Abonament RTV w Szwajcarii. Pytania i odpowiedzi

 

Kto musi opłacać szwajcarski abonament radiowo-telewizyjny? Czy komputer i komórka w świetle prawa są odbiornikami? Kto może starać się o zwolnienie z opłaty? Odpowiadamy!

Co zmieni się wraz z nową ustawą o radiu i telewizji?

Nowe przepisy wejdą w życie najprawdopodobniej wraz z początkiem 2019 roku. Znacznemu uproszczeniu ulegnie system poboru opłat, przykładowo rejestracja oraz zmiana adresu zamieszkania abonenta będzie odbywać się automatycznie, a rachunki będą wysyłane do wszystkich gospodarstw zarejestrowanych w biurze meldunkowym (Einwohneramt). Zmieni się również wysokość abonamentu. Zostanie on obniżony do 400 CHF (najprawdopodobniej również począwszy od 2019 r.).

 

Kto musi opłacać szwajcarski aboment radiowo- telewizyjny?

Każdy kto posiada odbiornik umożliwiający słuchanie radia lub oglądanie telewizji, jest zobowiązany do zgłoszenia tego i uiszczenia opłaty z tego tytułu. Bez znaczenia pozostaje częstotliwość i czas oglądania telewizji lub słuchania radia. Nie ma znaczenia również sposób odbioru (np. przy pomocy satelity lub sieci kablowej).

 

Jak jest definiowany odbiornik?

Odbiornikiem jest każde urządzenie umożliwiające słuchanie radia oraz oglądanie telewizji. Jest to również komórka, komputer czy tablet z dostępem do internetu.

 

Słucham radia na komórce. Muszę się zarejestrować do odbioru stacji radiowych?

Tak, jeśli wcześniej nie zarejestrowano odbioru przy pomocy tzw. konwencjonalnego odbiornika jak np. radio samochodowe.

 

Wynajmuję mieszkanie w Szwajcarii, więc uiszczam opłatę za media w czynszu. Czy muszę płacić jeszcze abonament?

Zasadniczo w tym przypadku właściciel mieszkania nalicza opłaty za możliwość oglądania telewizji kablowej. Abonament trafia z kolei do państwowej kasy, a nie do kieszeni wynajmującego.  

 

Przeprowadzam się. O czym muszę pamiętać?

Przede wszystkim o podaniu nowego adresu zamieszkania. Można to zrobić online. Żeby to uczynić potrzebny jest numer klienta, który znajduje się na rachunku.

Warto pamiętać, że przeprowadzając się do gospodarstwa domowego, które już opłaciło abonament, można złożyć wniosek o zwolnienie z tej opłaty. W tym przypadku można to również uczynić w sieci, poprzez oficjalną stronę billag.ch

 

Przeprowadzam się do mojej partnerki/partnera, który już opłacił abonament. Co teraz?

Abonament radiowo-telewizyjny jest opłacany jednorazowo i na gospodarstwo domowe. W tym przypadku jeden z partnerów może starać się o zwolnienie. Warto o tym pomyśleć odpowiednio wcześnie, gdyż obowiązek abonamentowy wygasa wraz z ostatnim dniem miesiąca, w którym Billag otrzymał wniosek a prawo nie przewiduje wyrejestrowania z mocą wsteczną.

 

Jak wygląda obowiązek abonamentowy w przypadku kilku lokatorów mieszkających w jednym mieszkaniu?

Abonament jest opłacany za gospodarstwo domowe, a nie za odbiorniki. Dotyczy to również wspólnego użytkowania lokalu przez kilka osób np. studentów. Innymi słowy wystarczy, że jeden z lokatorów zarejestruje się i opłaci rachunek, pozostałych lokatorów meldując jako członków gospodarstwa domowego.

 

Rozwiedliśmy się z partnerką/partnerem, na co powinniśmy zwrócić uwagę?

Jeśli osoba posiadająca numer klienta zmienia miejsce zamieszkania, musi to zgłosić do Billag.

Jeśli po rozstaniu dana osoba zmienia miejsce zamieszkania na gospodarstwo domowe, które za które już opłacono abonament, może zostać zwolniona z opłaty po podaniu numeru klienta współlokatora, który go opłacił.

Pozostając w tym samym mieszkaniu, za które abonamet opłacił partner/partnerka należy zgłosić się do Billag. Nie należy opłacać rachunków, które zostały wydane na inne imię i nazwisko niż swoje.

 

Żyję już od jakiego czasu poza Szwajcarią, jednak zapomniałem o tym poinformować Billag. Mogę to jeszcze uczynić?

Do zwolnienia z opłaty z mocą wsteczną jest wymagane zaświadczenie o wymeldowaniu wystawiane przez gminę. Można je przesłać przy pomocy formularza na stronie Billag.ch

 

Pobieram świadczenia uzupełniające. Co muszę zrobić, by zostać zwolnionym z opłaty?

Jeśli dana osoba stara się o świadczenie uzupełniające do świadczenia AHV lub IV musi złożyć pisemny wniosek o zwolnienie z abonamentu. Najlepiej zrobić to od razu po złożeniu wniosku o świadczenie uzupełniające.

Jeśli dana osoba przestaje pobierać świadczenie uzupełniające, jest zobowiązana do poinformowania o tym Billag oraz odprowadzenia abonamentu.

 

Pobieram świadczenia socjalne takie jak renta (AHV/IV), zasiłek dla bezrobotnych, pomoc socjalną czy stypendium. Czy mogę zostać zwolniony z abonamentu?

Z opłacania abonamentu zwolnione są jedynie osoby pobierające świadczenia uzupełniające do renty AHV/IV. W pozostałych przypadkach abonament należy zapłacić.

 

Nie jestem w stanie jednorazowo opłacić abonamentu. Co teraz?

Billag oferuje możliwość rozłożenia płatności na trzy raty lub przesunięcia terminu płatności o 30 dni.

 

Otrzymałem rachunek. Ile mam czasu na jego opłacenie?

Po otrzymaniu rachunku abonament należy uiścić w przeciągu miesiąca. Każde upomnienie związane z opóźnieniem dodatkowy koszt w wysokości 5 CHF. W przypadku ściągania należności kwota wzrasta o dodatkowe 20 CHF.