X

Austria: Twoje prawo do urlopu

Ile urlopu Ci przysługuje? Kiedy możesz go wybrać, a kiedy przepada? Przedstawiamy najważniejsze regulacje dotyczące Twojego płatnego czasu wolnego.

Pięć tygodni wolnego

W roku pracy przysługuje Ci 5 tygodni płatnego urlopu. Rok pracy rozpoczyna się w dniu, w którym Cię zatrudniono. Czasem za rok pracy uznawany jest rok kalendarzowy. 5 tygodni to 30 dni roboczych (licząc razem z sobotą) lub 25 dni roboczych (przyjmując 5-dniowy tydzień pracy).

Kiedy otrzymam urlop?

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy ilość przysługującego Ci urlopu wzrasta proporcjonalnie do czasu, w którym jesteś zatrudniony.

 

Kiedy rozpoczniesz siódmy miesiąc pracy, masz prawo do całego urlopu (5 tygodni), natomiast po przepracowaniu dwóch lat, przysługuje on Ci z początkiem każdego roku pracy.

Kiedy urlop ulega przedawnieniu?

Twój urlop ulega przedawnieniu po dwóch latach od roku, w którym uzyskałeś do niego prawo. Oznacza to, że masz trzy lata czasu na wykorzystanie swojego urlopu. Jeżeli np. z przysługującego Ci od 1 stycznia 2012 urlopu pozostały Ci dni wolne do wybrania, masz czas, aby to zrobić przez cały rok 2013 i 2014. Dni urlopowe odlicza się zawsze wpierw od najstarszej puli.

Przykład:

W roku urlopowym 2013 (1.01-31.12.2013) wybrałeś tylko dwa tygodnie urlopu. W roku 2014 idziesz na trzy tygodnie urlopu. W ten sposób zużyłeś urlop z 2013 roku, natomiast przysługuje Ci pełna pula za 2014 rok.

Uwaga!

Korzystając z czasu na opiekę nad dzieckiem, przedłużasz termin przedawnienia urlopu o czas trwania opieki nad dzieckiem.

Czy mogę iść na urlop, kiedy mam ochotę?

Nie. Urlop musi być uzgodniony z pracodawcą. Jeżeli raz otrzymałeś na niego pozwolenie, nikt nie ma prawa zmienić Twoich planów – wyjątkiem są nagłe lub wyjątkowe sytuacje w firmie, jak np. trudna sytuacja przedsiębiorstwa. W tym wypadku pracodawca powinien pokryć poniesione już przez Ciebie koszty (np. opłaty storno – Stornogebühren). Warto ustalać urlop pisemnie.

Czy pracodawca może wysłać mnie na urlop?

Nie. Urlop musi zostać ustalony pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Oznacza to, że Twój szef nie może wysłać Cię na przymusowy urlop, kiedy mu się podoba.

Powrót z urlopu

Wszystko co piękne szybko się kończy - podobnie jest z urlopem. Dlatego zadbaj o to, by wrócić do pracy na czas. Inaczej możesz stracić pracę lub prawo do uzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę. Twój urlop może zostać wydłużony, o ile ustalisz to z pracodawcą.

Co jednak zrobić, kiedy okazuje się, że w dniu Twojego powrotu trwa strajk na lotnisku albo Ty zachorowałeś za granicą? Jeżeli zaistniała ważna przyczyna Twojej nieobecności w pracy, poinformuj o tym czym prędzej pracodawcę – najlepiej również pisemnie, np. mailowo lub faxem. Tylko wtedy będziesz mógł potwierdzić, że usprawiedliwiłeś swoją nieobecność.

Praca w czasie urlopu?

Nawet jeżeli wydajesz się niezastąpiony, a Twój telefon nie milknie – urlop to urlop. Możesz odmówić pozostania „pod telefonem” i pracy podczas urlopu.

Pieniądze zamiast urlopu?

Urlop jest po to, aby pracownik mógł wypocząć. W czasie trwania stosunku pracy wypłacanie urlopu jest zabronione. Dopiero, gdy odchodzić z firmy, Twój pracodawca musi wypłacić Ci Twoje zaległe dni wolne.

Praca w niepełnym wymiarze godzin (Teilzeitarbeit)

Osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin również mają prawo do pięciu tygodni urlopu.

Więcej urlopu dla pracowników z długim stażem (Langgediente)

Po przepracowaniu 26 lat, pracownikowi przysługuje 6 tygodni urlopu. Nie oznacza to, że musiałeś spędzić ten czas u jednego pracodawcy. Poza tym do przepracowanych lat pracy wliczają się zgodnie z prawem np.:

- czas trwania innych stosunków pracy, o ile praca była wykonywana w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez co najmniej sześć miesięcy. W sumie można doliczyć maksymalnie pięć lat,

- czas kształcenia – do czterech lat (dziewięć obowiązkowych lat szkoły nie wlicza się),

- czas studiów – do pięciu lat, o ile studia zostały ukończone (dotyczy również nauki w wyższych szkołach zawodowych).

Jeżeli prócz tego miały miejsce inne stosunki pracy lub pobierałeś naukę w innej formie, możesz doliczyć maksymalnie siedem lat pracy. Jeżeli wliczają się w nie ukończone studia, możesz doliczyć maksymalnie 12 lat.

Przykład:

Po ukończeniu dziewięciu lat szkoły pracownik idzie na trzy lata do gimnazjum w Niemczech. Później pracuje przez dziewięć lat u pracodawcy X. Natomiast od 2 stycznia 1995 u pracodawcy Y. Ten pracownik ma siedem lat uprawniających do urlopu (szkoła i praca), a od 2 stycznia 2013 (początek 26. roku pracy) prawo do sześciu tygodni urlopu.

Gdyby zdarzyło się, że pracownik zmieni miejsce zatrudnienia, zaczyna u nowego pracodawcy od 8. roku uprawniającego go do urlopu, ponieważ szkoły i przepracowane lata u innych pracodawców dają w sumie siedem lat.