyskaniem wydłużenia terminu do 30 września następnego roku. Jeśli jednak planujesz nie składać zeznania podatkowego do 31 grudnia następnego roku, chcąc tym samym uniknąć zbyt wczesnego powstania zobowiązania podatkowego, powinieneś skorzystać z doradztwa podatkowego i przesłać do urzędu skarbowego pełnomocnictwo dla swojego doradcy. Dzięki informacji, że roczny bilans i zeznanie podatkowe sporządzane będą przez doradcę, urząd skarbowy najczęściej automatycznie przedłuży termin złożenia deklaracji podatkowej do końca następnego roku.

 

Wydłużenie w czasie terminu otrzymania decyzji zmieniającej po przeprowadzonej kontroli skarbowej

Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo kontroli ze strony urzędu skarbowego, w wyniku której konieczna będzie wysoka dopłata podatku, istnieje możliwość celowego opóźnienia w czasie tego procesu, co można osiągnąć w następujący sposób:

Podczas kontroli poproś o wydłużenie o 2–4 tygodnie terminu na przedłożenie wymaganych dokumentów podatkowych. Prośbę swoją umotywuj np. dużym obłożeniem pracą. Po przedłożeniu dokumentów, a jeszcze przed oficjalnym zakończeniem kontroli powinieneś poprosić o odbycie końcowej rozmowy. Kolejnym krokiem jest prośba o wyznaczenie odpowiedniego okresu na przygotowanie się do takiej rozmowy, który powinien wynosić co najmniej 2 tygodnie. Natomiast w ramach końcowej rozmowy powinieneś poprosić również o wyznaczenie okresu na odwołanie się od postanowień kontroli, wynoszącego 2 do 4 tygodni. Gdy po upływie okresu na odwołanie decyzja zmieniająca zostanie już wydana, będziesz miał miesiąc na pokrycie zobowiązania podatkowego.

 

Zaciągnięcie pożyczki w banku

Jeśli grozi ci dopłata podatku lub otrzymałeś już decyzję urzędu skarbowego o konieczności jej dokonania, zasięgnij w swoim banku informacji, czy i na jakich warunkach możesz otrzymać pożyczkę, która pozwoli ci na spłatę długu. Jeżeli dopłata dotyczy podatków nie podlegających odliczeniu, jako wydatki operacyjne przedsiębiorstwa (podatek dochodowy, podatek od osób prawnych, podatek solidarnościowy, podatek od działalności gospodarczej od 2008 roku), odsetki od udzielonej pożyczki podzielą los tych podatków. Konkretnie mówiąc, odsetki te również nie będą podlegać odliczeniu, jako wydatki operacyjne przedsiębiorstwa.

 

Pożyczka u rodziny

Jeśli pieniądze z odsetek mają pozostać w rodzinie, należy porozumieć się w kwestii pożyczki zaciągniętej u krewnych. Jako warunki takiej pożyczki urząd skarbowy uzna obowiązujące standardowo odsetki bankowe. W związku z tym faktem powinieneś poprosić swój bank o przygotowanie pisemnej oferty pożyczki, nawet jeśli od samego początku wiesz, że pieniądze pożyczysz u rodziny. Ofertę tę należy przechowywać w dokumentacji podatkowej, jako dowód, iż rodzinna pożyczka udzielona została zgodnie z obowiązującymi na rynku warunkami.

 

Wniosek o odroczenie terminu płatności do urzędu skarbowego

Urzędy skarbowe mają możliwość odroczenia płatności zobowiązania podatkowego w całości lub w części, jeśli jego ściągnięcie stanowiłoby dla dłużnika szczególną dolegliwość, a odroczenie płatności nie powoduje dezaktualizacji zobowiązania. Z reguły odroczenie powinno być udzielane na wniosek zainteresowanej strony oraz jest związane ze złożeniem zabezpieczenia (zgodnie z par. 222 ordynacji podatkowej). Odroczeniem nie są objęte podatek dochodowy oraz podatek VAT w związku z faktem, iż podlegają one jedynie administrowaniu na zasadzie depozytu i bezpośredniemu odprowadzaniu. Odroczenie płatności zobowiązania podatkowego nie jest bezpłatne. Urzędowi skarbowemu przypadają odsetki za prolongatę w wysokości 0,5% za każdy rozpoczęty miesiąc. Kto z kolei nie reaguje na wezwania do zapłaty ze strony urzędu skarbowego, ryzykuje odsetki za zwłokę w wysokości 1% miesięcznie. W związku z powyższym na pewno bardziej opłacalne jest złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności. Jeśli nie są spełnione warunki do uzyskania odroczenia, można uzgodnić z urzędem skarbowym płatność zobowiązania w ratach. Obowiązują tu takie same warunki jak w przypadku prolongaty, a więc odsetki w wysokości 0,5% za każdy zaległy miesiąc.

 

Konkretne strategie podatkowe mające na celu uniknięcie dopłaty

Jeśli grozi ci dopłata podatku za ubiegły rok, powinieneś skonsultować się z doradcą podatkowym. Może on zaproponować ci konkretne strategie podatkowe, dzięki którym w oczach skarbówki uda się legalnie pomniejszyć twój dochód, co automatycznie zminimalizuje ryzyko dopłaty.