Minijob w Austrii. Co się zmienia w 2022 roku?

Geringfügigkeitsgrenze

Od stycznia 2022 wzrosła górna granica zarobku dla osób pracujących w niewielkim wymiarze godzin w kraju Mozarta.

Mnożnik na rok 2022 wyniósł 1,021. To z kolei ma wpływ między innymi na wysokość górnej granicy zarobku osób pracujących w niewielkim wymiarze godzin (niem. Geringfügigkeitsgrenze). Ta wzrosła w 2022 roku do 485,85 euro (wcześniej wynosiła 475,86 euro). Z kolei podatek Dienstgeberabgabe (DAG) wzrósł do 728,78 euro.

Czym jest Minijob i kim jest minijobber w Austrii?

Jako osobę pracującą w niewielkim wymiarze godzin (tzw. minijobber) prawo definiuje osoby pozostające w regularnych stosunkach pracy (czyli stosunkach pracy trwających przynajmniej 1 miesiąc), zarabiające w 2022 roku nie więcej niż 485,85 euro miesięcznie. Taka forma zatrudnienia, w znaczeniu drobnego etatu, czyli tzw. Minijob, jest możliwa także dla zarejestrowanych osób bezrobotnych, pobierających zasiłek dla bezrobotnych czy zasiłek pomostowy.

Źródło: finanz